А сміт: Неприпустима назва — Вікіпедія

Содержание

Адам Сміт (Adam Smith) — Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)

Адам Сміт (Adam Smith)

Біографія. Адам Сміт був народжений і хрещений 5 червня 1723 р. в маленькому місті Керколді (округ Файф, Шотландія) в родині митного працівника. Батько Сміта помер ще до його народження. Навчався Адам в місцевій школі, де отримав гарну освіту. З раннього дитинства він був оточений книгами, які дуже любив читати, і виявляв велику цікавість до розумових занять. З 14 років Сміт навчався філософії в університеті в Глазго, де отримав диплом магістра і стипендію для подальшого навчання. Через три роки вступив до коледжу в Оксфорді, який закінчив в 1746 році. З 1748 року в Единбурзі Адам за підтримки лорда Кеймса почав читати студентам лекції з літератури, економіки, права та інших предметів. У 1750 році в житті Сміта відбулася важлива зустріч з Девідом Юмом, який поділяв його погляди в філософії, релігії, політиці і економіці.

Їх спільні праці відіграли важливу роль в період Шотландської освіти.

У 1751 Сміт був професором логіки в Глазго. Там він читав лекції з риторики, політекономії, праву. На матеріалах своїх лекцій їм була написана і опублікована наукова книга «Теорія моральних почуттів» (1759), яка стала однією з найвідоміших його робіт. У цій книзі Сміт розкрив етичні стандарти поведінки, що підтримують стабільність в суспільстві, а також описав підхід до морально-етичної рівності серед людей. Починаючи з 1764 року Адам Сміт закінчив викладацьку діяльність в Університеті Глазго. На два роки він вирушив до Франції супроводжувати прийомного сина герцога Баклі в закордонній поїздці. За цю роботу Сміту добре платили, він продовжував працювати над своєю книгою і міг не повертатися в Глазго.

У 1776 році в Лондоні Сміт закінчив роботу над книгою «Дослідження про природу і причини багатства народів», розпочату ще у Франції. Саме ця робота принесла Адаму Сміту світову славу. У ній автор аналізує ідею економічної свободи, звільнення економіки від впливу держави, яка перешкоджає її нормальному розвитку. Ця книга вважається головною основою економічної освіти і донині. Адам Сміт переїхав в Едінбург в 1778 році, де отримав посаду митного комісара. Серйозне ставлення до роботи не залишало часу на наукову діяльність, але все ж Сміт робив начерки своєї третьої книги, яку так і не вдалося дописати. Перед смертю він велів спалити всі рукописи.

Помер великий економіст 17 липня 1790 року в Единбурзі від хвороби кишківнику.

Академічна діяльність та професійне визнання. Адам Сміт, видатний англійський учений-економіст, центральна фігура класичної політичної економіі. Адам Сміт виконав в науці велику історичну задачу, визначивши і окресливши межі політичної економії і прививши в систему накопичену на той час суму економічних знань. Його праці являють собою одну з вершин суспільної думки XVIII ст.

У 2005 році робота Адама Сміта «Багатство народів» було включено в список 100 кращих шотландських книг.

Сміт у Великобританії був увічнений на банкнотах двох різних банків: його портрет з’явився в 1981 році на облігації в 50 фунтів стерлінгів, випущеної Банком Клайдсдейл в Шотландії, а в березні 2007 року Сміт потрапив на нову серію в 20 фунтів, випущених банком Англії, що зробило його першим шотландцем, зображеним на англійській банкноті.

Європейський науково-промисловий консорціум (EUROPEAN SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL CONSORTIUM «ESIC»), заснував медаль Адама Сміта, яка служить підтвердженням суспільного визнання заслуг фахівців і вчених в області економіки і фінансів.

Медаллю нагороджуються високопрофесійні фахівці в області економіки і фінансів за: особисті заслуги у вдосконаленні світової фінансової системи, формування та розвитку її окремих інститутів; розробку нових наукових напрямів в економіці і вирішення актуальних соціально-економічних завдань; підготовку кваліфікованих кадрів в області економіки і фінансів.

Наукова діяльність. Розвиток промислового виробництва в XVIII столітті призвів до зростання суспільного поділу праці, що вимагало збільшення ролі торгівлі та грошового обігу. Існуюча практика вступала в протиріччя з пануючими уявленнями і традиціями в економічній сфері. Виникла необхідність перегляду існуючих економічних теорій. Матеріалізм Сміта дозволив йому сформулювати ідею об’єктивності економічних законів.

 

 

Сміт виклав логічну систему, яка пояснила роботу вільного ринку на базі внутрішніх економічних механізмів, а не зовнішнього політичного управління. Цей підхід до сих пір є основою економічної освіти. Сміт сформулював концепції «економічної людини» і «природного порядку». Сміт вважав, що людина є основою всього суспільства, і досліджував поведінку людини з його мотивами і прагненням до особистої вигоди. Природний порядок в уявленні Сміта – це ринкові відносини, в яких кожна людина засновує свою поведінку на особистих та корисливих інтересах, сума яких і утворює інтереси суспільства. У поданні Сміта, такий порядок забезпечує багатство, благополуччя і розвиток як окремої людини, так і суспільства в цілому. Для існування природного порядку потрібна «система природної свободи», основу якої Сміт бачив у приватній власності.

Найвідоміший афоризм Сміта – «невидима рука ринку» – фраза, яку він використовував для демонстрації автономності та самодостатності системи, заснованої на егоїзмі, який виступає ефективним важелем при розподілі ресурсів. Суть її в тому, що власна вигода досяжна лише через задоволення чиєїсь потреби.

Добробут суспільства Адам Сміт пов’язував із зростанням продуктивності праці. Найбільш ефективним засобом її підвищення він вважав розподіл праці і спеціалізацію. Однак ступінь поділу праці, підкреслював він, безпосередньо пов’язана з розмірами ринку: чим ширший ринок, тим вище рівень спеціалізації виступаючих на ньому виробників. Звідси випливав висновок про необхідність скасувати такі обмеження для вільного розвитку ринку, як монополії, цехові привілеї, закони про осілості, обов’язковому учнівству. Відповідно до теорії Адама Сміта первісна вартість продукту при розподілі розпадається на три частини: заробітну плату, прибуток і ренту. З ростом продуктивності праці, відзначав він, відбувається підвищення заробітної плати і ренти, зате частка прибутку у знову виробленої вартості знижується. Сукупний суспільний продукт ділиться на дві основні частини: перша – капітал – служить для підтримки і розширення виробництва (сюди входить і зарплата робітників), друга йде на споживання непродуктивними класами суспільства (власниками землі і капіталу, державними службовцями, військовими, вченими, особами вільних професій і т.д.). Від співвідношення цих двох частин залежить і добробут суспільства: чим більше частка капіталу, тим швидше зростає суспільне багатство, і, навпаки, чим більше коштів йде на непродуктивне споживання (насамперед державою), тим бідніше нація.

Найвідоміші наукові праці А. Сміта

 1. Smith A. Lectures on Rhetoric and Belles Lettres (The Glasgow Edition of the Works and Correspondence of Adam Smith – 1748
 2. Smith A. The Theory of Moral Sentiments / Adam Smith – London: A. Millar – 1759
 3. Smith A. Lectures on Justice, Police, Revenue and Arms / Adam Smit – Oxford: At The Clarendon Press – 1766
 4. Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations / Adam Smith  – W. Strahan and T. Cadell, London – 1776
 5. Smith A. Essays on Philosophical Subjects / Adam Smith – Glasgow: Liberty Fund Inc. – 1785 – 391 p.
 6. Smith A. The Invisible Hand/ Adam Smith: Penguin Books – 1759 -144 p.

Публікації про життєвий шлях та наукову діяльність А. Сміта

 1. Аникин А. В. Глава 1. Адам Смит // Всемирная история экономической мысли: В 6 томах / Гл. ред. В. Н. Черковец. — М.: Мысль, 1988. — Т. II. От Смита и Рикардо до Маркса и Энгельса. — 574 с.
 2. Аникин А. В. Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. — 2-е изд. — М.: Политиздат, 1975. — С. 183-224. — 384 с. Блауг М. Адам Смит // Экономическая мысль в ретроспективе = Economic Theory in Retrospect. — М.: Дело, 1994. — С. 32-61.
 3. Блауг М. Смит, Адам // 100 великих экономистов до Кейнса = Great Economists before Keynes: An introduction to the lives & works of one hundred great economists of the past. — СПб.: Экономикус, 2008. — С. 279-283. — 352 с.
 4. Люксембург Р. Глава вторая. Анализ процесса воспроизводства у Кенэ и у Адама Смита // Накопление капитала: Том I и II. — 5-е изд. — М.-Л.: Соцэкгиз, 1934. — С. 18-30. — XLIV, 463 с.
 5. Смит Адам / Хандруев А. А. // Сафлор — Соан. — М. : Советская энциклопедия, 1976. — (Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров ; 1969—1978, т. 23).
 6. Туган-Барановский М. И. Очерк II. Адам Смит // Очерки из новейшей истории политической экономии: (Смит, Мальтус, Рикардо, Сисмонди, историческая школа, катедер-социалисты, австрийская школа, Оуэн, Сен-Симон, Фурье, Прудон, Родбертус, Маркс). — СПб.: Изд. журнала «Мир божий», 1903. — С. 28-45. — X, 434 с.
 7. Туган-Барановский М. И. Смит, Адам // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
 8. Bussing-Burks Marie. Influential Economists. — Minneapolis: The Oliver Press, 2003.
 9. Rae John. Life of Adam Smith. — New York City: Macmillan Publishers, 1895.
 10. Buchholz Todd. New ideas from Dead Economists: An introduction to modern economic thought. — Penguin Books, 1999.

 

Глава профильного комитета Конгресса США не будет добиваться отказа от программы новых МБР — Международная панорама

ВАШИНГТОН, 30 июня. /ТАСС/. Председатель комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит (демократ от штата Вашингтон) не намерен добиваться ликвидации дорогостоящей программы создания новой американской межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) наземного базирования. Влиятельный американский законодатель сообщил об этом во вторник на интернет-брифинге для вашингтонской Группы военных обозревателей, участником которой является ТАСС.

Программа, о которой говорил Смит, известна в США по аббревиатуре GBSD (Ground Based Strategic Deterrent, «Стратегическое сдерживание наземного базирования»). На нее намечалось выделить порядка $100 млрд. В результате реализации этой программы предполагается заменить МБР Minuteman III, стоящую на боевом дежурстве в США с 1970 года. На отказе от программы или сокращении ее масштабов настаивали некоторые представители правящей Демократической партии и неправительственные американские специалисты.

