Тори и: Torijevci — Wikipedia

Содержание

Torijevci — Wikipedia

Torijevci (engleski: Tories) je naziv za dvije bivše političke partije u Parlamentu Engleske, Škotske i Irske, koje su egzistirale od 17. vijeka do početka 19. vijeka, poznatim po velikom rivalstvu sa isto tako nestalom Vigovskom partijom.[1]

Prva torijevska partija[uredi — уреди | uredi kôd]

Prvi torijevci pojavili su se kao frakcija u tadašnjem Engleskom parlamentu okupljeni kao protivnici vigovskog zakona o isključenju Jamesa, tadašnjeg vojvode od Yorka (kasnijeg kralja Jamesa II. i Jamesa VII.), iz prava na nasljedstvo na engleski tron. James je bio njihov favorit, a Vigovci ga nisu htjeli jer je bio rimokatolik.[1]

Slavna revolucija (1688. — 1689.) znatno je ublažila podjele između Torijevaca i vladajućih Vigovaca, jer je nakon nje većina Torijevaca prihvatila nešto od Vigovske doktrine da je bolja ograničena ustavna monarhija, od apsolutizma baziranog na božanskom pravu.[1] Za vladavine kraljice Anne, Torijevci su bili opozicija sastavljena od pripadnika aristokracije koja se zalagala za vjersku toleranciju i širenje po svijetu, u to vrijeme se partija se počela identificirati sa anglikanizmom i seoskim plemstvom s druge strane Vigovci su imali simpatizere u zemljišnoj aristokraciji i bogatim gradskim trgovcima.

[1]

Nakon smrti Anne 1714., Vigovci su kao svog kandidata istakli njenog protestanskog rođaka Georga Ludwiga iz Hanoveranske dinastije, a Torijevci katoličkog Jamesa Francisa Edwarda iz Dinastije Stuart. Kad su Vigovci pobijedili, lider Torijevaca Henry John, vikont od Bolingbroka, pobjegao u Francusku — 1715., što je partiji totalno uništilo politički ugled .[1] Pa su nakon tog, gotovo punih 50 godina nestali sa političke scene, za to vrijeme vladala je jedna aristokratska grupa, povezana rodbinsko — poslovnim interesima, koji su se predstavljali kao Vigovci, ali to je bilo više zbog uspomena na tradiciju, nego što je bila realnost. S druge strane čvrsti Torijevci, diskreditirani su kao Jakobiti, odnosno kao grupa koja traži vraćanje Stuartovog nasljednika na prijestolje.

[1]

I pored svih nevolja koje je nosio taj period Torijevci su ipak uspjeli zadržati oko 100 svojih lordova u Donjem domu Parlamenta pa su i nadalje bili neki faktor u politici.[1]

Za vladavine Georga III (1760. — 1820.) nestalo je političkih partija u parlamentu, pa nisu postojali ni Torijevci (kao ni Vigovci) osim individualaca koji su se iz nostalgije i nadalje tako nazivali.[1]

Druga torijevska partija[uredi — уреди | uredi kôd]

Obnova partijskog života počela je 1780-ih., kad su iskrsle duboke političke dileme, oko američke revolucije.[1]

Torijevce je obnovio William Pitt Mlađi, ovaj put kao partiju koja zastupa interese državne aristokracije, trgovačke klase, i funkcionere državne administracije[1] , pa je već od kraja 1783. postao premijer. S druge strane Vigovci koji su ovaj put bili u opoziciji u to vrijeme zastupali su interese vjerskih disidenata, industrijalaca i svih onih koji su tražili izborne, parlamentarne i filantropske reforme.

[1] William Pitt vladao je u dva navrata, posljednji put do 1806., naslijedio ga je Robert Jenkinson koji je vladao od 1812. — 1827.

Jenkinsona je naslijedio kolega torijevac vojvoda od Wellingtona Arthur Wellesley, za čijeg mandata je provedena emancipacija katolika, koja se dogodila nakon izbora Daniela O’Connella za parlamentarnog zastupnika irskih katolika. Kada su se Vigovci vratili na vlast, izglasali su — 1832. Zakon o narodnim zastupnicima (Reform Act), njime su ukinuti mali izborni okruzi — zvani šuplji, u kojima se sa svega desetak glasova moglo pobijediti. Kako je velik broj tih okruga dotad bio pod kontrolom Torijevaca, oni su na slijedećim izborima doživjeli fijasko i pali na samo 180 zastupnika.

Partijsku obnovu započeo je Robert Peel objavom Tamvortskog manifesta (Tamworth Manifesto) — 1834., on je vratio Torijevce na vlast (vladao od 1834. — 1835. i drugi put od 1841. — 1846.) Peel je započeo i transformaciju partije u buduću Konzervativnu partiju, ali je pred sam kraj svoje vladavine izazvao raskol u partiji kad je odbio potpisati

Zakon o kukuruzu, da spriječi glad u Irskoj.

Nakon tog se pojavilo puno frakcija, od kojih se jedna predvođena Edwardom Smith-Stanleyem i Benjaminom Disraelijem transformirala u današnju Konzervativnu partiju, pa je zbog tog još uvijek neki zovu Torijevskom.[1]

Riječ Tory po kojoj su dobili ime, je irskog porijekla, a značila je papinski odmetnik, i odnosila se na sve one koji su podržavali nasljedno pravo Jamesa II. na engleski tron unatoč tome što je bio rimokatolik.[1]

S druge strane riječ Whig po kojoj su Vigovci dobili ime, vjerojatno je škotsko galska, izvorno je značila konjokradica, kasnije se odnosila na škotske prezbiterijance, a neformalno i na buntovnike koji su htjeli svrgnuti s trona dotadašnje gospodare i sami preuzeti vlast, za koju su tvrdili da im pripada.

[1]

  1. 1,001,011,021,031,041,051,061,071,081,091,101,111,121,13Whig and Tory” (engleski). Encyclopædia Britannica. http://www.britannica.com/EBchecked/topic/641802/Whig-and-Tory. Pristupljeno 06. 10. 2014. 

ТОРИ — информация на портале Энциклопедия Всемирная история

Откуда пошли тори?

Фактически первые тори появились в ходе Английской гражданской войны между роялистами (сторонники короля Карла I) и сторонниками Долгого парламента.

Как политический термин тори вошли в английскую политику во время кризиса 1678 – 1681 гг., вызванного противостоянием вокруг Билля об отводе. Слово «тори» носило оскорбительные оттенки – «человек, объявленный вне закона», «грабитель». Она вобрала в себя тех, кто был против Билля об отводе (попытка не допустить признания наследником Карла его брата Джеймса, герцога Йоркского).

В 1670 – 1680-х гг. тори – объединение консервативных роялистов, оказывавших поддержку Карлу II. Они ратовали за сильную монархию как противовес власти парламента, выступали за особый статус Церкви Англии.

В ходе Славной революции 1688 г. часть тори оказывалась на стороне революции. Но общие завоевания революции не были выгодны тори.

При короле Вильгельме III тори не раз оказывались в правительстве Англии, наряду с вигами. Первоначально в советы министров входили в основном тори, но в дальнейшем лидерство перешло вигам. Рост авторитета тори произошел во время правления королевы Анны. Между тори и вигами велась жесткая борьба за власть в парламенте.

Тори в XVIII в.

Тори были группировкой сторонников абсолютизма. В 1720-х гг. партия подверглась изменениям в идейном плане, пополнив свою «программу» социально-философскими, религиозными (англиканство, пресвитерианство, терпимость к католикам), политическими и другими положениями. В результате партия получила новых сторонников.

В середине XVIII в. тори окончательно сложились как политическая партия – оплот земельной аристократии и верхов англиканского духовенства, мелкого и среднего дворянства, части мелкой буржуазии. В период с 1780-х гг. по 1830 г. тори неизменно были у власти.

Тори в XIX в.

В начале XIX в. позиции тори ослабли. Этому способствовали хлебные законы 1815 г. и репрессивная политика правительства Р.С. Каслри. Либеральная часть тори предприняли попытку найти компромисс с промышленной буржуазией, но это обострило разногласия внутри партии. К тому же после парламентской реформы 1832 г., разрешавшей доступ в парламент промышленной буржуазии, позиции тори пошатнулись.

В 1834 г. на базе партии тори оформилась Консервативная партия Великобритании, которая сохранила свое неофициальное название «тори». В 1870 – 1880-х гг. помимо аристократов-лендлордов к партии начала присоединяться колониально-банковская и крупная промышленная буржуазия, разочаровавшаяся в Либеральной партии. Защищая интересы земельной аристократии, тори постепенно превращались в основную партию английского монополистического капитала.

Тори в XX в.

В 1918 – 1939 гг. Консервативная партия была у власти. В 1940 г. во главе коалиционного правительства встал У. Черчилль – лидер консерваторов.

Поражение тори на парламентских выборах 1945 г. заставило партию реорганизовать свой партийный аппарат и подготовить более гибкую программу по социальной политике. В 1951 – 1964 гг. тори удерживали власть. Очередной этап лидерства начался с 1970 г.

Большая власть внутри тори сосредоточивалась в руках председателя, который после победы партии на парламентских выборах получал кресло премьер-министра. В 1979 г. этот пост получила М. Тэтчер, а консерваторы усилили свое влияние.

В начале 1990-х гг., несмотря на удержание власти в своих руках, тори начали терять популярность. Выборы 1997 г. они проиграли.

Свои позиции тори начали постепенно отвоевывать в начале 2000-х гг. На выборах 2010 г. они не смогли получить подавляющего большинства голосов и сформировать однопартийное правительство, но уже в ходе выборов 2015 г. Консервативная партия получила абсолютное большинство и право организации однопартийного правительства.

Schleich® | Игрушки | Фигурки животных и игровые наборы

Schleich® | Игрушки | Фигурки животных и игровые наборы

The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.

JavaScript seems to be disabled in your browser. For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.

Новые фигурки, новые игровые наборы

Внимание поклонники Schleich®: Наконец-то наступил этот момент, наши новинки уже в продаже!

найти и купить

Новые динозавры

Новые опасные динозавры покоряют наш ассортимент!

Новый год, новые лошади!

Новые фигурки лошадей в Horse Club для еще большего удовольствия от лошадей и их коллекционирования!

Новинки от Wild Life

Открой для себя новых животных Wild Life.

Discover the World of Schleich®

Immerse yourself in the history of our company and explore the development process of our high-quality and unique Schleich figurines — from the first draft to the finished product.

