Ґотфрід вільгельм лейбніц – Готфрід Вільгельм Лейбніц — Вікіпедія

Готфрід Вільгельм Лейбніц — Видатні особистості

Провідний німецький філософ, логік, математик, фізик, мовознавець та дипломат.

Передбачив принципи сучасної комбінаторики. Створив першу механічну лічильну машину, здатну виконувати додавання, віднімання, множення й ділення. Незалежно від Ньютона створив диференціальне й інтегральне числення і заклав основи двійкової системи числення. У рукописах і листуванні, які було надруковано лише в середині 19 ст., розробив основи теорії детермінантів. Зробив вагомий внесок у логіку і філософію. Мав надзвичайно широке коло наукових кореспондентів, багато з ідей викладено в рукописах і листуванні, що ще й досі повністю не надруковано.

У 1661 р., у віці 14 років, Лейбніц вступив до Лейпцизького університету, де у 1663 р. отримав степінь бакалавра, з дисертацією «De Principio Individui», з якої бере початок його пізніша теорія монад. Викладання математики в Лейпцигу було поганим, і влітку 1663 р. Лейбніц навчався у Йенському університеті, де на нього вчинив великий вплив філософ і математик Ерхард Вейгель. У жовтні 1663 р. Лейбніц повертається до Лейпцига і розпочинає курс навчання до доктора права. Отримує степінь магістра філософії за дисертацію, яка поєднує аспекти філософії і права з деякими математичними ідеями, що походять від Вейгеля. Отримує степень бакалавра права, працює над докторською дисертацією з філософії, «Dissertatio de arte combinatoria», яку надруковано у 1666 р.

Незважаючи на його неабияку на той час репутацію і визнання його праць, Лейбніцу було відмовлено у степені доктора права в Лейпцигу, тому він негайно поїхав до Альтдорфа, де у лютому 1667 р. отримав цю степень за свою дисертацію «De Casibus Perplexis». Йому була запропонована посада професора в Альтдорфі, але Лейбніц відмовився, обравши натомість кар’єру дипломата і юриста. З 1667 до 1772 р. перебував на службі Майнського курфюрста, барона Йоганна Кристіана фон Бойнебурґа, завдяки якому у 1672 р. він дістав змогу подорожувати до Парижа, де він залишатиметься до жовтня 1676 р., і до Лондона взимку 1673 р. Під час ціх подорожей Лейбніц обізнався з деякими з найвидатніших вчених і філософів того часу, зокрема Арно, Малебраншем і Гюйгенсом у Парижі, а також Гуком, Бойлем і Пеллем у Лондоні. Під час перебування у Парижі, Лейбніц розпочав дослідження з диференціального і інтегрального числення. Лейбніц надавав надзвичайну увагу питанням зручної наукової нотації, і в рукопису від 21 листопада 1675 р. він вперше використав нині загальновизнанний запис для інтегралу функції. З грудня 1676 р. до кінця свого життя Лейбніц обіймає посади надвірного бібліотекаря та канцлера у місті Ганновер.

Наукові досягнення

У 1671 р. Лейбніц надрукував мемуар «Hypothesis Physica Nova», у якому намагався розробити абстрактну теорію руху. Слідом за Кеплером, стверджував, що рух залежить від дії духа.

Лейбніц шукає можливості для розширення наукових контактів. Він розпочинає листування з Ольденбургом, секретарем Лондонського наукового товариства. Восени 1672 р., з нагоди дипломатичної місії від Бойнебурга у Парижі, Лейбніц обізнається з Гюйгенсом і за його керівництвом розпочинає дослідження з теорії рядів і знаходить славетну формулу

Під впливом Гюйгенса, Лейбніц вивчає праці Паскаля, Грегорі та інших з інфінітезімальної геометрії, тобто питання дотичних до кривих, і виходить з ідеєю «функції», в сучасній термінології — похідної, таким чином винаходячи центральну концепцію математичного аналізу. Він також робить перші кроки в інтегральному численні, зокрема впроваджуючи символ для інтеграла. Ньютон написав два листа до Лейбніца, в яких повідомив про свої дослідження з аналізу, але без викладання методів. У відповідь, Лейбніц описав деякі з своїх методів, щодо яких Ньютон зневажливо зауважив: «…не розв’язане жодне попередньо відкрите питання…».

Лейбніц виготовив механічний калькулятор, зокрема, щоб полегшити працю свого друга астронома Х. Гюйгенса, і на початку 1673 р. продемонстрував його на засіданні Королівського товариства в Лондоні. У машині Лейбніца використовувався принцип зв’язаних кілець підсумовуючої машини Паскаля, але Лейбніц ввів у неї рухомий елемент (прототип каретки настільного калькулятора), що дозволив прискорити повторення операції додавання, необхідне при перемножуванні чисел. Замість коліщат і приводів у машині Лейбніца використовувалися циліндри з нанесеними на них цифрами. Кожен циліндр мав дев’ять рядів виступів або зубців. При цьому перший ряд містив один виступ, другий ряд — два виступи і так аж до дев’ятого ряду, що містив відповідно дев’ять виступів. Циліндри з виступами були рухомими.