«Мы не будем «убивать» программу GBSD. Оставим ее. С Minuteman III в течение какого-то времени все будет нормально. Нужно будет посмотреть на [новую] ядерную доктрину [США] и решить: может, нам требуется только 200, а не 400 [МБР]», — заявил законодатель, имея в виду тот факт, что нынешняя американская администрация во главе с президентом Джо Байденом планирует в ближайшее время приступить к пересмотру ядерной доктрины США. «Но не думаю, что за счет продления срока службы Minuteman III мы решим задачу», — подчеркнул Смит.

«Как выяснилось, продление срока службы Minuteman, как нам в настоящее время объясняют, является более дорогостоящим, чем строительство GBSD», — отметил глава комитета.

«Это не означает, что нам нужно так же много МБР, как диктовалось предыдущей ядерной доктриной, или даже того, что нам [вообще] нужен этот компонент [ядерной] триады», — добавил Смит. К отказу от МБР администрацию Байдена призывает целый ряд американских негосударственных экспертов. Тем не менее руководство Пентагона и командование ВС США уточняли в последние месяцы, что выступают за сохранение триады.

Кроме того, Смит подтвердил, что в свете начала выработки новой ядерной доктрины считает преждевременным возможное заключение Министерством обороны США контракта с корпорацией Raytheon на производство новой крылатой ракеты воздушного базирования с атомной головной частью. Конгрессмен призвал отложить решение вопросов о реализации определенных программ модернизации ядерного арсенала США или отказе от них до завершения пересмотра доктрины.

Джейсон Алан Смит (Jason Alan Smith), Актер: фото, биография, фильмография, новости

Американский актер кино и телевидения, продюсер и спортсмен.

Джейсон Алан Смит Биография

Джейсон Алан Смит (Jason Alan Smith) родился и вырос в городе Батон-Руж. После окончания средней школы по спортивной стипендии поступил в калифорнийский университет Беркли. Там он стал единственным спортсменом, изучающим драматическое исскуство. Все утро и день он посвящал учебе, а ночи репетициям.

Джейсон Алан Смит в кино и на ТВ

Алан дебютировал в короткометражном фильме Scrambled Eggs в 2004 году, где сыграл Тома Уайда. Следующей его работой стала телевизионная военно-биографическая драма «Вера моих отцов», основанная на мемуарах сенатора Джона Маккейна. В 2007 году актер не только исполнил роль Билли Данта в фильме «Быть Майклом Мэдсеном», но и стал сопродюссером. Через два года и три небольших роли в картинах «Фрэнки Ди», «Сумасшедший» и «Золотые мальчики», Алан вновь сыграл роль и выступил в качестве сопродюссера в фильме «Хранители света». Другими известными работами с участием актера стали криминальный триллер «Абсолютное зло» и фильм ужасов «Сомния». На телевидении он получал небольшие роли в таких сериалах, как «Лас Вегас», «Морская полиция: Спецотдел», «Детектив Раш», «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Необходимая жестокость», «Нэшвилл», «Любовницы», «Вражда».

Джейсон Алан Смит Фильмография

 

 • Avengers of Justice: Farce Wars (2017)
 • Вражда (сериал, 2017 – …)
 • Don’t Sleep (2016)
 • Сомния (2016)
 • Взгляд в прошлое (сериал, 2015)
 • Escape (2014)
 • Любовницы (сериал, 2013 – 2016)
 • Нэшвилл (сериал, 2012 – 2017)
 • Абсолютное зло (2011)
 • Необходимая жестокость (сериал, 2011 – 2013)
 • Не беспокоить (2010)
 • Jelly (2010)
 • Защитник (2010)
 • Хранители света (2009)
 • Золотые мальчики (2008)
 • Сумасшедший (2008)
 • Фрэнки Ди (2007)
 • Быть Майклом Мэдсеном (2007)
 • Волк оборотень (2006)
 • Welcome to Earth (2005)
 • Вера моих отцов (ТВ, 2005)
 • Scrambled Eggs (2004)
 • CSI: Место преступления Нью-Йорк (сериал, 2004 – 2013)
 • Детектив Раш (сериал, 2003 – 2010)
 • Морская полиция: Спецотдел (сериал, 2003 – …)
 • Лас Вегас (сериал, 2003 – 2008)

Мистер Смит по прозвищу «Убийца жён в ванной». Часть 1 | СТРАХОВАНИЕ СЕГОДНЯ

Глядя на фотографию мистера Джорджа Джозефа Смита в костюме-тройке с аккуратно завязанным галстуком и белоснежным ложным воротником, легко представить себе этого респектабельного худощавого господина с усами служащим крупной страховой компании или коммивояжёром начала XX века. Средства у мистера Смита имелись, причём немалые. И некоторая их часть, действительно, поступала ему от британских страховых обществ. Но вовсе не за работу на благо страховщиков и людей своей страны. Мистер Смит зарабатывал на собственную жизнь чужой смертью.

Серийный убийца Джордж Джозеф Смит. Фото из британской газеты Police Gazette (Источник Wikimedia Commons)

Джордж Смит родился 11 января 1872 года в Ист-Энде, восточной части Лондона, которая красочно описана в произведениях Чарльза Диккенса, как район бедноты британской столицы тех лет. Отец его служил страховым агентом. Невольно напрашивается параллель, что данное обстоятельство как-то сказалось на выборе Смитом той мошеннической схемы, о которой мы расскажем в сегодняшней публикации. Однако даже если профессия отца и породила размышления у мальчика в том, что чью-то смерть можно обратить в свою пользу, уже в возрасте девяти лет он был отправлен в исправительную школу. Впоследствии, Смит промышлял мошенничеством и воровством, и его привычки не менялись. В 1896 году в возрасте 24 лет он был заключен в тюрьму на срок один год за то, что убедил некую женщину украсть денежные средства у ее работодателя. Возможно, в этом человеке ещё оставалось желание изменить свою жизнь, поскольку эти деньги он использовал на открытие пекарни в Лестере, графство Лестершир — крупном городе в 163 км на север от Лондона. Как знать, не будь Джордж Смит пойман и осуждён за эту аферу, возможно, 19 годами позднее, вся Великобритания не обсуждала бы процесс по делу о серийном убийце и страховом мошеннике.

Улица Дорсет-стрит в Ист-Энде, Лондон. Фото 1902 г. (Источник Wikimedia Commons)

Выйдя из тюрьмы, Смит задерживается в Лестере, где в 1898 году женится на Каролине Торнхилл. Это не мешает ему, в нарушение законодательства, оформить ещё один брак годом позднее, став, таким образом, двоеженцем. Официальная жена Каролина Торнхилл оказалась под стать мужу. После их переезда в Лондон, она устраивается горничной, промышляя воровством у своих нанимателей. В какой-то момент её поймали и приговорили к заключению на один год. Выйдя из тюрьмы, она указала на своего мужа как на сообщника. В январе 1901 года Смита по показаниям своей жены заключили в тюрьму, в этот раз, на срок два года. Очевидно, опасаясь мести мужа, ко времени его выхода на свободу, она эмигрировала в Канаду. Могла ли себе представить миссис Торнхилл, какой участи тем самым смогла избежать.

После бегства первой жены, мистер Смит на какое-то время переезжает к своей незаконной второй жене и, украв все её сбережения, можно сказать, выходит на большую дорогу. Порядком позабыв, что официально женат, в июне 1908 года он женился на вдове из прибрежного города Уэртинг, графство Суссекс по имени Флоренс Уилсон. Прошло меньше месяца после свадьбы, как 3 июля Смит исчез. Он не забыл прихватить 30 фунтов стерлингов сбережений жены (эквивалент 3 633 фунтов стерлингов на сегодняшний день) и часть наиболее ценного имущества. Очевидно, что Джорджу Смиту удаётся привлекать к себе женщин, в чём тот прекрасно отдаёт себе отчёт, и он решает использовать этот талант, как способ зарабатывания на жизнь.

Для кого-то время между разводом и новой женитьбой может занять годы. Но не в случае со Смитом, который заводит себе новых жён за несколько недель, при этом даже не разводится с предыдущими. Переехав в крупный портовый город Бристоль, расположенный в Юго-Западной Англии, уже 30 июля того же года Смит женился на Эдит Пеглар, которая откликнулась на объявление в газете о поиске домработницы. Муж регулярно и подолгу отсутствовал дома, уверяя Эдит, что это связано с его разъездным характером работы по продаже антиквариата. В подтверждение своих слов, Смит всегда возвращался с наличностью. Возможно, Эдит Пеглар была одной из немногих женщин, к которой Джордж Смит испытывал чувства… Но натура и привычка брали своё — спустя непродолжительное время он сбежал и от неё.

Постойте, ведь невозможно менять жён как перчатки под тем же именем даже в начале XX века! Это понимал и Смит. В октябре 1909 года он женился в очередной раз на Саре Фриман, только теперь под именем Джордж Роуз Смит. Видимо, решиться на более радикальную смену личности, пока, у него не хватило смелости. Последовавшее развитие событий с новой женой не станет откровением для читателей. Смит вскоре также оставил супругу, прихватив наличность и ценные бумаги. Вот только на этот раз, сумма составила весьма значительные 400 фунтов стерлингов, эквивалент 48 тыс. фунтов стерлингов в 2020 году. И это был не последний брак Смита, но вскоре его мошенничества приняли гораздо более крутой оборот.

Можно предположить, что обманутые жёны Смита заявляли в полицию. Этим было вызвано то, что ему приходилось постоянно менять места проживания, а также, чтобы случайно не столкнуться с брошенной супругой. Но поскольку жён, как и заявлений, становилось всё больше, возрастал и риск его обнаружения. Возможно, в это время Смиту и пришло в голову, что если жена скоропостижно умрёт, то, меняя имя, можно продолжать это дело до бесконечности. А если жизнь супруги предварительно застраховать, то, помимо собственности несчастной, можно получить и приличную страховую выплату.