Who Will Rule Over Eldrador?

The four worlds face each other and the battle for the super weapon begins. Who will win? Discover the world of Eldrador Creatures now!

Discover Horse Club from Schleich!

Join the Horse Club girls, Hannah, Sofia, Lisa, and Sarah along with horses on their adventures in Lakeside!  From the Large Horse Stable with House and Stable, to the Rider Cafe to Caravan for Secret Club meetings there are hours of fun and adventure.  Start your adventure today!

Register NOW for the Schleich Newsletter

Register for free the Schleich® newsletter so yu can always be the frist to hear what’s new — new products, the latest promotions, and news!

Brand NEW 4×4 Collection Already On Stock

It’s time for an action-packed adventure with ranger David and his trusty companion, the young chimpanzee! The extendable winch can be secured on the front and rear of the vehicle and therefore ensures plenty of fun!

©  Ulysses Films, Fabrique d’Images & Schleich

—  — Licensed through I.M.P.S. (Brussels) — www.smurf.com

©   Schleich GmbH. Все права защищены

Консерваторы победили на региональных выборах в Великобритании — Международная панорама

ЛОНДОН, 10 мая. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко/. Правящая Консервативная партия Великобритании одержала уверенную победу на региональных выборах, которые состоялись в четверг практически по всей стране. Об этом свидетельствуют подведенные в воскресенье вечером итоги подсчета голосов во всех 143 муниципальных, местных и региональных советах Англии.

По сравнению с выборами 2016 года партия тори, которую возглавляет премьер-министр Борис Джонсон, получила 235 дополнительных мест в советах разного уровня (всего 2 345), тогда как лейбористы, находящиеся в оппозиции с 2010 года, потеряли 326 мандатов (1 345). Партия «Либеральные демократы» получила на семь мандатов больше, чем пятью годами ранее (586), а Партия зеленых увеличила свою поддержку более, чем вдвое (151 мандатов против 63 в 2016 году). В общей сложности на самых масштабных за 48 лет региональных выборах решалась судьба 5 тыс. мест в местных органах власти, были сформированы составы законодательных органов Шотландии и Уэльса, определены имена 39 комиссаров полиции в Англии и Уэльсе, а также мэров целого ряда городов, в том числе Лондона, где был переизбран кандидат от лейбористов мусульманин Садик Хан.

После выборов тори имеют большинство в 63 советах (на 13 больше, чем в 2016 году), а лейбористы — в 44, потеряв контроль над восемью. «Либеральные демократы» сохранили большинство в шести советах и завоевали его в одном новом, еще в 30 советах нет явных лидеров.

Как отмечают английские политические комментаторы, первые с начала пандемии COVID-19 выборы в стране стали своего рода оценкой действий правительства Джонсона в период борьбы с инфекцией. По мнению экспертов, ощутимый перевес тори над их традиционными противниками обусловлен успехами программы вакцинации населения Великобритании, а также многомиллиардными тратами на сохранение рабочих мест и поддержку бизнеса в период пандемии. Кир Стармер, возглавивший Лейбористскую партию год назад, был вынужден признать, что выборы принесли «горькое разочарование» оппозиции, «потерявшей доверие рабочих людей» в регионах, которые традиционно поддерживали левоцентристскую политику лейбористов.

Эксперты предсказывают, что Стармеру, возможно, придется покинуть свой пост, так как он не обладает достаточной для лидера партии энергией и харизмой. Глава лейбористов уже заявил, что берет на себя «всю ответственность за исход выборов», снял с должности руководившую предвыборной кампанией соратницу и намерен пересмотреть состав своего теневого кабинета.

Провал лейбористов, потерпевших жестокое поражение и на состоявшихся в конце 2019 года выборах в парламент, делает еще более болезненным тот факт, что на региональных выборах в королевстве очень часто лидирует именно оппозиция. Таким образом британцы пытаются «уравновесить» политическую систему, влив новую кровь в ряды партии, оказавшейся аутсайдером предыдущих парламентских выборов. Однако смена руководства и поворот в сторону гораздо менее радикального политического курса не помогли Лейбористской партии вернуть себе потерянные очки. Подтверждением стало историческое поражение партии на также состоявшихся в четверг довыборах в национальный парламент от североанглийского города Хартлпул, где никогда с момента создания округа в 70-х годах прошлого века не побеждали консерваторы. Впервые с 1925 года лейбористы потеряли большинство в совете графства Дарем, также расположенного на севере Англии.

В отрыве от избирателя

Британский политолог, редактор и издатель журнала Politics First Маркус Пападопулос считает, что причина поражения лейбористов заключается в том, что они оказались в отрыве от собственного избирателя, а пропагандируемые ими ценности не находят отклика у представителей рабочего класса. «Лейбористы понесли катастрофические потери, а влияние партии сузилось до центральных районов Лондона», — выразил мнение Пападопулос в разговоре с корреспондентами ТАСС. «Партия больше обеспокоена вопросами мультикультурализма, ценностями «воук» (от английского woke — «пробудившийся», ставящий во главу угла вопросы социальной, расовой, половой справедливости) и ЛГБТ, проблемами движения Black Lives Matter (BLM, «Жизни темнокожих имеют значение»), чем защитой среднестатистического работника, ежедневно борющегося за выживание. Это совершенное безумие и абсурд», — считает он.

«Если вы поедете в места, которые раньше были основным оплотом лейбористов (преимущественно на севере и северо-востоке страны — прим. ТАСС), вы увидите мужчин, которые работают 50-65 часов в неделю и более, чтобы просто прокормить семью. Но руководство Лейбористской партии не проявляет участия к рабочим мужчинам и женщинам, которые в прошлом были традиционным электоратом партии», — добавил Пападопулос.

Джонсон на десятилетие

Политолог уверен, что под руководством Джонсона Консервативной партии по силам удержать контроль над правительством в течение десятилетия, если не больше. «После парламентских выборов декабря 2019 года, полную победу на которых одержали консерваторы, я сказал, что они будут находиться у власти еще не менее 10 лет, а более вероятно, что и лет 20. В этом я до сих пор уверен. Причина — тот факт, что консерваторы сохраняют связь с большинством британского населения, особенно населения Англии».

«Британцев, англичан не интересуют мультикультурализм, ценности «воук», BLM, ЛГБТ. Большинство населения волнует их повседневная жизнь, работа, жилье, уровень преступности, пенсии. Именно поэтому Консервативная партия сегодня — партия рабочих мужчин и женщин», — утверждает Пападопулос.

Шотландский вопрос

Еще в субботу вечером стал ясен исход выборов в парламент Шотландии, оказавшийся неутешительным для правительства Джонсона. Шотландские националисты, выступающие за отделение региона от Великобритании, получили больше мандатов, чем в 2016 году (64 против 63). Хотя Шотландская национальная партия (ШНП) по-прежнему не располагает большинством голосов в 129-местном законодательном органе, главная политическая сила региона вместе с получившей восемь мандатов Партией зеленых, поддерживающей ее в вопросе о независимости, показала, что имеет достаточно сторонников, чтобы поставить вопрос о проведении очередного референдума о выходе из состава Соединенного Королевства. В предвыборном манифесте ШНП пообещала провести референдум до 2023 года, и противостояние Эдинбурга с Лондоном после выборов грозит существенно обостриться.

Выборы в Уэльсе

На выборах в парламент Уэльса (Сенедд) победу одержала Лейбористская партия, что стало одной из немногих хороших новостей для главной оппозиционной силы, которая также по-прежнему пользуется поддержкой в крупных городах Англии.

Несмотря на то что на этот раз партия получила только 29 мандатов в 60-местном Сенедде, по итогам прошедших выборов лейбористы смогут единолично сформировать региональное правительство.

«Летний ветер. Японская и европейская музыка». Концерт группы «Тори»

Концерт группы «Тори» — это завораживающее путешествие в культуру Востока и Запада. Объединяя любовь к японской и европейской культурам, музыканты исполняют произведения собственного сочинения. В программе концерта «Сакура», «Песня рыбака», «Цикада в глубине гор» и другие композиции.

Главный музыкальный инструмент коллектива — японская бамбуковая флейта сякухати. В Средние века на ней играли странствующие монахи, а позднее флейта вошла в состав придворного ансамбля. Традиционно флейте аккомпанировал японский струнный инструмент кото — в группе «Тори» его заменили на классическую гитару, добавили японский сямисен, китайскую скрипку эрху и вокал.

Концерт пройдет в оранжерее павильона №14. Вход с противоположной стороны от центрального входа в здание. На концерте предусмотрена специальная рассадка зрителей на увеличенном расстоянии и будут соблюдены все санитарно-эпидемиологические нормы. Справки по телефону +7(903)019-30-04.

Состав музыкантов:

  • Андрей Жилин — японская флейта сякухати, сямисен.
  • Олег Москалёв — классическая гитара.
  • Маргарита Плаксина — классическая гитара.
  • Галина Юрченко — скрипка.
  • Таисия Шеламова — вокал.

Правила посещения

Количество посетителей мероприятия не будет превышать 50% от общей вместимости зала, будет соблюдено условие социального дистанцирования и другие санитарно-эпидемиологические нормы и требования, введенные в связи с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.

Внимание! В случае опоздания на концерт вам могут быть предложены места, отличные от указанной категории в вашем билете. Следуйте инструкциям администраторов и охраны. Рекомендуем приходить на концерты в саду заранее.

ТОРИ • Большая российская энциклопедия

  • В книжной версии

    Том 32. Москва, 2016, стр. 300

  • Скопировать библиографическую ссылку:


Авторы: С. В. Кондратьев

ТО́РИ (Tories), по­ли­тич. пар­тия в Анг­лии в 17–19 вв., не­офи­ци­аль­ное ис­то­рич. на­зва­ние Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии Ве­ли­ко­бри­та­нии. На­име­но­ва­ние «Т.» – от ос­кор­би­тель­но­го про­зви­ща, дан­но­го оп­по­нен­та­ми (про­ис­хо­дит от ирл. to­raidhe – раз­бой­ник, бан­дит, гра­би­тель).