Спеціально для своєї машини Лейбніц застосував систему числення, що використовує дві цифри: 0 і 1. Принцип двійкової системи числення Лейбніц пояснював на прикладі коробочки з отворами: відкритий отвір означає 1, закритий — 0. Одиниця позначалася кулею, що випала, нуль — відсутністю кулі. Двійкова система числення Лейбніца знайшла згодом застосування в автоматичних обчислювальних пристроях.

Лейбніц виклав свої дослідження з математичного аналізу у декількох мемуарах, починаючи з «Nova Methodus pro Maximis et Minimis, Itemque Tangentibus, qua nec Fractas nec Irrationales Quantitates Moratur, et Singulare pro illi Calculi Genus» (“Новий метод для максимумів і мінімумів, а також дотичних, якому не заважають ні дробні, ні ірраціональні кількості, і дивовижний вид числення для цього»), надр. в Acta Eruditorum в 1684 р. Зокрема, вже перший мемуар містить нотацію dx і правила для діференціювання добутків, часток і степенів. Оскільки жодні з результатів методу флюксій Ісаака Ньютона, який він розробляв принаймні з 1671 р., ще не було надруковано (Ньютоновські «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» з’явились лише у 1687 р.), ці публікації Лейбніца згодом призвели до надзвичайно лютої і тривалої суперечки щодо пріоритету у створенні диференціального та інтегрального числення. Так чи інакше, ідеї Лейбніца та його нотація мали набагато більший вплив на розвиток математичного аналізу протягом наступного століття, особливо на континенті.

Незважаючи на те, що проект осушування копалень в горах Гарца у 1678-1684 р.р. зазнав невдачі, під час його виконання Лейбніц розробив чимало конструкцій вітряків, помп та інших механізмів. До того ж, завдяки накопиченним спостереженням Лейбніц перетворився на першостатного експерта з геології, сформулювавши гіпотезу, що Земля спочатку була розплавленною.

Ще одним з визначних досягненнь Лейбніца був його трактат «Dynamica» з аналітичної механіки, який підсумував дослідження розпочаті у 1676 р.

Лейбніц листувався з майже усіма сучасними науковцями Європи, до його кореспондентів належало понад 600 осіб. Він переконав Фрідріха Вільгельма I заснувати Бранденбурзьке наукове товариство (пізніше — Берлінська АН) і з 1700 був його президентом. На прохання Петра I розробив проекти розвитку освіти і державного керування в Росії. Також доклав чимало зусиль для заснування наукових академій в Санкт-Петербурзі, яку було створено вже після його смерті, і у Відні.

У своїх метафізичних роботах, наприклад, «Монадологія» 1714, доводив, що все складається з незліченних елементів, монад, що знаходяться між собою в відношенні гармонії. Монади, будучи незалежними одна від одної, взаємодіють. Це означає, що християнська віра і наукове знання не повинні бути в конфлікті, і існуючий світ створений Богом як найкращий з усіх можливих світів.

Ганновер,церква Св. Егідія, руїни після 2-ї світової війни.

Ганновер, історична частина міста

Лейбніц на поштових марках

Марка 1966 р. Німеччина

Марка 1980 р. Німеччина

Кiлькiсть переглядiв: 643

www.novopetrivske-osoba.edukit.mk.ua

Готфрід Вільгельм Лейбніц

Готфрід Вільгельм Лейбніц (1646-1716), видатний німецький філософ і математик. Лейбніц висунув настільки повну і раціонально побудовану метафізичну систему, що, за оцінками сучасних філософів, її можна представити у вигляді системи логічних принципів. Сьогодні ніхто не може обійтися в аналізі індивідуальності без знаменитого лейбніцевской принципу тотожності нерозпізнаних; тепер йому надають статус логічного принципу, однак сам Лейбніц вважав його істиною про світ. Подібно до цього, реляційна трактування простору і часу і аналіз елементів субстанції як носіїв енергії є фундаментом для розробки понять механіки.
Розвиваючи ідеї Декарта, він накидає відмінну і від нього, і від Спінози, систему раціоналізму. Рішуче відхиливши картезіанський дуалізм, Лейбніц разом з тим не сприймає і всепоглинаючого пантеїзму Спінози, розчиняється в Бозі все суще.