Джордж Смит (Генри Уильямс) и его первая жертва Бесси Манди незадолго до её убийства. Фото 1912 г. (Источник Wikimedia Commons)

В 1910 году Джордж Смит под именем Генри Уильямс женился на 32-летней Беатрис «Бесси» Манди. Новую жертву он подыскал в прибрежном курортном городке Уэймут в графстве Дорсет на Юго-Западе Англии. После свадьбы молодожёны переехали на весьма значительное расстояние на северо-восток в тихое курортное местечко Херн-Бей в графстве Кент, арендовав дом всего в ста метрах от пляжа. В доме не было ванной, и только 9 июля 1912 года Бесси приобрела чугунную ванну за 1 фунт и 17 шиллингов, сторговав её цену на два фунта. Вскоре, мистер Уильямс вместе с женой посетили местного врача общей практики д-ра Франка Френча, якобы по причине эпилептических припадков Бесси, хотя на приёме та жаловалась только на головные боли. 12 июля 1912 года муж Бесси разбудил врача с тем, что у жены начался очередной припадок, попросив мистера Френча не акцентировать её внимание на этом факте, поскольку от лишних упоминаний болезни ей становится только хуже. Осмотрев Бесси, доктор Френч пообещал навестить их на следующий день. Однако утром 13 июля 1912 года Смит-Уильямс известил доктора, что его жена трагически погибла, захлебнувшись… в ванной, где её застал очередной эпилептический припадок. Прибывший врач нашёл несчастную погружённой под воду с вытянутыми ногами так, что они находились под углом над водой, на уровне щиколоток опираясь о края ванной. Признаков убийства обнаружено не было. Суд присяжных, согласно завещанию Беатрис «Бесси» Уильямс, присудил безутешному вдовцу Уильямсу сумму в размере 2 579 фунтов стерлингов (эквивалент 305 тыс. фунтов стерлингов в 2020 году). Своё завещание миссис Уильямс составила всего за пять дней до смерти. По некоторым сведениям, убийца получил ещё и страховую выплату по смерти жены.

Следующей жертвой Смита стала 25-летняя Элис Барнхэм. Он женился на ней под своим реальным именем в ноябре 1913. И хотя её отец был против женитьбы, охарактеризовав Смита в лицо своей дочери как «человека крайне порочной внешности», свадьба состоялась. Элис была настоящей красавицей. К этому времени Джорджу Смиту шёл 42 год. Хотел ли он, наконец, остановиться, получив весьма значительное приданное от убитой им предыдущей супруги? Уже 13 декабря того же года в другом курортном городе Блэкпул, графстве Ланкашир, Элис Смит была обнаружена захлебнувшейся в ванной. Смит принял некоторые предосторожности, сразу после убийства отправившись в лавку поблизости, чтобы купить яиц, а в момент якобы обнаружения тела выбежал с криками на улицу. Во время допроса в полиции он заявил, что его жена страдала мигренью, что подтвердилось медицинскими записями у врача, который незадолго до этого осматривал Элис. По заключению медика, смерть произошла из-за сердечного приступа и обморока, спровоцированных высокой температурой воды в ванной. Элис не обладала значительным состоянием, но много работала и имела некоторые накопления. Всё это отошло вдовцу. Кроме того, жизнь Элис была застрахована на 500 фунтов стерлингов (эквивалент 58 тысяч фунтов стерлингов на 2020 год), а Смит являлся единственным бенефициаром по полису.

Элис Барнхэм-Смит, вторая жертва Джорджа Смита. Фото 1910е годы (Источник findagrave.com)

Последней жертвой Смита стала 38-летняя Маргарет Элизабет Лофти. Для этой женитьбы Джордж Смит полностью сменил своё имя на Джон Ллойд. Одному богу, или в случае со Смитом — дьяволу, известно, стал ли выбор такой фамилии своеобразным чёрным юмором убийцы, зарабатывавшем на страховании жизни своих жён. И снова, совместный визит супругов к врачу, жалобы на головную боль жены (живя рядом с чудовищем даже у здорового человека начнёт болеть голова!), и оформление полиса страхования жизни. 18 декабря 1914 года Джон Ллойд и Маргарет Ллойд посетили солиситера (категория адвокатов в Великобритании). Визит был вызван необходимостью изменить условия завещания миссис Ллойд, а также включить в него только что оформленный полис страхования жизни в пользу мужа. На этот раз сумма по полису составила 700 фунтов стерлингов (более 81 тысячи фунтов стерлингов в 2020 году). Тем же вечером, находясь в арендованном двухэтажном особняке в местечке Хайгейт под Лондоном, мистер Ллойд по какой-то причине счёл необходимым оповестить владельца дома, что ему нужно ненадолго отлучиться в лавку, чтобы купить помидоры. Он упомянул, что его супруга хочет принять ванну наверху, и после они устроят семейный ужин. Чего Смит-Ллойд не сказал, так это то, что на момент разговора с владельцем дома, Элизабет была уже мертва. Это произошло спустя всего три часа после того, как женщина переписала всё имущество на мужа и сняла значительную сумму денег со своего банковского счёта. На пути из продуктовой лавки со свёртком помидоров в руках, мистер Ллойд прежде всего засвидетельствовал факт своего возвращения домовладельцу. И только затем повторилась сцена, происходившая уже дважды в отношении несчастных Бесси и Элис.

Семейный врач д-р Бейтс, который зафиксировал смерть женщины в ванной, подтвердил, что не далее, как за день до происшествия, миссис Ллойд жаловалась на плохое самочувствие. Принимая горячую ванну, у женщины мог произойти спазм сосудов, что привело к потере сознания, в результате чего несчастная захлебнулась. 1 января 1915 года расследование в отношении смерти Маргарет Ллойд было закрыто по причине «случайной смерти». Во время похорон мистер Ллойд бросил распорядителю несколько фраз: «Я не желаю никаких процессий. Закончите это как можно скорее». После непродолжительных похорон Смит-Ллойд произнёс: «Слава богу, всё кончено». Но для серийного женоубийцы оставался ещё последний акт этой пьесы.

его роль в становлении экономической науки – тема научной статьи по экономике и бизнесу читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

В.М. КОЗЫРЕВ

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА ДЛП АСПИРАНТОВ ПО ИСТОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

АДАМ СМИТ: ЕГО РОЛЬ В СТАНОВЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

УДК 330.821.1

В первом номере «Вестника РМАТ» за 2012 г. была предпринята попытка дать краткий анализ основных направлений в современной экономической теории [6]. В данной статье более обстоятельно рассматривается экономическое учение осно-вате.т юшссической экономической науки Лдама Смита. В связи с этим подвергается aHOjiu3y концепция современных неок/шссиков, полагающих, что эта концепция исходной основой имеет учение А. Смита.

Ключевые слова: разделение труда, кооперация, трудовая теория стоимости, невидимая рука рынка или невидимая божественная рука, экономический человек, свобода торговли и рынка, политика невмешательства государства.

The first issue of this scientific journal in 2012 there was an attempt to give a brief analysis of the main trends in modern economic theory [6]. Now we present a thorough economic doctrine of Adam Smith, the founder of classical economics. In this regard, under analysis is the concept of modern neoclassical economists, who believe that this concept is the basis of the original theory of Adam Smith.

Key words: division of labor, co-operation, the labor theory of value, the invisible hand of the market or the invisible hand of the divine, the economic man, free trade and the market, the policy of non-interference.

Экономическая реформа, осуществляемая в России после 1990 г. вплоть до настоящего времени, целиком и полностью опиралась на неоклассическую теорию. Исходные основы этой теории, как полагают неоклассики, они якобы заимствовали у шотландского профессора нравственной философии Адама Смита (1723—1790), который обессмертил свое имя двумя выдающимися работами: «Теория нравственных чувств» и «Исследование о природе и причинах богатства народов». Первая книга вышла в 1759 г., вторая — в 1776 г. В первой книге А.Смит проявил себя как выдающийся философ-моралист, который предпринял попытку этически осмыслить окружающую его

экономическую жизнь. Заметим, что в XVIII в. нравственная философия включала в себя теологию, право, этику, политику и экономику.

Как сын своей эпохи Адам Смит в возрасте 14 лет поступил в Глазговский университет, где изучал математику и философию. Благодаря блестящим успехам он был переведен в Оксфордский университет, после окончания которого читал лекции по риторике и литературе в Эдинбурге. С 1751 г. в течение 13 лет он служил профессором Глазговского университета, где занимал кафедру логики, затем — нравственной философии. Он вел курс, который включал теологию, этику, право, политику, вопросы

политической экономии, торговли, цен, доходов и налогов. В далеком XVIII в. трудно было представить себе профессора, который знал бы только философию или только экономику.Это в наше время можно встретить экономиста, не знающего философии, литературы, искусства.

История общественной мысли по отношению к А. Смиту оказалось несправедливой: в научную заслугу ему ставят только книгу «Исследование о природе и причинах богатства народов» |1]. Научный интерес к экономике у Смита возник после 1764 г., когда он оставил должность профессора нравственной философии и выехал в Европу в качестве воспитателя лорда Бсрклся, молодого аристократа. За границей он пробыл почти три года: в Париже познакомился с экономистами-физиократами, сопоставляя при этом экономические учения Англии и Франции. В столице Франции он приступил к работе над своим знаменитым «Исследованием о природе и причинах богатства народов», затем поселился в своем родном шотландском городке Киркальди и в течение последующих 10 лет в уединении неустанно работал над окончанием своего бессмертного труда.

Выход в свет «Богатства народов» принес А. Смиту мировую славу. При жизни автора его научный труд переиздавался неоднократно и практически во всех европейских странах. В России его имя пользовалось громадной популярностью. Пушкинский аристократ Евгений Онегин, так и не нашедший себе реального дела, скучающий «лишний» человек, великосветский бездельник, которым владела русская хандра,

«Бранил Гомера, Феокрита;

Зато читал Адама Смита

И был глубокий эконом» 1141.

После 10 лет работы над «Исследованием о природе и причинах богатства народов» и ухода из университета средства, полученные за воспитание богатого графского юнца, закончились. Англий-

ское правительство отплатило великому ученому неблагодарностью и отсутствием всякой финансовой поддержки. В возрасте 55 лет А. Смит поступил на службу в Эдинбургскую таможню, где и работал последние 14 лет своей жизни. Работа на постоянной государственной службе и смерть 17 июля 1790 г. помешали ему реализовать универсальное всестороннее исследование человеческого общества в социальном, т.е. философско-экономическом аспекте. Его третья мечта — третья книга — оказалась нереализованной.

Каковы основные идеи и главные научные открытия, которые поведал миру этот выдающийся экономист? Как сын своего времени, — а это XVIII в., Англия, Франция, Европа — А. Смит был сторонником естественного порядка, предписанного свыше невидимой божественной рукой. Если физиократы полагали, что естественный порядок может реализовать просвещенный абсолютизм, т.е. законы и политика государства, то А. Смит полагал, что естественный порядок сам по себе пробивает дорогу иногда вопреки воле людей и государственных законов на основе хозяйственной выгоды и индивидуальных корыстных интересов. Следует иметь в виду, что внимание А. Смита уделено не абстрактному экономическому человеку, а собственнику капитала. «Каждый отдельный человек постоянно старается найти наиболее выгодное приложение капитала, которым он может распоряжаться. Он имеет в виду свою собственную выгоду, а отнюдь не выгоды общества. Но когда он принимает во внимание свою собственную выгоду, это естественно или, точнее, неизбежно приводит его к предпочтению того занятия, которое наиболее выгодно обществу.