Пер­во­на­чаль­но пар­тия пред­став­ля­ла ин­те­ре­сы круп­ных зем­ле­вла­дель­цев-роя­ли­стов. В кон. 1670-х гг. пар­тия Т. объ­е­ди­ни­ла сто­рон­ни­ков гер­цо­га Йорк­ско­го (бу­ду­ще­го ко­ро­ля Яко­ва II), ко­то­ро­го за при­над­леж­ность к ка­то­ли­циз­му по­ли­тич. пар­ла­мент­ская груп­пи­ров­ка ви­гов пы­та­лась ли­шить пра­ва на­сле­до­вать пре­стол. Т. ока­зы­ва­ли под­держ­ку Яко­ву II во вре­мя его не­дол­го­го прав­ле­ния (1685–88), бы­ли сто­рон­ни­ка­ми ук­ре­п­ле­ния Анг­ли­кан­ской церк­ви, от­вер­га­ли про­во­ди­мую ко­ро­лём по­ли­ти­ку ве­ро­тер­пи­мо­сти в от­но­ше­нии его еди­но­вер­цев. По­сле свер­же­ния Яко­ва II в хо­де «Слав­ной ре­во­лю­ции» Т. ос­та­лись вер­ны­ми сверг­ну­той ди­на­стии, со­хра­ня­ли по­ли­тич. влия­ние и фор­ми­ро­ва­ли круп­ную пар­ла­мент­скую фрак­цию. На их сто­ро­не вы­сту­па­ли вид­ные по­ле­ми­сты эпо­хи – Дж. Свифт, А. По­уп и др. В 1714–60 Т. на­хо­ди­лись фак­ти­че­ски в по­ли­тич. изо­ля­ции в ус­ло­ви­ях все­вла­стия ви­гов.

Воз­ро­ж­де­ние Т. выз­ва­но ре­ше­ни­ем Ге­ор­га III по­ло­жить ко­нец вла­сти ви­гов. С прав­ле­ни­ем Т. свя­за­на жё­ст­кая по­зи­ция Ве­ли­ко­бри­та­нии в от­но­ше­нии сев.-амер. ко­ло­ний и как след­ст­вие их ут­ра­та в хо­де Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Се­вер­ной Аме­ри­ке 1775–83. То­рий­ское пра­ви­тель­ст­во У. Пит­та Млад­ше­го (1783–1801, 1804–06) пред­при­ня­ло энер­гич­ные уси­лия для вос­ста­нов­ле­ния эко­но­ми­ки, сба­лан­си­ро­ва­ния бюд­же­та, со­кра­ще­ния гос. дол­га. Оно на­ча­ло вой­ну с ре­во­люц. Фран­ци­ей (1793), впер­вые вве­ло для по­кры­тия де­фи­ци­та бюд­же­та по­до­ход­ный на­лог (1799), при­ня­ло Акт об унии с Ир­лан­ди­ей (см. в ст. Анг­ло-ир­ланд­ская уния 1801). По­сле по­бе­ды над На­по­ле­о­ном I Т. про­во­ди­ли по­ли­ти­ку «ли­бе­раль­но­го то­риз­ма», в ос­но­ве ко­то­рой ле­жал прин­цип сво­бо­ды тор­гов­ли, по­зво­лив­ший умень­шить до ми­ни­му­ма по­шли­ны, ста­би­ли­зи­ро­вать фи­нан­сы, оз­до­ро­вить пром-сть, улуч­шить жизнь жи­те­лей го­ро­дов. Т. при­ня­ли за­кон о сво­бо­де ка­то­ли­ков и урав­ня­ли их в пра­вах с про­тес­тан­та­ми (1829). В 1830-х гг. Т., воз­глав­ляе­мые Р. Пи­лем, пе­ре­ста­ли быть пар­ти­ей круп­ных зем­ле­вла­дель­цев и на­ча­ли от­стаи­вать ин­те­ре­сы сред­не­го клас­са и да­же ра­бо­чих. Пра­ви­тель­ст­во Пи­ля (1841–46) при­дер­жи­ва­лось прин­ци­па сво­бо­ды тор­гов­ли, от­ка­зав­шись от за­пре­тов на лю­бой им­порт, вклю­чая им­порт зер­на. На ос­но­ве Т. в 1860-х гг. сфор­ми­ро­ва­лась Кон­сер­ва­тив­ная пар­тия Ве­ли­ко­бри­та­нии.

BBC Russian — Британия — Переговоры между тори и либдемами продолжаются

Ник Клегг пока не готов ответить на вопрос, с кем образует коалицию его партия

В течение субботы и воскресенья между руководством Консервативной парии и Либерал-демократической партии продолжались интенсивные переговоры о возможности формирования правительственной коалиции.

В субботу состоялась встреча лидеров двух партий – Дэвида Камерона и Ника Клегга, а в воскресенье переговоры продолжились на уровне делегаций.

Как подчеркивают представители консерваторов, делегации провели весьма «позитивные и продуктивные» переговоры.

Министр иностранных дел в теневом кабинете консерваторов Уильям Хейг, который входит в делегацию, ведущую переговоры, сказал, что достигнуто согласие в том, что любая возможная договоренность должна основываться на принципе сохранения экономической стабильности.

В предстоящие сутки делегации двух партий встретятся снова после согласования позиций с руководством.

Одновременно сообщается о состоявшейся днем в воскресенье в здании Форин-Офиса встрече между Ником Клеггом и Гордоном Брауном, которые обсуждали перспективы соглашения между двумя партиями

Консерватор Майкл Гоув, которого прочат в кабинет консерваторов, заявил, что готов отказаться от поста министра образования, уступив его либерал-демократу. Он сказал также, что либерал-демократы не согласятся на сделку, которая их не удовлетворит.

Ранее лидера Либерал-демократической партии Ник Клегг заявил, что стороны «придерживаются конструктивной позиции».

Как известно, консерваторы победили на выборах, состоявшихся в четверг, однако не набрали достаточного для формирования однопартийного правительства числа мандатов.

Тем временем Гордон Браун остается на посту премьер-министра, и Лейбористская партия продолжает руководить страной. Министр финансов Алистер Дарлинг присутствует на встрече министров финансов еврозоны в Брюсселе.

Ранее Браун предложил либерал-демократам провести переговоры, если им не удастся достичь соглашения с консерваторами.

Выборы, прошедшие в Соединенном Королевстве в четверг, привели к неопределенному результату, который называют ситуацией Нажать «подвешенного парламента» и которого в стране не было с 1974 года.

Действующая в стране мажоритарная система предполагает, что кабинет формирует партия, получившая на парламентских выборах абсолютное большинство, то есть больше половины всех имеющихся в палате общин мандатов; в реальных цифрах это значит победу на 326 из 650 одномандатных округов, на которые разбиты Англия, Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия.

Нажать Здесь таблица результатов выборов

В результате прошедших на этой неделе выборов больше всего своих кандидатов в парламент провела Консервативная партия, однако до квалифицированного большинства ей не хватает 20 мандатов, и лидер тори Дэвид Камерон обратился к либерал-демократам с предложением о формировании коалиции.

В случае согласия последних лейбористы, находящиеся у власти с 1997 года, вынуждены будут очистить правительственные коридоры; основные посты в новом кабинете займут консерваторы, набравшие больше других голосов на выборах, но несколько портфелей, вероятно, достанется и либдемам. Сколько и какие именно — предмет торга, который, очевидно, идет сейчас за закрытыми дверями.

Сначала политика, потом посты

Появились сообщения о том, что тори предложили партнерам по переговорам посты министра внутренних дел, старшего секретаря министерства финансов и министра транспорта, однако пожелавший остаться не названным представитель Либерально-демократической партии заявил журналистам: «Мы не обсуждаем посты. Мы не будет говорить о постах до тех пор, пока не завершим обсуждение политических вопросов».

Все в Британии рассчитывают на то, что мы будем действовать ответственно

Саймон Хьюз,
Либерально-демократическая партия

Предложения либерал-демократам поступают, по всей видимости, и от лейбористов, которые до разрешения ситуации остаются у власти и надеются сохранить свои позиции. Как стало известно Би-би-си, в пятницу вечером состоялся телефонный разговор руководителей двух этих партий, в ходе которого лидер лейбористов и премьер-министр Гордон Браун весьма жестко говорил с лидером либдемов Ником Клеггом.

В ходе избирательной кампании Клеггу удалось поднять рейтинги либеральных демократов на такие высоты, которые для этой партии оставались недосягаемыми на протяжении долгих десятилетий, однако исход голосования стал для либдемов поистине холодным душем: партия не только не укрепила свое присутствие в палате общин, но и утратила 5 мандатов по сравнению с выборами 2005 года.

Тем не менее в условиях «подвешенного парламента» именно Либерально-демократическая партия с ее 57 мандатами стала тем маятником, от движения которого может решиться, каким окажется следующее правительство в Соединенном Королевстве. Ник Клегг, выразивший неподдельное разочарование результатами выборов, заявил тем не менее, что консерваторы заслуживают возможности попытаться сформировать правительство, поскольку они продемонстрировали лучший результат.

Третья партия решает все?

По словам Саймона Хьюза, одного из наиболее видных либерал-демократов, внутри- и межпартийные консультации продолжатся в течение всех выходных. «Переговоры только начались, и нам следует обсудить, куда мы хотим двигаться, — сказал он в интервью Би-би-си. — Все в Британии рассчитывают на то, что мы будем действовать ответственно. Мы знаем временные рамки — от сегодняшнего дня и до следующей среды, когда парламент соберется на заседание».

Договориться консерваторам и либерал-демократам будет не так-то легко, считают наблюдатели: между ними существуют серьезные программные разногласия, в том числе по вопросу о реформе избирательной системы, действующей в Великобритании, и по проблеме замены ядерного щита страны — ракетной системы «Трайдент».

Однако, как сказал в субботу представитель консерваторов Лайам Фокс, эти вопросы менее важны, чем восстановление пострадавшей от рецессии британской экономики. «Мне показалось бы странным, если бы после выборов, доминирующее положение на которых занимала экономика, правительство Соединенного Королевства оказалось бы заложником какого-нибудь вопроса, который избирателям приоритетным не казался», — сказал Фокс в интервью Би-би-си.

В случае, если ни консерваторам, ни лейбористам не удастся перетянуть либерал-демократов на свою сторону, у тори еще остается возможность попытаться сформировать правительство меньшинства, которому, однако, будет очень нелегко проводить новые законы через парламент.

Нажать Вернуться в статью

Виги и Тори — Парламент Великобритании

В январе 1679 года Карл II распустил так называемый кавалерский парламент, который он впервые созвал в мае 1661 года, и созвал еще один на май 1679 года. партия выступала против влияния Суда в парламенте, особенно его попыток получить голоса с помощью взяток и покровительства.