Центральне поняття філософії Лейбніца – поняття монади. Монада – проста неподільна сутність, і весь світ являє собою зібрання монад. Кожна з них замкнута в собі («не має вікон» у зовнішній світ) і нездатна впливати на інші. Буття монад поглинена внутрішньою діяльністю подання. Світ монад є ієрархічним. Вони розташовуються від нижчих до вищих, і вінчає їх все – є Бог. Нижчі монади утворюють собою рівень звичайного матеріального буття і відрізняються зникаюче малою здатністю до ясного поданням («перебувають в тьмяному сні»), наростаючому в міру сходження до вищої – Бога. Тільки останньому належить вичерпна повнота подання, ясна знання всього і, як наслідок цього, максимум дії, активності. Весь світ монад є в кінцевому рахунку відображення Бога як верховної монади, і в цьому укладені підстави для розвиненої Лейбницем концепції філософського оптимізму, яка проголошує, що наш світ є найкращий з усіх мислимих світів.
Лейбніц ввів в механіку поняття кінетичної енергії; він також вважав, що поняття пасивної матерії, яка існує в абсолютному просторі і складається з неподільних атомів, незадовільно як з наукової, так і з метафізичної точки зору. Інерція сама є сила: наділення рухом пасивної матерії слід було б віднести до розряду чудес. Більше того, саме уявлення про атоми речовини абсурдно: якщо вони протяжні, то подільні, якщо не протяжні, то не можуть бути атомами речовини. Єдиною субстанцією повинна бути активна одиниця, проста, нематеріальна, яка не існує ні в просторі, ні в часі. Лейбніц називав ці прості субстанції Монада. Оскільки вони не мають частин, то можуть отримати існування тільки за допомогою творіння і руйнуватися тільки через аннигиляцию. Монада не здатні впливати один на одного. Оскільки єдиною суттєвою рисою монади є її активність, все монади однотипні і відрізняються лише ступенем активності. Існує нескінченний ряд монад, на його нижчих щаблях – монади, що мають видимість речовини, хоча жодна монада не може бути повністю інертною. На вершині сходів знаходиться Бог – найбільш активна з монад.
Внутрішньо властивою монадам діяльністю є перцепція, або «дзеркальне відображення», і будь-яка монада є віддзеркалення стану всякої іншої монади. Ці перцепції достовірні, оскільки монади так створені, що їх стану знаходяться в гармонії один з одним. Ця «встановлена ​​гармонія» (harmonia praestabilita) доводиться неможливістю взаємодії між монадами і одночасно актуальним характером перцепції. Ставлення між душею і сукупністю монад, що утворюють тіло, – просто один з випадків загального відображення. Історія кожної з монад є розгортання її станів згідно її власного внутрішнього принципом. Простір є «прояв порядку можливих со-существований», а час – «порядку нестійких можливостей». Простір і час, як їх розуміють математики, суть абстракції; їх безперервність є прояв справжньої безперервності, що належить ряду реальних істот і їх розгортаються станів; їх нескінченна подільність є актуальна нескінченність числа реальних істот. Кожна монада унікальна тим, що її «місце» у світі є місцем в нескінченному ряді монад, а її властивості суть функції цього місця. Монада відображає світ саме з даного місця, так що неможливо, щоб існували два «нерозпізнаних» істоти, які б не збігалися. Звідси – тотожність нерозпізнаних.
Плюралістичний світ Лейбніца пронизаний єдністю змісту, встановленою гармонією, уособленої верховної монадою. Стосовно до проблеми відносини душі і тіла монадологія Лейбніца виявляється способом зберегти незалежність душі і тіла і в той же час пояснити безсумнівний факт їх узгодженості. Оскільки основний вектор досконалості менад спрямований від їх несвідомого стану до стану досконалого знання, остільки Лейбніц згоден з емпіриками в їх затвердження, що почуття – вихідна щабель пізнання. Але тільки вихідна! Оскільки всяка душа – монада, і її діяльність спрямована лише на саму себе, то пізнання є лише процес поступового усвідомлення того, що мається на стані несвідомого. Тим самим Лейбніц вносить деякі зміни в декартівську теорію вроджених ідей. Останні даються нам скоріше як можливість, до якої ми можемо прийти, як до несвідомого в нас. Такий поворот справи послаблював силу емпірістской критики теорії вроджених ідей, залишаючи в недоторканності суворо автономний характер Розуму.
В системі Лейбніца є фундаментальне протиріччя, яке проявляється на всіх її рівнях. Лейбніц стверджував, що існує два роди істин: необхідні істини розуму, перевірити які можна за допомогою принципу суперечності; і випадкові істини факту, перевірка яких повинна спиратися на принцип достатньої підстави. У той же час він вважав, що всяка істина про світ є аналітичною і з будь-якого стану будь монади, якщо ми здатні достатньою мірою в нього проникнути, можна вивести стан цілого Всесвіту. Вірно, що тільки Бог має здатність такого осягнення, і не виникало б жодної проблеми, якби Лейбніц хотів сказати, що випадковість пов’язана з неповним знанням. Однак він наполягав на фундаментальному розходженні випадкових істин про дійсний світ і необхідних істин, які істинні у всіх можливих світах. Останні залежать від інтелекту Бога, але не від його волі; перші істинні, бо така була воля Божа. Істинні твердження про цей світ утворюють систему, так що жодне з цих тверджень не може бути хибним, якщо інші істинні; проте випадково істинно те, що це – система істинних тверджень про дійсний світ. Існує тільки одне необхідно істинне твердження існування – Бог, необхідне істота, яка існує. Припускати зворотне – значить припускати явний абсурд – що істота, що володіє всіма досконалостями в найвищій мірі, позбавлене одного з досконалостей, а саме існування. Лейбніц визнає, що існування не є предикатом кінцевих істот, що ніщо не додається до поняття «Адам», коли ми говоримо, що це поняття про реальний істоту. Те, що Бог існує, належить тільки до поняття про Нього.
Це апріорне доказ підкріплюється аргументом, що розум Бога є «місцем», в якому перебувають необхідні істини. Цей світ «робить істинними» випадкові істини, яким об’єктивно протистоїть знання Богом вічних істин. Крім того, хоча Всесвіт сама по собі є завершеною і все повинно бути таким, яким воно є насправді, вже тому, що одна з частин Всесвіту така, яка вона є, жодна з її частин не містить підстави для свого існування. Всесвіт припускає наявність творить і підтримуючої причини, т. Е. Необхідного істоти, яка містить в собі підставу власного існування.