Разумеется, обычно он не имеет в виду содействовать общественной пользе и не сознает, насколько он содействует ей. Предпочитая оказать поддержку отечественной промышленности, а не ино-

странной он имеет в виду лишьсвой собственный интерес, а направляя эту промышленность таким образом, чтобы ее продукт обладал максимальной стоимостью, он преследует лишь собственную выгоду, причем в этом случае, как и во многих других, он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его намерения: при этом общество не всегда страдает от того, что эта цель не входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится делать это. Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы много хорошего было сделано теми, которые делали вид. что они ведут торговлю ради блага общества» [22, с. 331, 332].

В своей блестящей по форме и по содержанию статье С.С. Губанов приводит более точный перевод этой цитаты. В частности, ее концовку он переводит в следующем виде: «Мне ни разу не приходилось слышать, чтобы много пользы принесли те, кто старался вести дело ради общего блага» [2, с. 60, 79].

Индивидуализм отдельного экономического человека, собственника капитала, неизбежно сталкивается с индивидуализмом других. В этих условиях существование общества возможно лишь при наличии естественного порядка, направляемого рукой того, кто невидим, т.е.творца всего мира, имя которому Бог. Но главное условие естественного порядка, предписанного свыше, состоит в том, что человеческое общество — это трудовой и меновой союз, основанный на разделении труда, кооперации и обмене товарами.

«Исследование о природе и причинах богатства народов» включает в себя пять книг. Первая книга рассматривает проблему увеличения производительности труда и порядок распределения общественного продукта между различными классами народа. Вторая книга посвящена природе капитала, его накоплению и

применению. Третья книга рассматривает краткую историю развития благосостояния у разных народов. Четвертая книга анализирует систему политической эко-номии, главное внимание в ней уделено критике меркантилизма и анализу концепции физиократов. Пятая книга посвящена государственным финансам, прежде всего расходам и доходам государства.

Каковы заслуги А. Смита, представленные им в своем исследовании?

Важнейшим научным открытием А.Смита, составившим эпоху в истории развития человечества, является постулат: труд — источник богатства, производительность труда увеличивает богатство, разделение труда и кооперация его (в ту эпоху в форме мануфактуры) повышают производительность труда и тем самым увеличивают богатство. Свой научный анализ из торговли он перенес в производство, при этом расширил его сферу, включив промышленность.

Вторым выдающимся открытием А. Смита стала трудовая теория стоимости и, соответственно, закон стоимости. В продукте труда он увидел не только натуральное благо, но и стоимость. Различая потребі ггсльную и меновую стоимость, он утверждает: «Труд представляет собой действительное мерило меновой стоимости всех товаров. Труд является единственным всеобщим, равно как единственным точным мерилом стоимости, или единственной мерой, посредством которой мы можем сравнивать между собой стоимости различныхтоваров во все времена и во всех местах» |22, с. 38, 42, 43|.

Третьей научной заслугой А.Смита является его постулат о действительной и номинальной цене товаров. В отличие от предшественников богатство общества он усматривал не в деньгах, а в товарах (сами деньги он также считал товаром). В обмене товаров он видел обмен одного вида труда на другой, причем в равных количествах.

Четвертой научной заслугой А. Смита является его постулат о классовом соста-

ве народа. Он четко различает наемных рабочих, промышленных капиталистов и земельных собственников. Соответственно, произведенное общественное богатство он делит на заработную плату, прибыль и земельную ренту. При этом он прямо указывает на то, что прибыль капиталистов создастся трудом рабочих. «Стоимость, которую рабочие прибавляют к стоимости материалов, распадается сама в этом случае на две части, из которых одна идет на оплату их заработной платы, а другая — на оплату прибыли их предпринимателя на весь капитал, кото-рьш он авансировал в виде материалов и заработной платы» |22, с. 511.

Пятая научная заслуга А. Смита состоит в его учении о производительном и непроизводительном труде. Производительным он назвал вид труда, который увеличивает стоимость предмета, говоря современным языком, увеличивает стоимость чистого продукта. Не лишено здравого смысла и определенной смелости его суждение о том, что труд некоторых сословий общества не производит никакой стоимости, например государь со всеми своими чиновниками, священники, юристы, писатели всякого рода, паяцы, музыканты, танцовщики и пр. «Производительные и непроизводительные работники и тс, кто совсем не работает, одинаково содержатся все за счет годового продукта земли и труда страны»

122, с. 245).

Подводя краткий итог научных заслуг А. Смита, следует оговориться, что было бы неуместно предъявлять ему претензии на открытия, которые стали результатом труда ученых более позднего периода, ибо о заслугах ученого следует судить по тому, что он привнес в науку, а не по тому, что он не открыл или не исследовал проблемы, которые стали открытиями ученых последующего периода. А. Смит решал тс проблемы, которые поставила перед ним экономическая жизнь XVIII в. Аксиоматична вечная истина: жизнь данной эпохи ставит перед

наукой конкретные исторические цели. Наука освещает пути деяний своей эпохи.

Обратимся к другому аспекту поставленной проблемы: почему неоклассики нашего времени обратились к учению А. Смита, а не к учению какого-либо другого экономиста? Всякому экономическому течению требуется надежный источник, нужна глубинная первопричина, на которые можно было бы сослаться при построении нового экономического направления. Мировая экономическая наука особо выделяет научные заслуги трех выдающихся ее представителей: по мнению лауреата Нобелевской премии Пола Самуэльсона (1915—2009), это Адам Смит, Джон Мейнард Кейнс (1883—1946) и Карл Генрих Маркс ( 1818—1883). Могли ли российские нсо-классики обратиться к Дж.М.Ксйнсу как первоисточнику? Разумеется, не могли, ибо кейнсианство прямо противоречит целому ряду постулатов неоклассического направления (прежде всего по вопросу об экономической роли государства). Даже в условиях текущего экономического кризиса, когда, казалось бы, без идей кейнсианства невозможно определить пути и методы выхода из кризиса, имя Дж. М. Кейнса обойдено полным молчанием. Могли ли российские нсоклассики обратиться к К. Марксу как первоисточнику своего направления? Разумеется, не могли. Сама концепция неокласси-ков России состоит в полном отрицании социалистического устройства общества и во всемерном утверждении либеральных капиталистических ценностей. Перефразируя поэта, можно смело утверждать: марксизм и неоклассицизм — явления несовместные. Полным молчанием обходятся в средствах массовой информации России такие известные факты, что одной из идеологических основ социальной и экономической политики Китая является концепция социализма, что в Федеративной Республике Германии издается 200-томнос собрание сочинений К.Маркса и Ф.Энгельса и т.п.

В этих условиях российское неоклассическое направление экономической мысли могло обратиться только к одному первоисточнику — учению А.Смита, ибо идеологам этого направления казалось, что это усилит аргументированность неоклассицизма и либерализма, создаст им дополнительные моральные дивиденды. Эту мысль блестяще выразил С.С. Губанов, утверждающий, что неоклассики России увидели в авторе «Богатства народов» свой аутентичный образ: «Классическая и монументальная фигура А. Смита величественна. Без нее никакой “нсоклассики” нет. А.Смит так же важен для “нсоклассики”, как легитимность для верховной власти. Без А. Смита “неоклассика” попросту нелс-гитимна и становится бунтом маргиналов экономической мысли на обочине классической магистрали трудовой парадигмы» (2, с. 59). При внимательном анализе оказывается, что в качестве основателя своего направления нсоклассики взяли одного А. Смита и не воздали должное другим выдающимся представителям раннего классического направления. Вызывает удивление полное замалчивание заслуг еще одного выдающегося представителя классической экономической науки — Давида Рикардо (1772— 1823). В 1817 г. он издает свой капитальный труд «Начала политической экономии и налогового обложения», в котором предпринята попытка дальнейшего развития трудовой теории стоимости 1151. Совершенно очевидно, что принципы Д. Рикардо не укладываются в либеральную модель неоклассиков, выходят за ее пределы.

Что унаследовало российское неоклассическое направление экономической теории из наследия А. Смита? Ответим сразу: из его научного наследия не взяты во внимание основные и выдающиеся открытия и возведены в абсолют второстепенные, побочные постулаты учения. Остановим внимание читателя на этом

аспекте проблемы взаимосвязи учения А.Смита и современных неоклассиков.

Исходный тезис А.Смита — труд есть источник богатства, рост производительности труда увеличивает богатство. Этот постулат неоклассиками России как бы забыт, не принят во внимание, не стал приоритетным направлением экономической политики государства. Показатель производительности труда наша статистика после 1990 г.и по настоящее время не публикует. В разделе «Труд» полные статистические справочники (ежегодники) приводят 23 показателя, но среди них мы не найдем главного — производительности труда |18, с.9, 117, 147|. Краткие справочники в разделе «Труд» содержат 15 показателей, но среди них также нет показателя производительности труда [19, с.10, 91—111].И этот факт мы фиксируем спустя два десятка лет после 1990 г.

Разве это было заложено в учении А. Смита? Как тут не вспомнить знаменитое ленинское утверждение о том, что производительность труда — это в конечном счете самое важное, самое главное для победы нового общественного строя. Ныне основной показатель эффективности использования живого труда трудящихся России скрыт от народа, хотя для всех очевидна важность показателя производительности труда. Простая и одновременно гениальная мысль А. Смита — богатство народа создает труд — оказалась невостребованной нашими неоклассиками. Сколько сложных диаграмм и графиков мы найдем в учебниках по экономической теории последних двух десятилетий в современной России, а трудовая парадигма А. Смита забыта или не востребована. Между тем следует обратить внимание на то, что в XVIII в., в эпоху А.Смита, именно Англия была мастерской мира; в первой половине XX в. Страна Советов за две с половиной пятилетки создала могучую индустрию, которая в годы Великой Отечественной войны выдержала кровавый натиск мощ-

ной индустрии всей Европы. Не будь в СССР десятилетнего периода индустриализации в 1930-е гг., не отмечала бы современная Россия тот или иной юбилей победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это аксиоматично. В начале XXI в. мастерской мира стал социалистический Китай. Уже в 2007 г. по промышленному производству он занял лидирующие позиции. Если мировое промышленное производство в 2007 г. принять за 100%, то доля Китая составила 12,4%, доля США — 12%, доля России — 1% 116|.