Начиная с 1679 года, после обвинений в папском заговоре, часть этого противостояния приобрела более явно религиозный характер.Те, кто наиболее энергично боролся с коррупцией Суда и его внешней политикой, также решительно выступали против преследования церковью протестантских нонконформистов и возможности престолонаследия католического герцога Йоркского.

Эта группа стала известна как виги, и они продемонстрировали свое организаторское и пропагандистское чутье благодаря своим подавляющим победам на выборах в три «Парламента исключения» 1679-81 гг. В ответ к 1681 году возникла идеология «тори», которая одинаково громко поддерживала монархию и церковь.

Кризис исключения

В каждом из трех парламентов исключения был принят законопроект, запрещающий герцогу Йоркскому унаследовать трон.

В ноябре 1680 года законопроект был отклонен лордами, и следующий парламент, состоявшийся в Оксфорде в марте 1681 года, чтобы избежать волнений вигов в Лондоне (и последнего парламента, который проводился за пределами столицы), был распущен в течение неделю, как раз в то время, когда палата общин готовилась к голосованию по законопроекту.

Чарльз никогда не созывал новый парламент и в последующие годы провел кампанию против ведущих вигов. Двое были казнены, многие отправились в изгнание, а еще больше были высланы из города и местных властей. Успех этой «реакции тори» обеспечил Джеймсу II гладкую преемственность, когда Карл II умер в феврале 1685 года.

Ранние политические партии

Виги и тори 1679-85 годов рассматриваются некоторыми как зарождающиеся политические партии в Англии. . Хотя отношение каждой группы к правительству и политической власти менялось со временем, они продолжали бороться за господство в парламенте в течение следующих столетий.

Уход Кресси, неприкасаемая тори и смерть городского совета

Toronto может использовать серьезные дебаты о том, каким будет его будущее после пандемии на следующих выборах, но не похоже, что мы собираемся получить


Когда ему позвонили из Toronto Star и попросили дать интервью для рассказа о потенциальных кандидатах на пост мэра Джона Тори, Джо Кресси был удивлен.

«Я сказала им, что буду рада поучаствовать, но это будет совсем другая история», — говорит Кресси СЕЙЧАС.

Если вы не слышали, член совета Спадина-Форт-Йорк, которого многие наблюдатели в мэрии уже давно считают возможным соперником тори в 2022 году, не только решил не баллотироваться на пост мэра, но и не будет добиваться переизбрания. , период.

Кресси говорит, что решение было принято два года назад вместе с его партнером, когда они решили создать семью. Трудности управления глобальной пандемией — Кресси является председателем городского совета здравоохранения — также сказались и только укрепили его решение.

Но Кресси говорит, что он всегда намеревался служить в течение двух сроков, «а затем двигаться дальше, чтобы стимулировать изменения другими способами». Он не верит в то, что политики задерживают срок годности.

Этого нельзя сказать о большинстве членов совета, значительная часть которых обосновалась на работе и продолжает побеждать на выборах только по той причине, что за ними стоит признание имени и власть.

Хотя Кресси смог найти свою нишу после пяти лет вне круга власти Тори, благодаря его роли в городской команде реагирования на пандемию, верно также и то, что под присмотром Тори политическая среда в мэрии тоже исполнилась токсичность.

Необходимость реагировать на глобальную пандемию в основном маскировала это. Но тот факт, что Тори окружил себя обычными подозреваемыми в правом крыле совета (в основном белыми, в основном пригородными советниками, которые являются гиперпартизанами) (и передал им наиболее выгодные позиции), только усугубил разрыв между пригородом и центром города и подорвал прогресс в этом направлении. больших вопросов.

К ним относятся неспособность администрации тори отреагировать на жилищный кризис или принять значимые меры в отношении растущего бюджета полиции, не говоря уже о бедности, растущем экономическом неравенстве в городе и надвигающейся чрезвычайной климатической ситуации.

Затем есть хаос, нанесенный вмешательством муниципалитета Дуга Форда. Да, бомба, которую он бросил в массовую демократию, когда он уменьшил количество мест в совете вдвое перед последними выборами, привела к тому, что советники скачали с населением PEI — и у них осталось мало времени, чтобы позаботиться о проблемах избирателей и сформулировать политику по основным вопросам.

Торонто — город, в котором говорят на более чем 140 языках, и в нем живут люди из более чем 200 стран.Но совет далек от того, чтобы отразить эту реальность. Необходима политическая реформа, но совет отложил свое решение о переходе к системе рейтингового голосования до того, как провинция приняла закон, полностью исключающий эту идею.

И это еще одна особенность решения Кресси уйти: муниципальная политика — политика в целом в эти поляризующие времена — отталкивает людей, которые хотят попасть в нее по правильным причинам, и все больше становится прерогативой тех, у кого есть статус, деньги и профиль. .

Нет более четкого указания на это, чем тот факт, что реальный противник тори вряд ли появится даже из совета, несмотря на то, что есть аргументы в пользу необходимости радикальных изменений. «Мы не собираемся идти туда, удерживая линию», — говорит Майк Лейтон, еще один человек, чье имя называют возможным соперником Тори, но который СЕЙЧАС говорит, что с радостью поддержит любого, у кого больше шансов сместить мэра. .

Реальность такова, что баллотироваться на пост мэра — это огромные затраты времени и денег.

И согласно опросам общественного мнения, тори — неприкасаемая, практически организация. Никто в нынешнем совете не имеет близко к признанию имени. «Он стал как Ластман», — говорит один обозреватель мэрии, имея в виду бывшего мэра Северного Йорка и продавца бытовой техники, популистов.

Тори пришел в офис с грандиозными идеями, но он точно не был первопроходцем. Хотя он заслуживает похвалы за реакцию города на COVID, после двух сроков пребывания в должности, о настоящем наследии говорить не приходится.

SmartTrack, фирменный план транзита, по которому Тори приехал в офис в 2014 году, сократился с предложения о пересечении города с 22 остановками до пяти и был включен в планы регионального расширения GO Transit.

Другие дорогостоящие товары также остались незамеченными. Планы Тори относительно парка железнодорожных платформ в центре города, которые многие считали нереальными с самого начала, учитывая стоимость земли, также были отложены.

Мэр пообещал излечить расовую пропасть из-за кардинга, но успокаивающие слова не были подкреплены действиями в полицейском досье.Затем есть проблема бездомности, по которой был достигнут некоторый прогресс в приобретении ночлежек для создания постоянного жилья. Но то, что город обрабатывает места для лагерей, стал международным позором, как и дорогостоящий переезд, чтобы поддерживать двухкилометровый участок Гардинера, когда деньги можно было бы лучше потратить на транзит и другие проблемы.

Хотя Тори была долгожданной передышкой после дисфункции Роба Форда, с политической точки зрения между ними не так много.Действительно, сейчас трудно вспомнить, но Тори был лидером ПК Онтарио.

Тори обязан своей популярностью из-за проблем с пешеходами, например, сдерживания роста налога на недвижимость. Он также приложил совместные усилия, чтобы быть в центре внимания общественности на мероприятиях по всему городу. Это часть того, что должны делать мэры, но в случае Тори среди некоторых его критиков в совете также есть ощущение, что речь идет больше о повышении своего авторитета, чем о городе.

Его команда по связям с общественностью, например, «была на пределе возможностей», отмечает Лейтон, планируя события по городу, поскольку время объявить, действительно ли Тори снова будет бежать, приближается.

В этом нет никаких сомнений, несмотря на то, что партнер мэра Барбара занимается проблемами со здоровьем, из-за которых она, как сообщается, полгода находится во Флориде. Это может повлиять на решение Тори. К тому же Тори не молодеет.

Совсем недавно также были вопросы о том, что он работал в «свободное время» в качестве советника семейного фонда, который контролирует Rogers Communications, и о явном конфликте в том факте, что он получает зарплату в 100 тысяч за эту работу, находясь при этом на той же должности. время выполнения своих обязанностей мэра.Это похоже на неудачный эпизод «Наследия» для Тори и брешь в его броне непобедимости.

Но без надежного претендента, который мог бы предложить альтернативное видение города, решение бежать Тори превратилось в легкую задачу.

Это очень плохо. Торонто может потребоваться серьезная дискуссия о том, как выглядит его постпандемическое будущее. Но похоже, что этого не произойдет.

@enzodimatteo

Теги
Джо Кресси Джон Тори Мэрия Торонто

Энцо ДиМаттео

Энцо родился в Бельгии и эмигрировал с семьей в Канаду в разгар Трюдеумании.Он является лауреатом многочисленных писательских премий и единственным (предполагаемым) коммунистом, которому запрещен въезд на Кубу. Все сложно. Претензии к славе: чемпион по рубке леса.

Доктор Андреа Тори | Стоматолог Детройт

Доктор Андреа Тори

Лучший стоматолог Детройта доктор Андреа Тори умело сочетает специализированный эндодонтический опыт с исключительным индивидуальным уходом.

Она принесла с собой многолетнюю эндодонтическую специализацию в компанию Lakeshore Dental Specialists. Ее специальность в лечении и профилактике заболеваний пульпы зуба, а также забота и мягкость помогают пациентам расслабиться. Если вам когда-нибудь понадобится операция на корневом канале или перирадикулярная хирургия, вы окажетесь в опытных и сочувственных руках доктора Тори.

Мичиган Родился

Детройтский дантист , доктор Тори, выросла в Розвилле и Стерлинг-Хайтс, штат Мичиган, , менее чем в 30 минутах от ее нынешнего профессионального дома .Она средняя из троих детей и вспоминает, что в детстве была очень застенчивой. Ее мать осталась дома, чтобы ухаживать за доктором Тори и ее братьями и сестрами, в то время как ее отец делал карьеру в Chrysler. Она так благодарна своим родителям за создание такого любящего дома.

После школы она рано мечтала стать флейтисткой в ​​Детройтском симфоническом оркестре и рано начала изучать инструментальную музыку в Детройтском университете Милосердия. Однако ее любовь к науке и помощь людям привела к тому, что она получила степень бакалавра биологических наук.А после окончания учебы она продолжила свой профессиональный путь, получив DDS в Detroit Mercy.

Army Strong (зубы и десны)

Она начала свою профессиональную карьеру, применив свои навыки на благо страны — Доктор Тори проработала четыре года на действительной службе в армии США в качестве стоматолога общего профиля. Там она также командовала отрядом из 300 солдат, зарабатывая похвалы за свой опыт и лидерство. Даже сегодня она продолжает использовать свое стоматологическое образование и навыки межличностного общения, работая майором в армии.