« Філософія Джона Локка Матеріалістичні тенденції у філософії французького Просвітництва »

moyaosvita.com.ua

Готфрід Вільгельм Лейбніц (Gottfried Wilhelm von Leibniz) | Візіонери

Готфрід Вільгельм Лейбніц (Gottfried Wilhelm von Leibniz) — провідний німецький філософ, логік, фізик, математик, мовознавець та дипломат. Народився він 1 липня 1646-го року у Лейпцигу (Німеччина), помер 14 листопада 1716 року у Ганновері.

Саме Лейбніц передбачив принципи сучасної комбінаторики. Створив першу механічну лічильну машину, здатну виконувати додавання, віднімання, множення й ділення. Незалежно від Ньютона створив диференціальне й інтегральне числення і заклав основи двійкової системи числення.

У рукописах і листуванні, які було надруковано лише в середині XIX ст., Лейбніц розробив основи теорії детермінантів. Зробив вагомий внесок у логіку і філософію. Мав надзвичайно широке коло наукових кореспондентів. Багато з його ідей викладено в рукописах і листуванні, що ще й досі повністю не надруковані.

Біографія

У 1661-му році, у віці 14 років, Лейбніц вступив до Лейпцизького університету, де у 1663-му році отримав ступінь бакалавра, з дисертацією “De Principio Individui”, з якої бере початок його пізніша теорія монад.

У своїх метафізичних роботах, наприклад, “Монадологія” (1714), доводив, що все складається з безлічі елементів, монад, що знаходяться між собою в відношенні гармонії. Монади, будучи незалежними одна від одної, взаємодіють. Це означає, що християнська віра і наукове знання не повинні бути в конфлікті, і існуючий світ створений Богом як найкращий із усіх можливих світів.

Викладання математики в Лейпцигу було неякісним. Влітку 1663 р. Лейбніц навчався у Йенському університеті, де на нього мав великий вплив філософ і математик Ерхард Вейгель.

У жовтні 1663 р. Лейбніц повертається до Лейпцига і розпочинає курс навчання на доктора права. Отримує ступінь магістра філософії за дисертацію, яка поєднує аспекти філософії і права з деякими математичними ідеями, що походять від Вейгеля. Отримує ступінь бакалавра права, працює над докторською дисертацією з філософії, “Dissertatio de arte combinatoria”, яку надруковано у 1666-му році.

Незважаючи на його неабияку на той час репутацію і визнання його праць, Лейбніцу було відмовлено у ступені доктора права в Лейпцигу, тому він негайно поїхав до Альтдорфа, де у лютому 1667 р. отримав цей ступінь за свою дисертацію “De Casibus Perplexis”. Йому була запропонована посада професора в Альтдорфі, але Лейбніц відмовився, обравши натомість кар’єру дипломата і юриста. У 1667-1672 роках перебував на службі Майнського курфюрста, барона Йоганна Кристіана фон Бойнебурґа, завдяки якому у 1672 р. він дістав змогу подорожувати до Парижа, де він залишатиметься до жовтня 1676 р., і до Лондона взимку 1673 р.

Під час цих подорожей Лейбніц познайомився з деякими найвидатнішими вченими і філософами того часу, зокрема Арно, Малебраншем і Гюйгенсом у Парижі, а також Гуком, Бойлем і Пеллем у Лондоні. Під час перебування у Парижі, Лейбніц розпочав дослідження з диференціального й інтегрального числення. Лейбніц надавав надзвичайну увагу питанням зручної наукової нотації, і в рукописі від 21 листопада 1675 р. він уперше використав нині загальновизнаний запис для інтегралу функції. З грудня 1676 р. до кінця свого життя Лейбніц обіймає посади надвірного бібліотекаря та канцлера у місті Ганновер.