Деградация промышленного производства в России в годы реформ неслучайна. До сих пор не решена задача восстановительного роста промышленности по отношению к уровню 1990 г.: в 2008 г.(замстим, в лучшем предкризисном году) промышленное производство России составило 82,4% по отношению к 1990 г., принятому за 100% 1111. Это означает: почти за два десятилетия реформ при росте промышленного производства в период после 2000 г. Россия так и не достигла уровня 1990 г., ей не хватило 17,6%. В годы реформ происходило постоянное свертывание инвестиций, более того, в период после 2000 г. инвестиции в машиностроение были в пять раз меньше, чем в добывающую промышленность, зато рост импорта машиностроительной продукции в шесть раз превысил темпы роста отечественного машиностроения [ 11 ]. Результатом этой экономической политики стала деградация отечественного машиностроения. Производство машин и оборудования в период с 1992 по 2009 г. сократилось в разы: тракторов на колесном ходу — в 11,7 раза, тракторов на гусеничном ходу — в 42,5раза, зерноуборочныхкомбай-нов — в 6,2 раза, металлорежущих станков — в 29,7 раза, кузнечно-прессовых машин — в 15 раз, экскаваторов — в 11 раз, бульдозеров — в 17 раз, прядильных машин — в 158 раз, ткацких станков — в 914 раз 119, с. 237. 238|.

В 2010 г. положение в производстве машин и оборудования существенно не улучшилось, а по некоторым видам машин даже ухудшилось: так, ткацких станков было произведено всего три штуки, число произведенных зерноуборочных комбайнов сократилось за один год с 6,8 до 4,3 тыс. шт., т.е. на 37% [18, с. 403].

Итак, первый урок, который преподал нам великий экономист XVIII в., заключается в простой, но гениальной идее: труд — источник богатства; реальное, прежде всего промышленное производство увеличивает это богатство. Чтобы хорошо жить, надо хорошо трудиться. И трудиться нужно прежде всего в материальном производстве, т.е. в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте и в других отраслях реального производства.

Особую заботу А.Смита вызывала проблема увеличения общественного продукта. И это закономерно, это в высшей степени важно для всякого общества, для каждой страны. Во времена А.Смита годовой общественный продукт включал в себя стоимость материальных благ; в наше время это валовой внутренний продукт, включающий в себя стоимость конечных благ и услуг, созданных на территории данной страны как своими национальными предприятиями, так и зарубежными. Существо вопроса в данном случае не просто в способах исчисления валового продукта страны, суть вопроса в том, какова реальная структура валового общественного продукта и какова динамика его роста.

Мировой опыт показывает, что реальный темп роста реального ВВП заложен в темпах роста реального производства. После Первой мировой войны и революционной ломки сложившейся в России экономики ее дореволюционный уровень (1913) был достигнут за 7 лет; восстановление экономики после беспрецедентного разрушения за годы Великой Отечественной войны (1941—1945) было осуществлено за одну пятилетку, в

то время как за два первых года вхождения в рынок по рецептам неоклассиков-монетаристов падение ВВП составило в 1990 г. 2%, а в 199I г.- 17% |4|.

За весь период экономических реформ на основе теоретических постулатов неоклассической теории валовой внутренний продукт России за период 1990—2008 гг. увеличился всего на 9,5% 1111. Этот прирост некоторые экономисты назвали «курсом на рост без развития», ибо в его основе лежит не смитовская идея реального богатства, а фактор ценовой динамики основных экспортных товаров России — нефти и газа. Цена нефти на мировом рынке (доллары за баррель) в период 1990-2008 гг. увеличилась в 6,615 раза [11]. В ближайшей перспективе прирост ВВП России и одновременно выход из кризиса жестко увязывается с динамикой цен на нефть на мировом рынке.Экономисты ГУ-ВШЭ в своих прогнозах на выход России из кризиса также признают эту зависимость [17]. С учетом динамики мировых цен на нефть и газ ВВП России в 2010 г. увеличился на 4%, а индскс-дсфлятор ВВП составил 111,4% по отношению к предыдущему году [18, с. 307].

Между тем, следуя логике А. Смита, реальный ВВП зависит не от цен, не от номинального его выражения, а от реального прироста производства. Именно реальный рост производства меняет соотношение долей отдельных стран в мировом ВВП. Если уровень мирового ВВП в 2007 г. принять за 100%, то доля ВВП США по паритету покупательной способности в этом году составила 21,4%, доля Китая — 10,9%, доля России — 3,2% [16]. К 2020 г.доля Китая в мировом ВВП может составить 23%, доля США — 18%, доля России — 3% [12].

Второй урок А.Смита, который не учли российские неоклассики и либералы, состоит в том, что только реальный рост производства порождает реальный рост богатства, выражением которого является реальное повышение ВВП.

Выдающимся научным вкладом А.Смита в мировую экономическую науку, составившим принципиально новую эпоху в развитии этого направления, явилась трудовая теория стоимости и закон стоимости. Исторический парадокс состоит в том, что в некоторых современных российских учебниках, отражающих концепцию неоклассицизма, мы не находим главы или параграфа, посвященного трудовой теории стоимости и закону стоимости. Ярые сторонники рынка умалчивают о законе, который классическая экономическая наука в лице А.Смита, Д. Рикардо и К. Маркса считала главным и первым законом рынка. Современные рыночники полагают, что все закономерности рынка, весь его механизм, в том числе ценовой механизм, полно и обстоятельно объясняют законы спроса, предложения, конкуренции, теории предельной полезности, потребительского поведения и т.п. |8|. Объявляя себя сторонниками учения А.Смита, авторы многих современных учебников обходят молчанием основной закон рынка — закон стоимости. Объективности ради отметим, что некоторые экономисты и ныне считают объективно необходимым воздавать должное трудовой теории стоимости и в условиях современной экономики [5].

Важнейшим научным достоинством в современных условиях предстает деятельность журнала «Экономист», который уделяет самое пристальное внимание трудовой парадигме во всех ее проявлениях и на всех этапах мирового экономического развития.

О научном значении трудовой теории стоимости с полным основанием можно говорить при анализе современного ценообразования. Разумеется, современные цены зависят от множества факторов, в том числе от спроса и предложения, от конкуренции и целого ряда других факторов. Но разве уровень общественно необходимых затрат ныне уже не влияет на уровень цен? Очевидно, что уровень цен

в России сегодня является формой проявления инфляционных процессов. Однако верно и то, что падение производительности труда во всех отраслях материального производства обусловливает рост стоимости национальных российских товаров. Эта истина становится все более очевидной при вступлении России во Всемирную торговую организацию.

Несомненной научной заслугой А. Смита является и то обстоятельство, что он учитывает классовый состав народа. Эти мысли ученого также оказались вне внимания неоклассиков. Между тем в современных российских условиях классовое расслоение народа очевидно. Это вызывает громадную дифференциацию доходов различных слоев населения. Коэффициент Джини, т.с. уровень концентрации доходов, в 1992 г. составил 0,289, в 2010 г. — уже 0,421; коэффициент фондов, т.с. коэффициент дифференциации доходов по 10%-ным группам населения, в 1992 г. составил 1:8, в 2010 г. — уже 1:16,5, т.е. расслоение российского общества на богатых и бедных за эти годы увеличилось более чем в два раза [18, с.157; 19, с. 114|.

По ряду косвенных источников дифференциация доходов населения в России превысила уровень США. Приведенные выше статистические данные убедительно доказывают, что громадные доходы населения России сконцентрированы в руках узкой группы лиц. Даже в условиях кризисного 2009 г. число сверхбогатых почти удвоилось: ныне мы имеем уже не 49, а 77 долларовых миллиардеров, соответственно количество бедных увеличилось. Более того, реально располагаемые доходы всего населения России в последние два десятилетия уменьшились: в 2008 г. они составили 82,1% по отношению к уровню 1990 г. [11]. Не рост, что было бы естественно с развитием экономики, а уменьшение реально располагаемыхдоходов в годы реформ составило 17,9%.Заметим, что в этот показатель вошли также доходы всех бога-

тых и сверхбогатых.Социальное неравенство в классовой структуре современной России растет. Доля заработной платы в затратах на производство продукции в Экономикс России падает, доля капитала растет ]31.Экономическая теория неоклассического направления не даст ответа на вопрос о том, как сократить экономическое и социальное расслоение общества в современной России.

Наконец, обратим внимание еще на одно научное положение, которому А. Смит придавал большое значение, — его подход к труду производительному и непроизводительному. В современной России произошло очевидное смещение экономической активности трудовых ресурсов из производственной сферы в сферу обращения и услуг. Можно сколько угодно восхищаться тем, что ВВП ныне включает услуги, а годовой общественный продукт А. Смита включал только материальные блага, однако очевидно и то. что источником реальной стоимости ВВП ныне стало производство и продажа товаров за рубеж. Экспортные поступления увеличивали доходную часть бюджета. Они дали толчок к развитию многочисленных услуг в фитнсс-цснтрах, клубах, кафе, ресторанах. Общественный продукт в годы реформ создавался в основном в отраслях нематериального производства. В материальном производстве и научной сфере численность занятых сократилась, а в торговле, финансах и управлении возросла более чем в два раза. Произошла утрата значительной части квалифицированной рабочей силы в материальной и научной сферах [10]. Не пора ли по-иному взглянуть на престижность труда в отраслях материального производства и научной сфере, не пора ли вспомнить смитовскую истину: источник богатства — всегда производительный труд, ибо богатство нации создается не в торговле, а в производстве.

Как показывает анализ, неоклассическая теория, взятая в се чисто российской специфике, не унаследовала основ-

ные положения выдающегося экономиста, которого представители этого направления объявили своим учителем.

Какие же идеи из научного наследия А. Смита унаследовала российская неоклассическая экономическая теория? Особенно популярны в теории неоклассиков следующие положения:

• всесилие и могущество стихийных сил рынка;

• принцип «невидимой руки рынка»;

• идея индивидуализма на основе частной собственности;

• создание рыночно-капиталистической модели хозяйства.

Все эти постулаты неоклассиков в современной российской литературе подвергаются уничтожающей критике.Такое отношение к нсоклассикам значительно усилилось в условиях экономического кризиса. Неоклассическая теория оказалась неспособной к прогнозированию даже на короткие исторические периоды. Эта теория есть признак «приближения масштабного экономического потрясения» |20|. Нынешний мировой экономический кризис четко обозначил крах неолиберальной модели развития как в мире, так и в России [9]. Имеются основания полагать, что, кое-как затушевав последствия кризиса, Россия через год-два может вернуться к своей прежней монетаристской политике и заложить очередную мину под российскую экономику 1131. Эти высказывания экономистов — критиков неоклассической теории с се постулатами либерализма, монетаризма, индивидуализма, восхваления стихийных сил рынка — можно было бы продолжить. Отметим лишь три критических замечания в адрес неоклассической теории.

Во-первых, во всемогущество стихийных сил рынка сегодня не верит ни один серьезный экономист. В науке возникло новое институциональное направление, которое в высшей степени критически относится к стихийности рынка и утверждает громадную роль в экономике самых различных институтов (государ-

ства, профсоюзов, экономических союзов и т.п.).