После службы в армии доктор Тори решила вывести свои стоматологические и медицинские знания на новый уровень, поступив в Школу стоматологии Луисвиллского университета и получив степень магистра стоматологии по специальности эндодонтия. Получив образование, она осталась в Кентукки, чтобы завершить двухлетнюю ординатуру в больнице Университета Луисвилля. Завершив свою специализацию, доктор Тори вернулась в Мичиган и начала работать над распространением улыбок в районе Детройта.

Настоящая семейная практика

Доктор Тори проводит время вдали от офиса со своей семьей, путешествуя и наслаждаясь природой. Ее домашнее хозяйство занято — у нее девятилетний муж и двое маленьких детей, а также ОГРОМНАЯ собака и две кошки. Она также жертвует, вкладывая свое время и опыт в бесплатное лечение на дому и гуманитарную работу за границей, особенно в Гватемале. В профессиональном плане она является членом Американской ассоциации эндодонтии, была приглашенным лектором Детройтского окружного стоматологического общества и принимала участие в Клубе изучения копья.

Как женщина и мать, доктор Тори без проблем стремится стать лучшим стоматологом, который может предложить Детройт , сочетая свое профессиональное образование с заботливым и заботливым духом. Она говорит, что ее идеал вождения заключается в том, чтобы относиться к другим так, как вы хотели бы, чтобы относились к ней, и — в своей практике — она ​​стремится принимать решения о лечении, как если бы она относилась к своей матери. Именно такого комфорта и внимания вы можете ожидать от доктора Тори каждый раз, когда с ней работаете. Она признает, что стоматологи и медицинские работники находятся в уникальном положении, которому доверяют, и обещает, что никогда не предаст эту динамику отношений.

Доверие рождается из результатов

Доктор Тори говорит, что многие ее пациенты обращаются к ней, когда у них нет других возможностей.

Они считают, что корневой канал или другая эндодонтическая процедура сопряжены с сильной болью, и обычно очень боятся при первой встрече с ней. Но благодаря ее специализированному обучению обезболиванию и способности быстро выполнять процедуры, их опыт работы с доктором Тори не так страшен, как они боялись. Она находит истинную радость в том, чтобы разрушить этот стереотип и увидеть своих пациентов с широко раскрытыми глазами, когда они понимают, насколько «легко» и безболезненно это было.Это может прозвучать странно, но доктор Тори любит протезировать корневые каналы, хотя бы ради удовольствия превзойти ожидания своих пациентов и дать им облегчение, которого они искали!

Именно с таким результатом доктор Тори стремится лечить всех своих пациентов. Она рада познакомиться с вами, узнать вашу историю и выяснить, как она может работать с вами для решения ваших стоматологических проблем, при этом относясь к вам как к важному и любимому члену семьи Lakeshore Dental Specialists.

Почему Англия голосует за тори?

Самый важный вопрос в британской электоральной политике почти никогда не задают. Почему Англия обычно голосует за тори?

Если вы посмотрите на опросы общественного мнения о политике, большинство людей в Англии почти такое же левое крыло, как и большинство людей в Шотландии и Уэльсе. Большинство из них хотят ренационализировать общественные услуги, перераспределить богатство и увеличить расходы на общественные услуги.

Аналогичным образом, по большинству вопросов люди в Англии почти так же социально либеральны, как и люди в Шотландии, поддерживая, например, право женщин на выбор аборта и права ЛГБТКИ.Даже в предположительно консервативной Северной Ирландии опросы показывают широкую поддержку прав женщин и ЛГБТКИ.

Часто говорят, что к иммиграции относятся по-разному, но это не особо подтверждается данными: предполагаемое расхождение лучше объясняется отказом большей части политического класса Шотландии участвовать в нападках на мигрантов, чем различиями в отношениях между ними. соответствующего населения, и Англия не так враждебна по отношению к мигрантам, как утверждают таблоиды.

Борис Джонсон: Не ослабляйте грязные правила для депутатов, вместо этого усиливайте их

Подпишите эту петицию, чтобы потребовать от правительства Великобритании принять рекомендации многочисленных независимых органов, согласно которым правила поведения депутатов должны быть ужесточены, чтобы мы могли вытеснить темные деньги из нашей политики. И возразите против предложений ослабить парламентский сторожевой пёс подлости.

Подпишите петицию

Это не должно вызывать удивления: во всем западном мире большинство людей являются социально-либеральными социал-демократами.

Это возвращает нас к нашему вопросу. В то время как люди в Шотландии и Уэльсе, как правило, голосуют за партии, которые в целом отражают их политические предпочтения, почему люди в Англии и Северной Ирландии постоянно голосуют за партии, которые не голосуют? Почему так много англичан голосуют за тори, несмотря на то, что они не согласны с тори по большинству основных вопросов дня, в любой день?

Интересно, что это не новое явление. Современная Консервативная партия была основана Робертом Пилом в 1834 году. С тех пор большинство тех, кто имел право голоса в Англии, как правило, голосовали за нее, в то время как большинство тех, кто имел право голоса в Шотландии и Уэльсе, обычно голосовали за свои различные соперники du jour.

Но это необычное явление. Консерваторы, доминирующие в английской политике на протяжении почти двухсот лет, часто называют самой успешной политической партией в мире.

Если мы хотим понять эту странную привычку англичан голосовать за политиков, с которыми они в значительной степени не согласны, стоит более подробно изучить социальные установки англичан и особенно те немногие области, в которых они действительно расходятся с Шотландией.

Наиболее очевидным и широко распространенным из них является ЕС.Как предупреждал Энтони Барнетт перед референдумом, Брексит был продиктован Англией, и на самом деле его можно понять только как англичанин призыв о помощи.

Точно так же ядерное оружие Трайдент показывает статистически значимое различие во мнениях.

Возможно, более существенными являются два других отличия. Во-первых, английские избиратели в подавляющем большинстве считают империю хорошей вещью, в то время как шотландские избиратели узко считают ее плохой. Во-вторых, согласно одному недавнему опросу, монархия в Шотландии пользуется значительно меньшей поддержкой — 53% против 69% для Великобритании в целом.

Организованный энтузиазм по поводу Виндзоров также намного слабее в Шотландии. Во время юбилея королевы 2012 года в Англии и Уэльсе было проведено 9 500 уличных вечеринок, но только 60 в Шотландии, в основном организованные Орденом апельсинов.

Если мы хотим понять, почему Англия голосует за тори, эта корзина вопросов, кажется, указывает на ответ. Каждого из них объединяет то, что они являются иконой англо-британского национализма. А консерваторы рассматриваются как партия англо-британского национализма.

Лейбористы всегда хотели, чтобы их считали англо-британцами, и сыграли ключевую роль в создании «британской нации» после империи, как недавно объяснил Дэвид Эдгертон в своей книге «Взлет и падение британской нации».

Но до тех пор, пока идея британства связана с монархом — и, следовательно, с классовой системой — и Империей — и, следовательно, с расизмом — тори всегда были готовы побеждать в борьбе за его представление.

Глубокое желание сделать Британию «снова великой», которое движет этим национализмом, выражается в целом ряде политик: Брексит и желание вернуться к имперской славе наиболее очевидны.Трезубец, шик, который Британия получила за «отказ» от Индии, является самым экстраординарным: его обновляют за огромные деньги, несмотря на то, что он технологически избыточен, только из-за навязчивой идеи цепляться за белое прошлое.

Но двойная спираль в ДНК этих проблем — это сентиментальность по поводу империи и поддержка монархии, особенно после того, как Дом Виндзоров завершил переход к монархии на телевидении и бульварной прессе.

Именно это чувство делает Англию консервативной (даже если не консервативной в целом): тори — это партия англо-британского национализма, а Империя — партия правящего класса.И основная идея англо-британского национализма состоит в том, что шикарные люди — и в первую очередь монархия — должны нести ответственность. Это, в конце концов, кто руководил делами, когда Британия была «великой».

Вот почему Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон считались «премьер-министрами», а Джон Мейджор, Гордон Браун и Эд Милибэнд — нет. Вот почему таблоиды критиковали Корбина не за его экономическую или социальную политику, а за его предполагаемую неспособность преклонить колени перед королевой и его нежелание совершить массовую бойню в ядерной войне.

На выборах 2019 года Корбин не зациклился на двух вопросах, доминирование которых можно по-настоящему понять, только если подумать о характере англо-британского национализма.

С Brexit это, пожалуй, очевидно. С антисемитизмом дело обстоит не так. Но стоит задуматься о том, что никакая другая форма расизма не доминировала в такой степени в избирательной кампании в прошлом, несмотря на многочисленные гнусно расистские кампании; явление, которое имеет смысл, когда мы думаем о том факте, что англо-британский национализм возродился заново во время Второй мировой войны, искупленный прошлыми преступлениями благодаря роли Великобритании в победе над Гитлером и прекращении Холокоста.

Нам нужно поговорить о Черчилле

Что во всем этом увлекательно, так это не то, что это правда. В конце концов, национализм — такая же доминирующая политическая идеология нашего времени, как капитализм — доминирующая экономическая система. Мы живем в мире национальных государств, которому верны миллиарды людей. Что интересно, «британцы» никогда об этом не говорят.

В Шотландии существует бесконечное количество сообщений в Твиттере о характере и отличительных чертах шотландского национализма.Во Франции идея французского регулярно анализируется. В Германии это вызывает серьезную озабоченность.

Но большинство разговоров о британской электоральной политике — это изощренная попытка не обсуждать характер определяющей силы, которая ее формирует: англо-британский национализм.

За последние полдесятилетия ситуация начала меняться. Референдум о независимости Шотландии заставил англичан и британцев бормотать собственные имена. Референдум о Брексите помог некоторым английским либералам лучше понять страну, в которой они живут.Упадок англо-британской экономики означал, что англо-британство стало проявляться, и это больше не было такой подавляющей силой, которая сливалась бы с фоном.

И за последние пару недель компания сделала еще несколько шагов к центру внимания. Свержение статуи Колстона — не только проявление художественного гения и великолепный акт освобождения, но и начало обширного педагогического процесса.

Перенеся фокус британской аудитории, наблюдающей за протестами Black Lives Matter, с наблюдения за американцами на самоанализ, он подтолкнул миллионы людей к беспрецедентному процессу преподавания и обучения.