Лейбніц листувався майже з усіма тогочасними науковцями Європи, до його кореспондентів належало понад 600 осіб. Він переконав Фрідріха Вільгельма I заснувати Бранденбурзьке наукове товариство (пізніше – Берлінська академія наук) і з 1700-го року був його президентом. На прохання Петра I розробив проекти розвитку освіти і державного управління в Росії. Також доклав чимало зусиль для заснування наукових академій у Санкт-Петербурзі (яку було створено вже після його смерті) та Відні.

Наукові досягнення

У 1671 р. Лейбніц надрукував мемуар “Hypothesis Physica Nova”, у якому намагався розробити абстрактну теорію руху. Слідом за Кеплером, стверджував, що рух залежить від дії духа.

Лейбніц шукає можливості для розширення наукових контактів. Він розпочинає листування з Ольденбургом, секретарем Лондонського наукового товариства. Восени 1672 р., з нагоди дипломатичної місії від Бойнебурга у Парижі, Лейбніц обізнається з Гюйгенсом і за його керівництвом розпочинає дослідження з теорії рядів і знаходить славетну формулу.

Під впливом Гюйгенса Лейбніц вивчає праці Паскаля, Грегорі та інших з інфінітезімальної геометрії, тобто питання дотичних до кривих, і виходить з ідеєю “функції”, в сучасній термінології — похідної, таким чином винаходячи центральну концепцію математичного аналізу.

Ньютон написав два листа до Лейбніца, в яких повідомив про свої дослідження з аналізу, але без викладання методів. У відповідь Лейбніц описав деякі зі своїх методів, щодо яких Ньютон зневажливо зауважив: “…не розв’язане жодне попередньо відкрите питання…”.

Калькулятор Лейбніца

Лейбніц виготовив механічний калькулятор, зокрема, щоб полегшити працю свого друга астронома Х. Гюйгенса, і на початку 1673 р. продемонстрував його на засіданні Королівського товариства в Лондоні. У машині Лейбніца використовувався принцип зв’язаних кілець підсумовуючої машини Паскаля, але Лейбніц ввів у неї рухомий елемент (прототип каретки настільного калькулятора), що дозволив прискорити повторення операції додавання, необхідне при перемножуванні чисел. Замість коліщат і приводів у машині Лейбніца використовувалися циліндри з нанесеними на них цифрами. Кожен циліндр мав дев’ять рядів виступів або зубців. При цьому перший ряд містив один виступ, другий ряд — два виступи і так аж до дев’ятого ряду, що містив відповідно дев’ять виступів. Циліндри з виступами були рухомими.

Спеціально для своєї машини Лейбніц застосував систему числення, що використовує дві цифри: 0 і 1. Принцип двійкової системи числення Лейбніц пояснював на прикладі коробочки з отворами: відкритий отвір означає 1, закритий — 0. Одиниця позначалася кулею, що випала, нуль — відсутністю кулі. Двійкова система числення Лейбніца знайшла згодом застосування в автоматичних обчислювальних пристроях і до сьогодні активно використовується в інформаційних технологіях.

Інші досягнення та проекти

Лейбніц виклав свої дослідження з математичного аналізу у декількох мемуарах, починаючи з “Nova Methodus pro Maximis et Minimis, Itemque Tangentibus, qua nec Fractas nec Irrationales Quantitates Moratur, et Singulare pro illi Calculi Genus” (“Новий метод для максимумів і мінімумів, а також дотичних, якому не заважають ні дробні, ні ірраціональні кількості, і дивовижний вид числення для цього”), надр. в Acta Eruditorum в 1684 р. Зокрема, вже перший мемуар містить нотацію dx і правила для диференціювання добутків, часток і степенів.

Оскільки жодні з результатів методу флюксій Ісаака Ньютона, який він розробляв принаймні з 1671 р., ще не було надруковано (Ньютоновські “Philosophiae Naturalis Principia Mathematica” з’явились лише у 1687 р.), ці публікації Лейбніца згодом призвели до надзвичайно лютої і тривалої суперечки щодо пріоритету у створенні диференціального та інтегрального числення. Так чи інакше, ідеї Лейбніца та його нотація мали набагато більший вплив на розвиток математичного аналізу протягом наступного століття, особливо на континенті.

Незважаючи на те, що проект осушування копалень в горах Гарца у 1678-1684 р.р. зазнав невдачі, під час його виконання Лейбніц розробив чимало конструкцій вітряків, помп та інших механізмів. До того ж, завдяки накопиченим спостереженням Лейбніц перетворився на першокласного експерта з геології, сформулювавши гіпотезу, що Земля спочатку була розплавленою.