Во-вторых, поколебался принцип «невидимой руки». С.С. Губанов убедительно доказал, что А.Смит имел в виду не руку рынка, а руку того, кто невидим, т.е. невидимую божественную руку. Более того, образ невидимой руки сам А. Смит унаследовал от У. Шекспира (1564—1616), литературное наследие которого он, профессор нравственной философии, конечно, знал и знал блестяще [2, с. 57—80].

В-третьих, идеология индивидуализма, согласно которой каждый индивид стремится к максимизации своей индивидуальной полезности, ныне терпит крах ежедневно и ежечасно. Ядро неоклассической теории рушится. Институционалисты и социалисты утверждают: индивидуальное благополучие каждого работника зависит от эффективной деятельности фирмы. Благополучие работников самой фирмы зависит от эффективности деятельности экономических и социальных структур более высокого ранга, от макроэкономической ситуации в обществе, в стране. Излишне утверждать, что идеология индивидуализма и эгоизма разлагает общество морально, она противоречит идейным основам всех ведущих религий мира, веем социалистическим концепциям.

В подтверждение этих мыслей сошлюсь на мнение профессора Гарвардского университета, лауреата Нобелевской премии по Экономикс А. Сена. Он пишет: «Смита принято называть отцом современной экономической науки, и общепризнано, что он внес наибольший вклад в ее становление как научной дисциплины. Не все рассуждения почитателей Смита отражают подлинный смысл его идей. Многие хотят видеть в Смите только гуру рыночной экономики — человека одной идеи, пропагандирующего лишь совершенство и самодостаточность рынка. Смит показал условия, при которых рынкам могут потребоваться ограничение, корректировка и дополнение со

стороны других социальных институтов, чтобы предотвратить неустойчивость, неравноправие и устранить бедность.

Один из более тонких аспектов тео-рш! Смита, который ныне, похоже, почти предан забвению, — это его указание на невозможность объяснить бедность, не рассматривая проблему неравенства. Смит показывал, что бедность влечет за собой неравенство.

Смит с поразительной проницательностью выявил пагубное влияние тех, кого он называл расточителями и спекулянтами.Сегодня, в свете кризиса в финансовом мире, такой анализ приобретает колоссальное значение.

Смит не считал рыночный механизм абсолютным идеалом. Не говорил он и о том, что имеет значение лишь мотив личной выгоды. Эгоизм Смит рассматривал лишь в одном аспекте — как мотивацию при обмене. Речь идет об интересах мясника — повара — булочника при обмене. В обычной жизни люди поступают единственно на основании общепринятых правил. Мошенническая верхушка нечистоплотного бизнеса

выбирает воровство, но это противоречит общепринятой морали» |21).

Много внимания А.Смит уделял принципу справедливости. А. Сен подчеркивает, что экономисты более позднего периода стремились выразить свою солидарность со Смитом, желая стать рядом с великим учителем. В связи с этим А. Сен приводит едкую насмешку К. Маркса в адрес Дж.С. Милля (1806— 1873): «Как далеко пойдет маленький человек, стремясь поместить себя в один ряд с великим» |21).

Все изложенное позволяет заключить: великий учитель утверждал истину, которую мы должны принять и осмыслить. Она проста как все гениальное: самый верный и самый надежный источник богатства не рынок, не эгоизм, не индивидуализм, не собственность, а труд — высокопроизводительный труд прежде всего в сфере материального производства, ибо А. Смит был верен аксиоме: «Труд — отец богатства, природа — его мать». Об этом следует помнить и нам, живущим в XXI в.

ЛИТЕРАТУРА

/. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: ЭКСМ0.2007. 960 с.

2. Губанов С. Трудовая парадигма: А. Смит против «неоклассики» // Экономист. 2009. М3.

3. Дадашев А. О стимулирующем потенциале налоговой политики // Экономист. 2009. № 8 С. 46.

4. Иванченко В. Инновационно-структурированное воспроизводство и государство // Экономист. 2010. № 1. С. 32,33.

5. Иохин В. Я. Экономическая теория: учебник. М.: Экоиомисть, 2007. 861 с.

6. Козырев В.М. Основные концепции в современной экономической теории // Вестник РМАТ. № I (4). 2012. С. 33-40.

7. Кукол Е. Нефть в помощь // Российская газета. 2009. 16 ноября.

8. Курс экономической теории: учебник. 6-е изд.,испр.,доп. и перераб. / под общ. ред.

проф. М. Н. Чепурина, проф. Е.А. Киселевой. Киров: А СА, 2009. 848 с.

9. Кучуков Р. Модернизация экономики: проблемы, задачи // Экономист. 2010. № 1. С. 21.

10. Навой А. Российские кризисы образца 1998 и 2008 годов: найди 10 опиичий // Вопросы экономики. 2009. № 2. С. 24—38.

И. Не шитой А. Социально-экономические итоги 2000—2008 гг. // Экономист. 2009. № 2. С. 29,31.

12. Овчинников В. Шестидесятилетие КНР: уроки для России // Российская газета. Спецвыпуск «Китай». 2009. 13 октября.

13. Петраков Н. Пути преодоления экономического кризиса // Экономист. 2009. № 7. С. 4.

14. П\чикин А.С. Поли. собр. соч. 4-е изд. В 10 т. Т. 5. Д.: Наука, 1978 С. 10.

15. Рикардо Д. Сочинения. В 4 т. Т. 1. М.: Госполитиздат, 1955. 360 с.

16. Рогов С. США и эволюция международной финансовой системы // Экономист. 2009. № 3. С. 14.

17. Российская экономика на фоне мирового кризиса: текущие тенденции и перспективы развития // Вопросы экономики. 2009. № 9. С. 71-92.

18. Российский статистический ежегодник. 2011. Стат. сб. Росстат. М., 2011.

19. Россия в цифрах. 2010. Краткий стат. сб. Росстат. М.,2010.

20. Рязанов В. Антикризисная политика в России: стратегические приоритеты и текущие задачи // Экономист. 2009. № 12. С. 3,4.

21. Сен А. Адам Смит и современность // Вопросы экономики. 2011. №11. С. 25-27, 29-31.

22. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М.: Соцэкгиз, 1962.

О.Н. ЛИСИНА

CD РАН ЧАИ ЗИН Г КАК ФАКТОР УСПЕХА ТУРИСТСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

УДК 338.482.2

Рассматриваются особенности франчайзинга на туристском рынке. Автор анали-зирует развитие туристского рынка в современных условиях и раскрывает преимущества франчайзинговых туристских сетей как djm владельца туристской компании, так и для правообладателя торгового бренда (франчайзера).

Киочевые слова: индустрия туризма, франчайзинг, франчайзинговые туристские сети, франчайзер, требования к турагентствам и менеджерам по туризму.

The article features franchising in the tourism market. The author analyzes the development of the tourism market under current conditions and reveals the advantages of franchising tourist networks, both for the owner of tourism companies and for commercial brand owner (franchisor).

Key words: tourism, franchising, franchise tourism network, the franchisor, the requirements to travel agencies and tourism managers.

Сетевые агентства, строящиеся на прин- торов ограничил сотрудничество с вновь

ципах франчайзинга, весьма успсш- открывшимися туристскими агентствами,

но зарекомендовали себя на рынке ту- В настоящее время наблюдается сле-

ризма. Достаточно сказать, что более дующая тенденция: крупные туропера-

40% розничного рынка в развитых стра- торы в целях обеспечения стабильности

нах — компании, работающие по схс- туристского бизнеса реализуют турпа-

мс франчайзинга. Сегодня туристский кеты посредством сотрудничества с сс-

бизнес требует высоких организацион- тевыми агентствами, что обеспечивает

ных способностей и умений. Незави- наиболее высокий уровень продаж туров,

симое вхождение на рынок стало нео- Туристы также все больше ориентирует-

правданно рискованным и нерентабель- ся на известные бренды.Отчетливо про-

ным делом. В связи с внесением изме- сматривается ежегодный прирост рынка

нений в Федеральный закон «Об осно- выездного туризма на 10—15%, и потен-

вах туристской деятельности в России- циал этого роста в России достаточно

ской Федерации» (2007) ряд туропера- велик.

что ждать и где смотреть

Российский боксер Максим Власов давно шел к чемпионскому бою. Свои профессиональную карьеру Власов начал в 2005 году и наконец-то в возрасте 34 лет получил роскошный шанс сразиться в Талсе (Оклахома) за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,38 кг). Впрочем, и его соперник Джо Смит также не прочь выиграть бой за чемпионский пояс. Так что битва рано утром по московскому времени 11 апреля наверняка будет очень жаркой и во многом непредсказуемой.

Власов за свою карьеру провел на профессиональном ринге уже 48 боев, одержал 45 побед (25 нокаутом) при трех поражениях. Причем боксировал Максим в четырех весах, включая первый тяжелый, где он провел более трех лет. Вернулся в полутяжелый вес россиянин 19 мая 2019-го и, похоже, не прогадал. После трех побед он наконец-то вышел на полноценный титульный бой.

31-летний Смит, напротив, всю свою карьеру провел в одной категории. В его послужном списке 26 побед (21 нокаут) и три поражения в 29 поединках. Причем 22 августа Смит-младший удивил многих, нокаутировав в девятом раунде очень сильного оппонента – Элейдера Альвареса.

Власов, кстати, не выходил на ринг с 30 ноября 2019 года, когда обыграл по очкам Эммануэля Марти. В ноябре прошлого года он должен был боксировать с Умаром Саламовым, но тот заразился коронавирусом. А в феврале 2021 года поединок со Смитом в Лас-Вегасе отменили уже из-за положительного теста самого Власова. В итоге, бой перенесли на апрель.

Конечно, с учетом карантина США и других сложностей (хотя симптомом болезни у боксера не было), подготовка получилась несколько скомканной. Но дальше тянуть было нельзя. Как заявил менеджер бойца Олег Богданов, в WBO настояли на этих сроках, иначе могли лишить Власова шанса на титульный бой.

Как бы то ни было, Максим выглядит уверенным в своих силах и называет Смита очень примитивным боксером, хоть и отдает должное его агрессии и атакующей манере. Что ж. Смит действительно обладает мощнейшим ударом, процент нокаутов в выигранных американцем поединках впечатляет. Среди его жертв есть даже легендарный Бернард Хопкинс – ветерана Джо отправил в нокаут восьмом раунде в 2017-м. С другой стороны, оборонительная манера – не его конек, тут у него полно слабых мест. Свой предыдущий шанс поспорить за большой титул (WBA) Смит упустил в марте 2019 года, проиграв еще одному россиянину – Дмитрию Биволу.