Блестящая история недавней британской расовой политики Рени Эддо-Лодж — Почему я больше не говорю с белыми людьми о расе — стала (что удивительно) первой книгой черного британского автора, возглавившей чарты бестселлеров. четыре слота, также заполненные книгами Блэков о гонках в Британии, представляют собой передние вагоны в длинном педагогическом поезде, несущемся по стране.

Конечно, этот процесс политически поляризован. Я прячусь в группах сообщества Facebook по всей стране, и я редко видел, чтобы все они вспыхивали одновременно в такой же ожесточенной битве, как в последние две недели.Но противоположность противоречивости игнорируется, и как только тезис и антитезис будут отброшены, возникнет новый непростой синтез, и Англия будет лучше понимать себя. И с политической точки зрения это хорошо.

Я пишу все это, потому что на прошлой неделе я опубликовал отличное эссе об открытой демократии, написанное всегда очаровательным академиком Калпаной Уилсон, которое я дал провокационное название «Черчилль должен пасть», хотя он охватывает гораздо больше вопросов, чем один человек.

Когда я написал об этом в Твиттере, ряд прогрессивных сторонников, включая обозревателя Observer Ника Коэна и блестящего экономиста против жесткой экономии Саймона Рена Льюиса, ответили, что это попадает в ловушку.Правые отчаянно пытаются превратить неловкий разговор о расе, расизме и империи в пламенную войну за Черчилля.

Короткий ответ: моя работа как журналиста не заключается в том, чтобы делать то, что полезно для избирательных перспектив Лейбористской партии. Но если отбросить это в сторону, я считаю, что это ошибка.

Черчилль — отец-основатель современной англо-Британии. Его радиопередачи в ходе Второй мировой войны перешли от обращения к имперскому «мы» к архипелажному «мы», заново открывая британство, поскольку оно расположено не на миллионах квадратных миль колоний, а на этих островах в Северной Атлантике.

Его личная история — это история современного британского национализма — убийство курдов газом, голодание бенгальцев, концентрационные лагеря Мау-Мау; и поражение европейского фашизма, послевоенное восстановление, знаменитая квалифицированная защита демократии.

В то время как Тэтчер достаточно недавняя, чтобы хорошо запомнить битвы вокруг ее пребывания в должности, Черчилль — столь же противоречивый в свое время — превратился в сторожевого пса англо-британского национализма, героя мифической национальной истории.

Хотя пандемия может, наконец, увести Великобританию от тэтчеризма, шаги, предпринятые в отношении того, что Энтони Барнетт назвал черчиллизмом, являются столь же большой наградой. А это невозможно без обращения к самому человеку, потому что его миф — это национальный миф, память о нем — это ложное воспоминание о нас самих.

Пламенные войны неизбежны

Нет однозначного способа сделать это. Милан Кундера сказал, что «борьба человека против власти — это борьба памяти против забвения», и в эпоху социальных сетей и новостей эта борьба всегда будет включать в себя огненную войну.

На протяжении десятилетий левоцентристы Англии избегали этого разговора. И на протяжении десятилетий правые всегда призывали к потенциально близким выборам: 1983 год и размахивание флагом Фолклендской войны 1992 года и войны в Персидском заливе 2010 года, когда Гордон Браун был слишком шотландцем, 2015 год и Эд Милибэнд слишком охотно послушать шотландцев, 2019 год и Брексит. Это то влияние, которое газеты имеют на Англию, сюжет перекрестных серий, который держит нацию в рабстве и в узде.

Хорошая новость в том, что сейчас идеальный момент, чтобы продолжить эту тему.До следующих всеобщих выборов Великобритании, вероятно, останется полдесятилетия. Глобальное движение гарантирует, что в основе разговора лежит крик настолько разумный, что никто не может его отрицать и по-прежнему утверждать, что он хороший человек, но настолько радикальный, что требует трансформации всей нашей политической и экономической системы: утверждение, что Жизни чернокожих людей важны. У большинства людей есть прогрессивные инстинкты, и, столкнувшись с правдой об имперском прошлом, они считают его отвратительным. И впервые за столетия большинство живущих сегодня британцев родились после падения Империи.

Нет лучшего времени для давно назревшего процесса национального познания Англии, Британии и Империи. Нет другого способа сделать это, кроме поляризованного процесса онлайн-споров, а это означает, что нет способа избежать темы Черчилля. Это может быть неловко, но это также очень полезно: согласны ли вы с тем, что Черчилль должен пасть, мы, конечно же, должны согласиться с тем, что мы должны положить конец молчанию о том, за что он на самом деле отстаивал.

Альтернативой является признание доминирования англо-британского национализма, который всегда будет побуждать людей голосовать за тори.И это настоящая ловушка.

Уведомления о выселении из лагеря и незаконном проникновении: совместное письмо мэру Тори и советникам Кресси, Лейтон, Перкс и Вонг-Там

Совместное письмо, написанное группой юристов по адресу:

Письмо было написано, чтобы выразить серьезную озабоченность по поводу незаконности и дискриминационного воздействия программы Pathways Inside (PIP) города Торонто, которая затрагивает жителей в их подопечных.

Скачать версию письма

в формате PDF

Мэр Джон Тори
Ратуша, 2-й этаж 100 Queen St.W.
Торонто, ON M5H 2N2

Советник Майк Лейтон
Мэрия Торонто 100 Квин-Стрит Вест, Люкс C47
Торонто, Онтарио M5H 2N2

Перкс советника Горда
100 Queen Street West, Suite A14
Торонто, Онтарио M5H 2N2

Советник Джо Кресси
100 Queen Street West, Люкс C53
Торонто, ON M5H 2N2

Советник Кристин Вонг-Там
100 Queen St W, Люкс A5
Торонто, Онтарио, M5H 2N2


Среда, 31 марта 2021 г.

Re: Уведомления о выселении из лагеря и нарушении права владения

Уважаемый мэр Джон Тори и советники Кресси, Лейтон, Перкс и Вонг-Там,

Мы пишем как коалиция юристов из Black Legal Action Center, Community Justice Collective, Neighborhood Legal Services, Клиники экологической справедливости и устойчивости Школы права Osgoode Hall, The 519 и Downtown Legal Services на юридическом факультете Университета Торонто, чтобы выразить нашу серьезную озабоченность по поводу незаконности и дискриминационного воздействия городской программы «Пути внутрь» (PIP) города Торонто, которая затрагивает жителей ваших подопечных.

Все нижеподписавшиеся работают в тесном сотрудничестве с бездомными людьми, в частности с жителями или аутрич-работниками, которые работают вместе с жителями четырех палаточных городков, на которые распространяется данная программа. Многие из нас также являются вашими избирателями и живут рядом с одним или несколькими из этих лагерей.

Мы серьезно обеспокоены тем, что мы узнали об опубликованной городской программе размещения лагерей и объявлениях о вторжении, размещенных вокруг лагерей две недели назад.Взятые вместе, ясно, что цель PIP состоит не в том, чтобы постоянно размещать кого-либо, а в перемещении и выселении людей из выбранных ими сообществ, и тем самым сделать невидимым неловкий жилищный кризис в городе.

Осуществление PIP, включая дискриминационные условия доступа к жилым помещениям и любые принудительные выселения, подрывает и, вероятно, нарушает права, защищаемые Кодексом прав человека Онтарио , Хартией прав и свобод и международным правом.Кроме того, это увеличивает криминализацию бедных людей, особенно чернокожих и коренных жителей в наших общинах.

По следующим причинам мы призываем город Торонто прекратить незаконную реализацию этой программы. Мы призываем городские власти срочно сосредоточить внимание на конструктивном взаимодействии с жителями в целях обеспечения безопасного, адекватного и постоянного жилья. Город имеет возможность позиционировать себя как лидера в принятии основанного на правах подхода к городским поселениям и праву на жилище.Однако необходимо срочно решить следующие проблемы:

I. Политика некоторых отелей Shelter Hotels нарушает права жителей в соответствии с Кодексом прав человека Онтарио. Наказывая людей за отказ принять дискриминационные услуги, город Торонто также может нарушать права жителей в соответствии с разделом 15 Хартии прав и свобод.

Многие жители лагерей ранее принимали городские убежища, но вернулись в лагеря из-за наложенных на них несостоятельных, произвольных, а иногда и незаконных правил и ограничений.

Люди, которым были предложены места в приютах в отелях, сообщают, что некоторые правила включают в себя правила, запрещающие употребление алкоголя, наркотиков и гостей. Зависимость от психоактивных веществ признана инвалидностью в соответствии с Кодексом прав человека Онтарио. 1 Приюты, которые отказывают людям в разумных приспособлениях в отношении этих нарушений, включая приспособления, такие как употребление психоактивных веществ, и признанные стратегии снижения вреда, такие как употребление психоактивных веществ в присутствии друзей, нарушают права жителей. 2 Аутрич-работники и жители внимательно следят за незаконной политикой приютов и отказами удовлетворить потребности. Кроме того, похоже, что политика города гласит, что ни один житель, который недавно покинул приют или был выгнан из приюта, не может получить место внутри. 3 Это еще больше усугубляет дискриминационное воздействие на жителей, чьи потребности, защищенные Кодексом, не были учтены с первого раза.

II. Принудительные выселения являются нарушением международного права прав человека, которое является обязательным для города Торонто.

Принудительные выселения являются грубым нарушением международного права прав человека. В статье 11 (1) Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах ООНПЧ провозглашается, что все государства-участники «признают право каждого на достаточный жизненный уровень», включая жилище и постоянное улучшение условий жизни. 4 Это включает защиту от произвольного или незаконного вмешательства в частную жизнь, семью, [или] жилище, принудительное выселение и дискриминацию. Международное право прав человека также признает, что «практика принудительных выселений также может привести к нарушениям гражданских и политических прав, таких как право на жизнь, право на личную безопасность.» 5 Муниципальные органы власти обязаны соблюдать международные обязательства государства в области прав человека в рамках своей юрисдикции.

Право на жилище не следует толковать узко как «наличие крыши над головой». Согласно UNCESCR, это следует толковать как «право жить где-нибудь в безопасности, мире и достоинстве». 6 Жители лагерей являются правообладателями по международному праву.

III. Более чем каждый третий житель лагерей в Торонто — коренные народы7, и лагеря расположены на землях коренных народов и территории Договора.Принудительное выселение коренных жителей является нарушением прав коренных народов и договорных отношений. Поскольку эти выселения окажут непропорционально большое влияние на коренное население, они также могут нарушить права, защищаемые Кодексом прав человека Онтарио, и могут быть нарушением статьи 15 Хартии.