Ще одним із визначних досягнень Лейбніца був його трактат “Dynamica” з аналітичної механіки, який підсумував дослідження, розпочаті у 1676 р.

Філософія

Лейбніц — один із найяскравіших представників новоєвропейської метафізики, в центрі уваги якої – питання про те, що таке субстанція. Лейбніц розвиває систему, яка отримала назву “субстанційний плюралізм” чи монадологія.

Лейбніц вважав, що основою будь-яких явищ та феноменів є прості субстанції чи монади. Всі монади прості і не складаються з частин. Їх безкінечно багато. Кожна монада відрізняється від іншої. Це забезпечує безкінечне різноманіття світу феноменів.

Прості субстанції створені Богом одномоментно, а тому й знищені можуть бути тільки одночасно. Монади не змінюються від дії на них будь-яких зовнішніх причин, окрім Бога. Єдина внутрішня діяльність, яка відбувається в монаді, називається прагненням (стремлінням).

Всі монади здатні до перцепції (сприйняття) свого внутрішнього життя. Деякі монади під час свого внутрішнього розвитку досягають рівня “усвідомленого сприйняття” чи аперцепції. Монади, які мають таке чітке сприйняття, яке супроводжується пам’яттю, Лейбніц називає душами. В кожній монаді в потенціалі приховано весь Всесвіт.

Розум людини — це також монада, а звичні атоми — це монади, які сплять. Монада володіє всього двома характеристиками — прагненням (стремлінням) та сприйняттям.

Лейбніц стверджує, що простір та час — суб’єктивні. Це всього лише способи сприйняття монад. У дійсності простір може не обмежуватися трьома відомими нам вимірами.

Цитати Лейбніца

Любити — означає знаходити у щасті іншої людини своє власне щастя. Любов — це схильність знаходити задоволення в блазі, досконалості, щасті іншої людини.

Музика — це несвідома вправа душі в арифметиці.

Скромні люди, навіть якщо вони є тільки свідками непристойності, відчувають сором.

Люди ненавидять не стільки огріх, скільки слабкість та нещастя.

Сучасне завжди загрожує майбутнім.

Кожній людині притаманна свобода здійснення будь-якого поступку, тобто того, який він вважає найкращим.

Заздрість — це неспокій душі, який з’являється від того, що бажаним нам благом володіє інша людина, яку ми не вважаємо достойною володіти ним більше, ніж ми.

Справжній світ — найкращий.

Бібліотеки — це скарбниці всіх багатств людського духу.

Люди ніколи не були більш дотепними, ніж при винайденні гри.

Ми тим вільніші, чим більше діємо відповідно до нашого глузду, і тим невільніші, чим більше піддаємося пристрастям.

Наше щастя зовсім не полягає в повному задоволенні, при якому б не залишалося, що більше робити. Це призвело б тільки до отупіння. Вічне стремління до нових насолод та досконалостей — ось це і є справжнє щастя.

Посилання

visionary.management.com.ua

Готфрід Вільгельм Лейбніц — Вікіпедія

Готфрід Вільгельм Лейбніц
нім. Gottfried Wilhelm Leibniz

Худ. Бернгард Крістоф Френк. Портрет Лейбніца

Народився 1 липня 1646(1646-07-01)[1][2][…]
Лейпциг, Саксонія, Священна Римська імперія[4]
Помер 14 листопада 1716(1716-11-14)[5][1][…](70 років)
Ганновер, Німеччина, Священна Римська імперія[4][7][…]
Поховання
Громадянство
(підданство)
 Священна Римська імперія
Німеччина[9]
Національність німець
Діяльність математик, юрист, фізик, філософ, дипломат, історик, бібліотекар, музикознавець, перекладач, теоретик музики, письменник
Alma mater Ehemaliges Melanchthon-Gymnasium in Altdorf bei Nürnberg[d] (1667)[10], Лейпцизький університет (1666)[10], Єнський університет (1663)[10] і Alte Nikolaischule (Leipzig)[d] (1661)
Науковий ступінь бакалавр мистецтв (грудень 1662), магістр мистецтв[d] (7 лютого 1664), Бакалавр права (28 вересня 1665), габілітація (березень 1666) і доктор права[d] (листопад 1666)
Науковий керівник Jakob Thomasius[d][11], Ерхард Вейгель[11], Bartholomäus Leonhard Schwendendörffer[d][12] і Християн Гюйгенс[11]
Вчителі Jakob Thomasius[d]
Відомі учні Якоб Бернуллі і Йоганн Бернуллі
Володіє мовами латина[5], німецька[5], французька[5], італійська, англійська, нідерландська і іврит
Членство Папська академія наук[13], Прусська академія наук, Лондонське королівське товариство[14] і Французька академія наук[15]
Напрямок Раціоналізм
Magnum opus Discourse on Metaphysics[d], Théodicée[d] і інтегральне числення
Конфесія лютеранство
Батько Friedrich Leibniz[d][16]
Мати Catharina Schmuck[d][17]
Автограф
Нагороди

Го́тфрід Вільге́льм Ле́йбніц (також — Ляйбніц; нім. Gottfried Wilhelm Leibniz; 1 липня 1646, Лейпциг — 14 листопада 1716, Ганновер) — провідний німецький філософ, логік, математик, фізик, мовознавець та дипломат.