Бокс. Бой за вакантный титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,38 кг). Талса, США

время начала боя — московское

11 апреля, воскресенье

Максим Власов – Джо Смит. Начало в 7:00 («Матч ТВ», «Матч! Боец», Sportbox.ru)

Начало боксерского турнира – в 5.00 («Матч! Боец», Sportbox.ru)

Саманта Смит: история девочки из Америки

Почтовая марка, посвященная Саманте Смит, 1985 г. Фото: public domain

Американская школьница Саманта Смит погибла 25 августа 1985 года. Советским гражданам девочка стала известна благодаря тому, что она написала письмо руководителю СССР Юрию Андропову и получила приглашение посетить Советский Союз.

Осенью 1982 года 10-летняя американка Саманта Смит случайно увидела статью в журнале «Time», которая была посвящена лидеру СССР Юрию Андропову. В этой статье писали, в частности, о том, что этот человек может быть очень опасен, поскольку он способен ещё больше ужесточить отношения между двумя странами.

Спросив у матери, почему все боятся Андропова и никто не спросит его напрямую о войне, она получила шутливое предложение самой спросить его. И девочка спросила. «Уважаемый мистер Андропов, — писала Саманта в письме к Андропову, — … Я очень беспокоюсь, не начнётся ли ядерная война между Советским Союзом и Соединенными Штатами. Вы за войну или нет? Если Вы против войны, скажите, пожалуйста, как Вы собираетесь помочь предотвратить войну? Вы, конечно, не обязаны отвечать на мой вопрос, но я хотела бы знать, почему Вы хотите завоевать весь мир или, по крайней мере, нашу страну. Бог создал Землю, чтобы мы все вместе жили в мире и не воевали».

В СССР письмо опубликовали в газете «Правда», однако, ответ на него девочка так и не получила. Но, проявив настойчивость и обратившись уже к послу СССР в Вашингтоне Добрынину, ей всё же пришёл долгожданный ответ от Андропова. В письме сообщалось, что «Советский Союз торжественно, на весь мир объявил, что никогда — никогда! — не применит ядерное оружие первым» против какой-либо страны. И также, как заявил генсек, «мы предлагаем прекратить его дальнейшее производство и приступить к уничтожению всех его запасов на земле». Кроме того, Саманту приглашали в Советский Союз — своими глазами увидеть, что здесь живут такие же люди, как и в США.

В июле 1983 года Саманта вместе с семьёй прилетела в Советский Союз. Они посетили Москву, Ленинград и главный пионерский лагерь страны «Артек» в Крыму. Так визит маленькой девочки из США смог стать важным вкладом в разрушение «железного занавеса».

АЛЛЕЯ САМАНТЫ СМИТ В ЛАГЕРЕ «МОРСКОЙ» В АРТЕКЕ

В 1985 году Саманта Смит и её отец возвращались из Англии, где они участвовали в съёмках шоу Роберта Вагнера. В дождливую ночь с 24 на 25 августа их самолёт потерял управление и разбился. Саманте было всего 13 лет. Её смерть вызвала широкий общественный резонанс, и породила множество теорий заговора. СССР обвиняли в случившемся США, а в США обвиняли СССР. Однако, согласно официальному расследованию, ответственность лежала всё-таки на пилоте.

Кстати, в 1989 году Советский комитет защиты мира учредил медаль четырёх девочек (Тани Савичевой, Анны Франк, Садако Сасаки и Саманты Смит). Эту награду вручали всем борцам за счастье детей и авторам лучших художественных произведений, под девизом «Мир — детям мира!». А в 1990 году советский писатель Юрий Яковлев написал повесть «Страсти по четырём девочкам. Мистерия», которая была посвящена этим юным героиням.

определение smit от The Free Dictionary

Ибо то, что ночь оставляет недосягаемым, Покоряй утренним солнцем Перишет. Тем не менее, не перестану я блуждать, где Музы преследуют Клир-Спринг, или Шади-Гроув, или Сунни-Хилл, Смятись любовью к священной песне; но вождь Тебя, СИОН и цветущие ручьи внизу, Которые омывают твои святые ноги, и трели поток, Ночью я посещаю: и иногда не забываю Эти двое, равные со мной в Судьбе, Так был я равным с ними в известности, Слепой Тамирис и слепой МАЕОНИД, И ТИРЕСИЙ и ФИНЕЙ Пророки старые.Грей не только сэкономил деньги, но, внезапно охваченный желанием подняться, также изучил свою профессию, и теперь он напарник и совладелец прекрасного полно-такелажного корабля, к тому же женат и является отцом семейства. от совместных предприятий Towage уменьшилось, что полностью связано с (предполагаемой) продажей нашей доли в Kotug Smit Towage и Saam Smit Towage. В субботу Смит и Фрилинк вернулись с восемью калитками, разделенными между ними, чтобы сломать хребет и связать Оман за 81.SMIT заявляет, что S2C в основном занимается системами быстрой проверки на основе оборудования и программным обеспечением с сильным присутствием в материковом Китае, Японии, Южной Корее и Тайване. «Сегодняшний успешный выпуск NGEN-R SMIT RFP является крупным достижением в реализации ВМФ Стратегия приобретения ИТ для сегментирования сетевых услуг для Интранета Корпуса морской пехоты и Корпоративной сети Корпуса морской пехоты на несколько контрактов, — сказал капитан Дамфрис после чая, когда Доусон и Смит доминировали в боулинге.Буксиры являются частью четырех судов, заказанных Smit Lamnalco, ведущим поставщиком безопасных и эффективных буксировок и сопутствующих морских услуг для нефтегазовых терминалов. Система лент свободного полета выделяла ткацкие станки SMIT на долгие годы: умные и гибкий, SMIT GS980 был разработан и произведен в Италии и сочетает в себе некоторые из самых надежных функций SMIT с новаторскими функциональными решениями, которые делают SMIT GS980 активом, который сохранит свою ценность в течение долгого времени, однако после года тяжелых физических и психических испытаний Смит, изучающий естественные науки, набрал впечатляющие 83 процента оценок.Компания Smit Lamnalco разместит четыре буксира с грузоподъемностью 70 тонн, соответствующих требованиям терминала СПГ, из своего флота для сопровождения, швартовки и отстыковки танкеров СПГ до терминала, который совместно принадлежит нефтегазовой холдинговой компании (nogaholding), инвестиционной и девелоперской компании Noga. arm и консорциум, состоящий из Teekay LNG Partners, Gulf Investment Corporation и Samsung C&T.

СМИТ Утилизация | Smit Salvage

Проект

Спасательная операция, Full City

30 июля 2009 года балкер Full City (в балласте и на якоре у порта Лангесунн, Норвегия, ожидая своего причала) попал в ловушку внезапного шторма, в результате чего его якорь затрепет.Она села на мель у порта Лангесунн. Это судно было снято с мели аварийно-спасательной бригадой СМИТ в середине августа после успешного завершения сложной операции. Full City был вытеснен на скалистый берег, после чего машинное отделение затопило, а топливные баки с двойным дном взломаны, что привело к первоначальному повреждению. разлив мазута (HFO). Впоследствии Норвежская прибрежная администрация (NCA) развернула все доступные суда, нефтяные заграждения / заграждения и оборудование для борьбы с загрязнением, чтобы бороться с загрязнением.Владельцы компании SMIT Salvage заключили контракт с Lloyd’s Open. Норвежский партнер СМИТ, буксирно-спасательная компания Buksér og Berging (B&B), стала субподрядчиком. Немедленно была мобилизована спасательная бригада из Роттердама, а также самое необходимое аварийно-спасательное, насосное и нефтяное оборудование. SMIT Salvage и B&B собрали флот судов, в том числе три буксира типа B&B вместе с баржей-цистерной и судном поддержки водолазов (служащим основной рабочей платформой спасательной команды), в то время как NCA оставила на месте судно береговой охраны Nornen и буксир Balder.Спасательная бригада извлекла все оставшееся тяжелое жидкое топливо и другие загрязнители из трюмов и резервуаров с помощью скимминга и откачки. Собранные загрязнители вывозились на берег и утилизировались. После этого можно было отремонтировать поврежденные трюмы. Затем судно было дебалластировано перед попыткой спуска с мели. С помощью трех буксиров типа B&B судно было успешно снято с мели с первой попытки. Соответственно, СМИТ отбуксировали «Полный город» к более защищенному глубоководному причалу НАТО рядом с местом посадки.По прибытии спасательная бригада провела заключительное водолазное обследование, после которого судно было передано владельцам.

5 вопросов к Барбаре А. Смит, MD, PhD


Почему вы отказались от должности доцента в области садоводства, физиологии растений и молекулярной биологии растений, чтобы продолжить карьеру в офтальмологии?

Мне невероятно повезло, что мне выпало по сути две карьеры в великих профессиях.Я оставил свою должность преподавателя после того, как стал все больше разочаровываться в погоне за долларами на исследования, поскольку источники финансирования сокращались. По совету друга-врача я решил использовать свое биологическое образование, чтобы сделать карьеру в медицине. Скучаю по работе в лаборатории и по обучению аспирантов. Однако работа в офтальмологии дала мне новые награды и проблемы, в то же время опираясь на мою любовь к науке и навыки критического мышления, полученные в результате моей исследовательской подготовки.

Кто ваши образцы для подражания?
Как часть поколения, пережившего Великую депрессию и Вторую мировую войну, мои родители научили меня ценить тяжелый труд и внушили мне желание внести свой вклад в жизнь общества. В офтальмологии Мюррей Джонстон, доктор медицины, был моим лучшим образцом для подражания и наставником. Он потрясающий врач и хирург, и он поделился со мной своим обширным опытом и знаниями. Доктор Джонстон демонстрирует, что можно сочетать частную практику с участием в исследованиях, профессиональным обучением и лидерством.Основываясь на его примере, я пытался оказывать образцовую помощь своим пациентам, а также использовал свой опыт в исследованиях и академических кругах, чтобы внести свой вклад в офтальмологическую профессию.

Где сейчас в вашем лечебном арсенале находится лазерная трабекулопластика?
Я использую лазерную трабекулопластику как в качестве основного метода лечения, так и для пациентов, у которых глаукома плохо контролируется лекарствами или которые не переносят медикаментозную терапию. Я обычно выполняю селективную лазерную трабекулопластику.Я считаю, что если лечение достаточно агрессивное (например, 360 ° с уровнем мощности, вызывающим образование «пузырей шампанского»), селективная лазерная трабекулопластика дает хорошие результаты у моих пациентов с очень небольшим риском осложнений. Я не повторяю лазерную трабекулопластику, если пациенты не улучшают ВГД по крайней мере через год после начального лечения.