Любое взаимодействие с жителями лагеря должно осуществляться в соответствии с обязательствами города перед коренными народами в соответствии с национальным и международным правом, включая признание конституционно защищенных и особенных отношений коренных народов с землей, равноправия в соответствии с Хартией и требований к содержательным и добросовестным консультациям. .Действия города также должны руководствоваться применимыми договорами с коренными народами и основываться на консультациях с держателями договоров на территории. Нынешние держатели Договора, миссисаги из Credit First Nation, конкретно определили право на жилище в качестве ключевого стратегического приоритета. 8 Обязательства города в области прав человека, указанные выше, неотделимы от его обязательств по Декларации Организации Объединенных Наций о правах коренных народов.9 Действительно, мы отмечаем, что городские власти приняли ДПКН в рамках своих обязательств по установлению истины и примирению в 2013 году, что является одним из первые правительства Канады, сделавшие это.

Согласно национальному и международному праву, город обязан проводить конструктивные и добросовестные консультации с коренными народами при принятии решений, которые могут на них повлиять. Это коренится в признании самоопределения коренных народов. Статья 23 ДПКН требует, чтобы коренные народы участвовали в принятии решений, касающихся здоровья, жилья и других социальных программ, которые их затрагивают. Канадские суды признали, что это право на самоопределение распространяется на городские общины коренных народов и что эти общины должны иметь равные полномочия в отношении социальных программ. 10 Принудительные выселения коренных народов не соответствуют требованиям в отношении значимых добросовестных консультаций и участия в социальных программах, а также не соответствуют признанию самоопределения коренных народов.

IV. Насильственные выселения и принудительное переселение в отели-приюты, вероятно, нарушают права жителей на жизнь, свободу и безопасность человека в соответствии с разделом 7 Хартии прав и свобод. Это особенно актуально в настоящий момент, когда мы видим начало третьей волны COVID-19, когда по состоянию на 30 марта 2021 года в приютах будет зарегистрировано как минимум 14 активных вспышек COVID-19.

11 Более 1200 человек заразились COVID-19 в городских приютах 12 , в то время как случаев COVID-19 в лагерях было зарегистрировано очень мало.

Городские власти ложно заявили в многочисленных публичных документах, что Верховный суд Онтарио объявил свой устав, запрещающий кемпинги, конституционным. Хотя Верховный суд отклонил временный запрет на выселение из лагерей, ни один суд Онтарио никогда не выносил решения относительно соблюдения устава Торонто, особенно в контексте пандемии COVID-19 и правил о приютах, которые дискриминируют некоторых бездомных людей.

Суды Британской Колумбии неоднократно признавали нарушение Хартии права запрещать спать в общественных местах, когда у людей нет адекватной и безопасной альтернативы, которая бы соответствовала их потребностям. 13 Суды ясно дали понять, что если доступные места недоступны, не безопасны или не предлагают жилья, то постановления, запрещающие кемпинги, нарушают права людей, спящих на улице. 14 Действительно, Суд в черном заявил, что «городу придется рассмотреть вопрос о том, как и когда обеспечить соблюдение своего Устава, принимая во внимание постоянное наличие мест для укрытий… « 15 В последние месяцы жители лагеря и их сторонники внимательно отслеживают вспышки болезни в убежищах и неспособность предоставить жилье жителям, которые в них нуждаются на защищенных Кодексом территориях. Кроме того, они записывали каждый раз, когда жителям лагеря сообщали внутри вообще нет свободных мест. Это случается часто. Такой отказ был зарегистрирован не так давно, как вчера. В этом контексте городские власти должны срочно пересмотреть соблюдение Постановления или рискнуть судебным запретом, вынуждающим его сделать это.

V. Применение законов о посягательстве на владение недвижимым имуществом предусматривает уголовную ответственность за бездомных лиц, что непропорционально сказывается на расовых, новоприбывших и коренных народах и подрывает отношения города с жителями лагерей и бездомными людьми.

Хотя мы поддерживаем создание дополнительных укрытий, мы крайне обеспокоены намерением города Торонто ввести уголовную ответственность за жителей лагерей, которые не могут или не хотят принимать имеющиеся укрытия. Уведомления о вторжении, размещенные в палаточных лагерях, ясно показывают, что городские власти отдают предпочтение соблюдению подзаконных актов, а не своим обязательствам по соблюдению прав человека при размещении в лагерях жителей.

Использование законов о несанкционированном проникновении в лагеря побуждает полицию и служащих подзаконных актов использовать свои дискреционные полномочия для предъявления обвинений любому, кто не покидает парки в соответствии с Законом о провинциальных правонарушениях. Поступая таким образом, городские власти решают развернуть угрозу криминализации против людей, которые и без того непропорционально подвергаются преследованиям со стороны уголовно-правовой системы. Среди бездомных непропорционально представлены расовые люди, новоприбывшие и коренные народы. Статистика ясно показывает, что эти группы населения также чрезмерно контролируются и криминализируются.В то время как 5% людей в Канаде считают себя коренными народами, более 30% людей, содержащихся в федеральных тюрьмах, являются коренными народами. 16 В Торонто у чернокожих в четыре раза больше шансов быть обвиненными в преступлениях, чем у белых. 17 Это противоречит заявленным городским властям обязательствам, а также заявлениям, которые каждый из вас взял на себя в отношении борьбы с дискриминацией в полицейской деятельности и уголовно-правовой системе. 18 Также примечательно, что город уже принимает судебный иск против Халиля Сейврайта, черного человека, единственное участие которого в жилищном кризисе заключалось в строительстве небольших приютов для защиты людей от замерзания до смерти и от непогоды.Городские власти могут и должны выбрать другой подход — основанный на правозащитной структуре, которая признает жителей лагеря правообладателями и экспертами в своей жизни.

Жилье признано правом человека в соответствии с международным правом и достойными людьми повсюду. Город Торонто не предлагает жильцам поселков жилье, а предлагает убежища с непредсказуемыми и неизвестными сроками годности. Для жителей, которые уже побывали в приютах или живут за пределами четырех «приоритетных» лагерей, городские власти угрожают выселением, даже не гарантируя места для укрытия.

Срочно необходим альтернативный план действий. Вспышки в убежищах увеличиваются, и кризис только усугубится, если вы продолжите вынудить людей в эти опасные среды и из тех сообществ, где они чувствуют себя в большей безопасности. Жители лагеря и люди, которые их любят и поддерживают, ждут нового объявления, которое ставит их жизнь и безопасность на первое место.

Мы подчеркиваем, что ваша текущая стратегия приведет к затяжным судебным баталиям. Юристы, как и другие жители города, организованы и готовы защищать права жителей лагеря на достоинство, автономию и безопасное жилье, отвечающее их потребностям.Действия города, скорее всего, незаконны и явно аморальны, ошибочны и бесчеловечны.

Мы призываем вас вести содержательные беседы с жителями, которые лучше всего способны сформулировать свои потребности и действительно прислушиваться к вашим избирателям, включая самих себя, которые выступают против этой политики жестокости и перемещения.

Подпись,

Коллектив общественного правосудия
Автор: Леора Смит, Сима Атри, Алия Эль-Хуни

Black Legal Action Center
Per: Fareeda Adam, Mewded Mengesha, Piera Savage

Neighborhood Legal Services
Дженнифер Стоун, исполнительный директор

Клиника экологической справедливости и устойчивого развития, Юридическая школа Осгуд Холл
Эстер Ван Вагнер, содиректор и доцент

The 519
Автор: Пэм Хрик, председатель правления

Юридические услуги в центре города
Бенджамин Раес, старший юрист (жилищное право)


Артикул:

1 «Политика предотвращения дискриминации по признаку психического расстройства и зависимости.»Комиссия по правам человека Онтарио, 2012 г. Доступно здесь; Городской отчет об отсутствии физической доступности в гостиницах-приютах,» Поддержка людей с ограниченными возможностями в Торонто во время и после COVID-19 «, презентация директоров SSHA и жилищного секретариата, 22 ноября, 2021. Доступно здесь.
2 Верховный суд Канады четко указал на необходимые шаги, которые организации, подпадающие под действие Кодекса прав человека, должны предпринять для выполнения своих обязательств по разумному приспособлению. См .: Британская Колумбия (Public Service Employee Relations Comm.) против BCGSEU, [1999] 3 S.C.R. 3
3 Запись разговора с сотрудником города Торонто о том, что любой, кто посещал приют в течение последних 30 дней, не имеет права на место. Послушай.
4 GA, Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, Резолюция 2200A (XXI), УВКПЧ (3 января 1976 г.) 11
5 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, «Международные стандарты права на жилище» (2021 г.), онлайн: УВКПЧ.
6 Управление Верховного комиссара ООН по правам человека, «Международные стандарты права на жилище» (2021 г.), онлайн: УВКПЧ.
7 «Отчет о результатах оценки потребностей улиц» (стр. 4), Город Торонто, 2018 г. Доступно здесь.
8 Mississaugas of the Credit First Nation (2017) «Первопроходцы: Mississaugas of the Credit Strategic Plan», 39. Доступно здесь.
9 Декларация Организации Объединенных Наций о правах коренных народов, Резолюция 295 Генеральной Ассамблеи, Генеральная Ассамблея ООН, 61-я сессия, Дополнение № 49, Документ ООН A / RES / 61/295, 46 ILM 1013 (2007) [UNDRIP], онлайн.
10 Ардок Алгонкин First Nation против Канады (Генеральный прокурор) [2004] 2 FC 108, 2003 FCA 473, at 36.
11 «COVID-19: Status of Cases in Toronto», по состоянию на 30 марта. Подробнее.
12 Там же.
13 См. Дело Абботсфорд (Сити) против Шанца, 2015 BCSC 1909; Британская Колумбия против Адамсона, 2016 BCSC 584
14 Там же
15 Black et al. против города Торонто, 2020 ONSC 6398, пункт 8
16 «Национальная пародия»: отчет показывает, что треть заключенных Канады являются коренными народами », Лейланд Чекко, The Guardian, 2020.Подробнее.
17 «Различное воздействие: второй промежуточный отчет о расследовании расового профилирования и расовой дискриминации чернокожих, проведенном Полицейской службой Торонто», Комиссия по правам человека Онтарио, 2020 г. Доступно здесь.
18 «Мое заявление о расизме против чернокожих и коренных народов и бюджете полиции Торонто», советник Джо Кресси, 18 июня 2020 г. Подробнее; «Предложение члена по бюджету полиции Торонто: выделение средств, изменение баланса и инвестиции в новый подход ». Советник Кристин Вонг-Там, 8 июня 2020 г.Подробнее; «Насилие и действия полиции, которые мы наблюдаем против наших черных братьев и сестер из числа коренного населения, должны прекратиться. Мы не можем допустить, чтобы это продолжалось. Пришло время действовать». Твит советника Майка Лейтона, 13 июня 2020 г. Подробнее; «Работа полиции в Торонто, борьба с расизмом чернокожих и коренных народов», советник Горд Перкс. Подробнее.