Передбачив принципи сучасної комбінаторики. Зробив вагомий внесок у логіку і філософію. Через кодування намагався створити універсальну числову дескриптивну платформу для всіх наук — прообраз сучасних формальних систем. Створив першу механічну лічильну машину, здатну виконувати додавання, віднімання, множення й ділення. Незалежно від Ньютона створив диференціальне й інтегральне числення і заклав основи двійкової системи числення. У рукописах і листуванні, які було надруковано лише в середині XIX століття, розробив основи теорії детермінантів. Мав надзвичайно широке коло наукових кореспондентів, багато з ідей викладено в рукописах і листуванні, що ще й досі повністю не надруковано.

Ранні роки[ред. | ред. код]

Готфрід Вільгельм народився 1 липня 1646 року[18] в сім’ї професора філософії моралі (етики) Лейпцизького університету Фрідриха Лейбнюца (нім. Friedrich Leibnütz) та Катерини Шмук (нім. Catherina Schmuck). Батько — Фрідрих Лейбнюц народився у Саксонії і був серболужицького походження, мати — дочка поважного лейпцизького юриста та професора Вільгельма Шмука.

Коли хлопчикові було шість років, його батько помер, через це вихованням хлопчика займалась його мати. Після смерті батька, залишилась велика особиста бібліотека. Лейбніц навчався у відомій Лейпцизькій школі Святого Фоми[de][19]. Бібліотека батька дозволила Лейбницу вивчити широкий спектр передових філософських і теологічних робіт, до яких він міг би мати доступ тільки в студентські роки.[20]. Лейбніц розповідав[21]:

« Коли я підріс, мені почало приносити надзвичайну насолоду читання всякого роду історичних оповідань. Німецькі книги, які мені траплялися під руку, я не випускав з рук, поки не прочитував їх до кінця. Латинською мовою я займався спершу тільки в школі і, без сумніву, я просувався б із звичайною повільністю, якби не випадок, що вказав мені абсолютно інший шлях. У будинку, де я жив, я натрапив на дві книги, залишені одним студентом. Одна з них була твори Лівія, інша — хронологічна скарбниця Кальвізія. Як тільки ці книги потрапили мені до рук, я проковтнув їх. »

Намагаючись глибше розібратись в отриманих творах Лейбніц зацікавився й іншою античною літературою. До десяти років Лейбніц вивчив книги Цицерона, Плінія, Геродота, Ксенофана та Платона. У віці 12 років Лейбніц уже був знавцем латини; у віці 13 років він за один ранок склав триста гекзаметрів латинського вірша для спеціального заходу в школі[20]:

« Я радів, ніби знайшов скарб, тому що згорав від нетерпіння побачити древніх, яких знав тільки по імені, — Цицерона та Квінтіліана, Сенеку і Плінія, Геродота, Ксенофонта і Платона, письменників періоду Августа і багатьох латинських і грецьких отців церкви. Все це я став читати, дивлячись по потягу, і насолоджувався надзвичайною різноманітністю предметів. Таким чином, не маючи ще дванадцяти років, я вільно розумів латинь і почав розуміти по-грецьки. »

Навчання в університетах[ред. | ред. код]

У 1661 році, у віці 14 років, Лейбніц вступив до Лейпцизького університету, де у 1663 році отримав ступінь бакалавра, з дисертацією «De Principio Individui», з якої бере початок його пізніша теорія монад. Викладання математики в Лейпцигу було поганим, і влітку 1663 р. Лейбніц навчався у Йенському університеті, де на нього вчинив великий вплив філософ і математик Ерхард Вейгель. У жовтні 1663 р. Лейбніц повернувся до Лейпцига і пройшов курс навчання до доктора права. Здобув ступінь магістра філософії за дисертацію, яка поєднувала аспекти філософії і права з деякими математичними ідеями, що походять від Вейгеля. Отримав ступінь бакалавра права, працював над докторською дисертацією з філософії, «Dissertatio de arte combinatoria[en]», яку було надруковано у 1666 р.

Незважаючи на його неабияку на той час репутацію і визнання його праць, Лейбніцу було відмовлено у ступені доктора права в Лейпцигу, тому він негайно поїхав до Нюрнберзького університету в Альтдорфі, де у лютому 1667 р. отримав цей ступінь за свою дисертацію «De Casibus Perplexis». Йому була запропонована посада професора в Альтдорфі, але Лейбніц відмовився, обравши натомість кар’єру дипломата і юриста.