В качестве основного лечения успешная лазерная трабекулопластика устраняет проблемы, связанные с соблюдением пациентом предписанной терапии, и может быть экономичной альтернативой лекарственным препаратам.На более поздних стадиях заболевания лазерная трабекулопластика иногда может избавить от необходимости хирургического вмешательства, связанного с множеством рисков и возможных осложнений. Я считаю, что лазерная трабекулопластика особенно эффективна при лечении стероид-индуцированной глаукомы. Поскольку эта форма глаукомы обычно является самоограничивающимся процессом болезни, отказ от хирургического вмешательства у таких пациентов особенно привлекателен.

Где в настоящее время проходят исследования ацетата анекортава для лечения первичной открытоугольной глаукомы и глазной гипертензии?
В раннем анализе данных фазы 2 испытания юкстасклеральной инъекции ацетата анекортава среднее снижение ВГД по сравнению с исходными уровнями для дозы 60 мг составило 3.8 мм рт. Однако недавно были прекращены исследования по использованию ацетата анекортава для снижения ВГД при первичной открытоугольной глаукоме и глазной гипертензии.

Алан Робин, доктор медицины, сыграл важную роль в исследовании этого экспериментального препарата. Он красноречиво говорил о необходимости новой системы доставки лекарств от глаукомы из-за проблем, с которыми сталкиваются многие наши пациенты при соблюдении предписанной терапии.Я надеюсь на дальнейшие исследования ацетата анекортава или аналогичных методов лечения, которые позволяют избежать ежедневного приема лекарств.

Что ваши коллеги больше всего удивятся, узнав о вас?
Моя страсть вне работы — это активные путешествия, особенно в развивающихся странах. Мы с мужем ездили на велосипеде, ходили пешком или работали волонтерами в Аргентине, Бутане, Борнео, Бирме, Эквадоре, Индии и Танзании, а также в других странах. Нам нравится видеть страны поближе и общаться с людьми из разных культур.Иногда у меня есть возможность поделиться своими знаниями в области офтальмологии с местными врачами, что делает наши поездки еще более полезными.

Доктор Смит работал исследователем в компании Alcon Laboratories, Inc.

Безопасность | Стеклянная дверь

Мы получаем подозрительную активность от вас или кого-то, кто пользуется вашей интернет-сетью. Подождите, пока мы подтвердим, что вы настоящий человек. Ваш контент появится в ближайшее время. Если вы продолжаете видеть это сообщение, напишите нам чтобы сообщить нам, что у вас возникли проблемы.

Nous aider à garder Glassdoor sécurisée

Nous avons reçu des activités suspectes venant de quelqu’un utilisant votre réseau internet. Подвеска Veuillez Patient que nous vérifions que vous êtes une vraie personne. Вотре содержание apparaîtra bientôt. Si vous continuez à voir ce message, veuillez envoyer un электронная почта à pour nous informer du désagrément.

Unterstützen Sie uns beim Schutz von Glassdoor

Wir haben einige verdächtige Aktivitäten von Ihnen oder von jemandem, der in ihrem Интернет-Netzwerk angemeldet ist, festgestellt.Bitte warten Sie, während wir überprüfen, ob Sie ein Mensch und kein Bot sind. Ihr Inhalt wird в Kürze angezeigt. Wenn Sie weiterhin diese Meldung erhalten, informieren Sie uns darüber bitte по электронной почте: .

We hebben verdachte activiteiten waargenomen op Glassdoor van iemand of iemand die uw internet netwerk deelt. Een momentje geduld totdat, мы выяснили, что u daadwerkelijk een persoon bent. Uw bijdrage zal spoedig te zien zijn. Als u deze melding blijft zien, электронная почта: om ons te laten weten dat uw проблема zich nog steeds voordoet.

Hemos estado detectando actividad sospechosa tuya o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real. Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para informarnos de que tienes problemas.

Hemos estado percibiendo actividad sospechosa de ti o de alguien con quien compare tu red de Internet. Эспера mientras verificamos que eres una persona real.Tu contenido se mostrará en breve. Si Continúas recibiendo este mensaje, envía un correo electrónico a para hacernos saber que estás teniendo problemas.

Temos Recebido algumas atividades suspeitas de voiceê ou de alguém que esteja usando a mesma rede. Aguarde enquanto confirmamos que Você é Uma Pessoa de Verdade. Сеу контексто апаресера эм бреве. Caso продолжить Recebendo esta mensagem, envie um email para пункт нет informar sobre o проблема.

Abbiamo notato alcune attività sospette da parte tua o di una persona che condivide la tua rete Internet.Attendi mentre verifichiamo Che sei una persona reale. Il tuo contenuto verrà visualizzato a breve. Secontini visualizzare questo messaggio, invia un’e-mail all’indirizzo per informarci del проблема.

Пожалуйста, включите куки и перезагрузите страницу.

Это автоматический процесс. Ваш браузер в ближайшее время перенаправит вас на запрошенный контент.

Подождите до 5 секунд…

Перенаправление…

Заводское обозначение: CF-102 / 686a95af4ad70030.

Bio | Ред.Доктор Лаура Смит

Преподобный доктор Лаура А. Смит — профессор богословия в Колледже Кальвина в Гранд-Рапидсе, штат Мичиган, где она преподает с 1999 года. Она также является помощником пастора пресвитерианской церкви Доброго пастыря (ECO) в Гранд-Рапидсе. Она назначена служителем Слова как в ОЭС: Орден завета евангельских пресвитериан, так и в Христианской реформатской церкви в Северной Америке (CRCNA).

Доктор Смит окончил Колледж Кальвина, Теологическую семинарию Кальвина и Бостонский университет.Она была рукоположена в ПК (США) в 1989 году и шесть лет служила пастором Первой пресвитерианской церкви Клейтона, штат Нью-Джерси, а затем перешла в Б.У. на степень доктора философии в средневековой философии и теологической эстетике. Ее диссертация была посвящена эстетической эпистемологии в теологии Бонавентуры.

Она является автором комментариев к книге Судей в серии Богословских комментариев Бразоса (2018) и к книге Любит меня, не любит меня: Этика безответной любви (2005), книги, в которой есть интервью со многими колледжами. студенты об их опыте романтического отказа.Другие книги, главы для которых она написала, можно найти на странице «Книги».

С 2003 по 2008 год Смит служила деканом капеллы в Кальвин-колледже, и в связи с этим положением она была рукоположена в духовный сан в христианской реформатской церкви, сохранив за собой рукоположение в ПК (США). Летом 2012 года преподобный Смит был уволен из ПК (США) в ОЭС: Орден евангельских пресвитериан. Она была членом Национальной целевой группы по теологии ОЭС с августа 2011 г.Она является членом пресвитерии Великих озер ОЭС и работает в группе партнерства министерства. Она также является активным членом организации «Вместе евангелистов и католиков».

В настоящее время ее исследовательские интересы сосредоточены на мысли К. С. Льюиса, особенно на Льюисе как медиевисте. В настоящее время она работает над книгой о добродетели великодушия Льюиса и его источников. Она также продолжает работать над Бонавентурой и теологической эстетикой.

Если вы хотите связаться с Лаурой Смит, воспользуйтесь ссылками в социальных сетях вверху страницы.Или щелкните здесь, чтобы перейти на страницу факультета религии Calvin College.

Харви А. Смит (Автор Псалмов

Псалмы — Часть вторая: Честно говоря с Богом
0.00 средняя оценка — 0 оценок — опубликовано 2004 г. — 2 издания

Хочу почитать сохранение…

 • Хочу почитать
 • В настоящее время читаю
 • Читать

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Псалмы — Часть первая: говорить с Богом честно

0.00 средняя оценка — 0 оценок — опубликовано 2004 г.

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Итак, вас попросили прочитать Священное Писание

0.00 средняя оценка — 0 оценок

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Послание Бытия

0.00 средняя оценка — 0 оценок — опубликовано 1999 г.

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Причины I, секты и культы с нехристианскими корнями
пользователем Билл Эвенхаус, Дин Хитдеркс (обложка), Харви А. Смит (Предисловие)

0.00 средняя оценка — 0 оценок — опубликовано 1981 г.

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд
Причины II, секты и культы с христианскими корнями
пользователем Билл Эвенхаус, Харви А. Смит (Предисловие)

0.00 средняя оценка — 0 оценок — опубликовано 1981 г.

Хочу почитать сохранение…

Книга оценок ошибок.Обновите и попробуйте еще раз.

Оценить книгу

Очистить рейтинг

1 из 5 звезд2 из 5 звезд3 из 5 звезд4 из 5 звезд5 из 5 звезд

Its A Smit Thing Products

Вся продукция печатается на заказ.
Если вы разместите заказ сейчас, он будет отправлен при загрузке или до нее ….

Допускается дополнительная загрузка … рабочих дней для стандартной доставки.

При стандартной доставке возможна дополнительная загрузка … рабочих дней.

Ускоренная или срочная доставка может быть доступна в зависимости от выбранных продуктов и страны назначения.

Стоимость доставки начинается от:

 • 0 долларов США за первый предмет одежды и 0 долларов США за каждый дополнительный предмет одежды.
 • 0 долларов за первый чехол для телефона и 0 долларов за каждый дополнительный чехол для телефона.
 • 0 долларов за первую наклейку и 0 долларов за каждую дополнительную наклейку.
 • 0 долларов за первую толстовку / толстовку и 0 долларов за каждую дополнительную толстовку / толстовку.
 • 0 долларов за первую толстовку Twitch и 0 долларов за каждую дополнительную толстовку Twitch.
 • 0 долларов за первую кружку и 0 долларов за каждую дополнительную кружку.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первую высеченную наклейку и 0 долларов за каждую дополнительную высеченную наклейку.
 • 0 долларов за первую толстовку по всей длине и 0 долларов за каждую дополнительную вещь.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый предмет одежды и 0 долларов за каждый дополнительный предмет одежды.
 • 0 долларов за первый чехол для телефона и 0 долларов за каждый дополнительный чехол для телефона.
 • 0 долларов за первую наклейку и 0 долларов за каждую дополнительную наклейку.
 • 0 долларов за первую толстовку / толстовку и 0 долларов за каждую дополнительную толстовку / толстовку.
 • 0 долларов за первую толстовку Twitch и 0 долларов за каждую дополнительную толстовку Twitch.
 • 0 долларов за первую кружку и 0 долларов за каждую дополнительную кружку.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первую высеченную наклейку и 0 долларов за каждую дополнительную высеченную наклейку.
 • 0 долларов за первую толстовку по всей длине и 0 долларов за каждую дополнительную вещь.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.
 • 0 долларов за первый элемент и 0 долларов за каждый дополнительный элемент.

Продукция выполняется в ЕС / Великобритании

Продукция выполняется в США

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.