Далее:

[MEDIA ADVISORY] Проект 519 Trans People of Color (TPOC) запускает Поваренную книгу от BIPOC Trans People и для них

Разрушителей мифов Грант, Тори и Кари показывают нам, что они разработали для «Punkin Chunkin»

Однако эти проблемы не мешают командам появиться — линейка машин, представленных в этом году, составляла 110 человек, простираясь дальше, чем миля.

Единственной небольшой частью всего этого могут быть сами снаряды — правила требуют, чтобы все команды использовали 8-10-фунтовые тыквы, но эта часть сформулирована с достаточно расплывчатостью, чтобы большинство команд начали разрабатывать свои собственные кроссы. варианты выращенных тыкв, маленькие и компактные, с толстыми стенками и почти твердыми сердцевинами, которые лучше всего выдерживают невероятное давление, которое оказывают машины, разнося тыквы со скоростью до 500 миль в час и выше.

Существует пять основных категорий тыквенных чанкеров: катапульты и онагры, требушеты, центробежные пушки, пушки с приводом от человека и воздушные пушки.У каждого есть список плюсов и минусов. Все команды отчаянно защищают свою категорию как лучшие.

«Все здесь невероятно умны, это партизанская инженерия, но с задворным духом. Это забавный сплав», — говорит Байрон, обсуждая уровень сложности, который содержат машины, включая микропроцессорные клапаны для воздушных пушек и массивные , Центробежные устройства с двигателем V8.

В этом году на мероприятии было еще одно препятствие — стихийное бедствие.

«За два дня до Чанка, ураган Сэнди обрушился на северо-восток», — объясняет Байрон. «Чанкеры обычно привозили свои вещи в четверг, а вместо этого они все выставляли свои вещи в понедельник, до того, как разразился шторм, потому что они не были уверены, смогут ли они проехать через свои машины. стойкий дух всех этих людей просто сумасшедший ».

Эта страсть и дух товарищества, как правило, являются самой яркой частью мероприятия, когда участники в течение трех дней помогают друг другу с инструментами, запасными частями и дополнительной помощью.Это большая часть того, что заставляет их — и толпу — возвращаться каждый год.

«За последние два года я познакомился со многими Чанкерами», — говорит Грант. «И помимо того, что они прекрасные строители, они все интересные персонажи и отличные люди. Я действительно с нетерпением жду следующего года!»

От LVMH до Тори Берч

Бывший старший партнер рассказывает о том, что привело его от консалтинга в потребительской индустрии к руководству одного из самых успешных американских брендов, создающих стиль жизни.

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

Пьер-Ив Руссель и Тори Берч

Бывший старший партнер Пьер-Ив Руссель (PAR 90-04) присоединился к McKinsey, никогда не рассчитывая работать в индустрии моды, но благодаря этому он построил впечатляющую карьеру.Проработав четырнадцать лет в исполнительном комитете французского конгломерата предметов роскоши LVMH, в январе он занял должность генерального директора американского бренда стиля жизни Tory Burch. (Примечание: Пьер-Ив и Тори поженились в ноябре 2018 года.)

Здесь Пьер-Ив делится своими мыслями о наставничестве и лидерстве, о том, что ждет Тори Берч дальше, и о том, как он всегда думал, что Кевин Снидер станет отличным управляющим партнером фирмы.

* * *

Что вам больше всего запомнилось из времени, проведенного в McKinsey?

Я хорошо помню все проекты, которые я выполнял для различных клиентов за четырнадцать лет.Я помню команды, способы решения проблем и влияние каждого проекта. У них были уникальные проблемы, и они по-разному вознаграждали.

Я открыл для себя потребительскую индустрию во время моего второго контракта. Я работал над слиянием французского и британского ритейлеров. Я был одним из двух бизнес-аналитиков в этом проекте; другим был Кевин Снидер! Он уехал в Гарвард, я — в Уортон, а затем мы оба вернулись в McKinsey. С тех пор мы дружим. Я всегда думал, что он блестящий и невероятный человек, и что однажды он станет идеальным управляющим партнером для фирмы!

Вы присоединились к LVMH всего через несколько месяцев после избрания старшим партнером.Было ли это трудным решением и каково было переходить в индустрию моды?

Уйти из McKinsey было трудным решением, потому что я любил каждую минуту. Выбор времени был неожиданным, поскольку я только что был избран старшим партнером, когда Бернар Арно предложил мне уникальную возможность. Он попросил меня работать с ним напрямую в качестве исполнительного вице-президента по стратегии и операциям LVMH и стать членом исполнительного комитета. Мне было всего 37 лет.

Он тренировал меня напрямую, и я многое узнал об индустрии роскоши.Я заметил его непревзойденное видение, а также его исключительное предпринимательское лидерство. Я увидел, что нужно для создания самой успешной Luxury Group в мире. Через два года он сделал меня председателем и генеральным директором Fashion Group. У меня была уникальная возможность возглавить глобальное репозиционирование и развитие портфеля из двенадцати самых престижных модных брендов в отрасли.

Затем вы присоединились к Тори Берч, проработав четырнадцать лет в LVMH. Что вам больше всего понравилось в этом бренде?

Тори попала в поле моего зрения семь или восемь лет назад, через несколько лет после того, как она основала свою компанию.Я искал возможность инвестировать в компанию от имени LVMH.

Я был впечатлен ее невероятным успехом и тем, как она думала об индустрии. Мне понравилась ее концепция создания красивых предметов роскоши, которые к тому же имеют более демократичный охват. Она начала свой бизнес с полностью цифровой платформой в 2004 году и была дальновидна в создании фонда для расширения прав и возможностей женщин-предпринимателей, что меня очень вдохновило.

Так началось мое путешествие с брендом. Теперь это стало новым профессиональным и более личным приключением: вместе заниматься чем-то предпринимательским и выводить компанию на новый уровень.

Мы стремимся предоставить людям с ограниченными возможностями равный доступ к нашему сайту. Если вам нужна информация об этом контенте, мы будем рады работать с вами. Напишите нам по адресу: [email protected]

Из коллекции Tory Burch Осень 2019.

Какова корпоративная культура и личность в Tory Burch?

Tory Burch начинала как семейный бизнес, и в некотором смысле мы до сих пор ведем его как семейный бизнес.У нас сильная культура творчества, инноваций и предпринимательства.

Мы ценим честность и доброту в том, как мы показываем себя; честность и сострадание в наших действиях; страсть и скромность в работе; а также мастерство и юмор в том, как мы ведем. Некоторые из этих качеств, такие как смирение и сострадание, не обязательно ценятся в других успешных компаниях. Это то, что делает его уникальным местом.

Тори и я, очевидно, партнеры по жизни, но мы также партнеры по бизнесу.У нас очень разное прошлое. Она изучала историю искусств, а я ходил в бизнес-школу. Она узнала все о бизнесе самостоятельно, и она настоящий предприниматель и дальновидный деятель.

Мои навыки действительно позволяют вывести бизнес на новый уровень, используя весь свой двенадцатилетний опыт работы в LVMH в качестве генерального директора Fashion Group.

Мой опыт консультирования в McKinsey помог мне подходить к каждой возможности со структурированным и аналитическим мышлением. Мы с Тори действуем по-разному, и я думаю, что именно это делает наше партнерство очень сильным и вдохновляющим для меня.Мне нравится иметь возможность превращать творчество в бизнес, а бизнес в истории успеха.

Как бы вы описали свой стиль руководства?

У меня высокие стандарты, потому что я знаю, что значит работать на высшем уровне в нашей отрасли. Но как бы я ни требовал, я справедлив. Одно из самых важных для меня — это доверие. Мне нужно доверять людям, с которыми я работаю, и расширять их возможности. Я ожидаю прозрачности, вовлеченности, подотчетности и, конечно же, результатов.

Я многому учусь каждый день, особенно работая с молодыми людьми, у которых другой подход.Нет большого успеха без великих людей, и только делая людей успешными, вы создаете отличную компанию и путешествуете для всех. Инвестиции в таланты — предоставление возможностей другим, расширение прав и возможностей, обучение и наставничество — это лучшая инвестиция. В каком-то смысле я стремлюсь вернуть все, что получил.

Что дальше у компании?

Мы ориентируемся на три цели:

Во-первых, мы работаем над тем, чтобы стать глобальной компанией. Прямо сейчас мы — то, что я бы назвал «международными».«У нас более 250 магазинов и 6000 сотрудников в Северной Америке, Европе, Азии, Латинской Америке, на Ближнем Востоке и в Австралии. Цель — стать по-настоящему глобальной компанией, что означает более сбалансированный бизнес во всех регионах.

Во-вторых, как и в любой творческой компании, мы должны постоянно развиваться и изобретать себя заново. Я бы сказал, что это особенно актуально в мире моды. Как бы мне ни нравились организованные вещи, мне нравятся и разрушительные, так что напряжение доставляет мне удовольствие.

В-третьих, мы хотим стать самой вдохновляющей компанией для наших сотрудников и клиентов, используя свой масштаб, оставаясь гибкими и предприимчивыми.

Оглядываясь назад на учебу в университете в сфере бизнеса и вашу карьеру консультанта, удивлены ли вы, что вы оказались в индустрии моды?

Меня всегда интересовали искусство и художественные дела, связанные с бизнесом, но я бы никогда не представил себя здесь. Я знал, что мне интересно путешествовать по миру и работать в среде, где я могу найти разнообразие и инновации.Я люблю как творческую, так и деловую сторону индустрии моды.

Вместе у нас с Тори шестеро сыновей! Их возраст — от 14 до 24. Я вижу, как они проходят путь размышлений о своем будущем, и вспоминаю себя в их возрасте. Я считаю, что для них наиболее важными качествами являются интеллектуальное любопытство и упорство. Я заметил, что люди, которые добиваются успеха, стремятся учиться, окружают себя невероятными наставниками и обладают высоким уровнем энергии! Если вы постоянно учитесь и постоянно бросаете себе вызов, вы можете добиться всего.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.