Політична та публіцистична діяльність[ред. | ред. код]

З 1667 до 1676 р. перебував на службі Майнського курфюрста, барона Йоганна Кристіана фон Бойнебурга. Під час дипломатичної роботи Лейбніц подорожував країнами Європи. У 1672 р. він отримав змогу подорожувати до Парижа, де і залишився до жовтня 1676 року. До подорожі у Францію Лейбніца спонукала надія схилити Людовика XIV до завоювання Єгипту, яке мало відвернути честолюбні задуми Франції від німецьких земель і в той же час завдати удару османській могутності[22]. По дорозі з Парижа до Німеччини Готфрід Вільгельм Лейбніц зустрічався в Голландії зі Спінозою, там же він дізнався і про відкриття Левенгука, які зіграли важливу роль у формуванні його природно-наукових і філософських поглядів. Під час цих подорожей Лейбніц познайомився з деякими з найвидатніших вчених і філософів того часу, зокрема Арно, Мальбраншем і Гюйгенсом (який став його вчителем математики) у Парижі, а також Гуком, Бойлем і Пеллем у Лондоні. Лейбніц вніс суттєвий вклад у політичну теорію і в естетику.

Під час перебування у Парижі, Лейбніц розпочав дослідження з диференціального й інтегрального числення. Лейбніц надавав надзвичайну увагу питанням зручної наукової нотації, і в рукописі від 21 листопада 1675 р. він уперше використав нині загальновизнаний запис ∫f(x)dx{\displaystyle \int f(x)dx} для інтегралу функції.

Життя у Ганновері[ред. | ред. код]

У 1676 році, незабаром, після смерті курфюрста Майнцського, Лейбніц перейшов на службу до герцога Брауншвейг-Каленберга — Ернста Августа. Він одночасно радник, історик, дипломат і бібліотекар Бібліотеки герцога Августа у Вольфенбюттелі; цей пост він не залишив до кінця життя. За дорученням герцога Лейбніц склав історію роду Гвельфів-Брауншвейгів. Він працював над нею понад тридцять років і встиг довести її до раннього Середньовіччя.

Лейбніц продовжував математичні дослідження, відкрив теорему Ньютона-Лейбніца. Вже в 1676 році Лейбніц у листах виклав основи математичного аналізу. Обсяг його листування колосальний — воно досягло справді астрономічного числа — приблизно 15 000 листів.

У 1682 році Лейбніц заснував науковий журнал «Acta Eruditorum», який зіграв значну роль у поширенні наукових знань в Європі. Вперше «Acta Eruditorum» був опублікований в Лейпцигу.[23]

Останні роки[ред. | ред. код]

У 1698 році помер герцог Брауншвейзький, його спадкоємцем став Георг-Людвіг, який недолюблював Лейбніца. Він дивився на нього лише як на свого придворного історіографа, що коштував йому багато зайвих грошей.

У 1700 році Лейбніц заснував Берлінську Академію наук і став її першим президентом. Його обрали іноземним членом Французької академії наук.

Стосунки між Лейбницем і герцогом охолонули ще більше, коли Георг-Людвіг, під ім’ям Георга I, вступив на англійський престол[22]. Лейбніц хотів бути запрошеним до лондонського двору, проте він зустрів запеклий опір англійських вчених, через сумно відому суперечку, яку він вів із Ісааком Ньютоном. Лейбніц безуспішно намагався примиритися з королем і залучити його на свій бік. Георг I постійно робив Лейбніцу догани за неакуратне складання історії його династії; врешті він видав рескрипт на ім’я ганноверського уряду, де було офіційно висловлено осуд Лейбніца, і знаменитий учений публічно був названий людиною, якій не слід вірити.

Готфрід Вільгельм Лейбніц був оточений інтригами придворних, його дратували нападки ганноверського духовенства. Останні два роки життя в Ганновері були для Лейбніца особливо важкими, він знаходився в постійних фізичних стражданнях, «Ганновер — моя в’язниця», — сказав він одного разу.

На початку серпня 1716 року, після затяжної хвороби Готфрід Лейбніц помер. Ніхто з почту ганноверського герцога не проводив Лейбніца в останній шлях, за труною йшов тільки його особистий секретар. Берлінська академія наук, засновником і першим президентом якої був Лейбніц, не звернула уваги на його смерть, проте через рік Б. Фонтенель виголосив відому промову в його пам’ять перед членами Французької академії наук .

 • Ганновер, церква Св. Егідія, руїни після Другої світової війни.

 • Ганновер, історична частина міста

Філософія[ред. | ред. код]

Лейбніц став завершувачем філософії XVII століття і попередником німецької класичної філософії, його філософська система склалася до 1685 року як підсумок двадцятирічної еволюції, в процесі якої він критично переробив основні ідеї Демокріта, Платона, Августина, Декарта, Гоббса, Спінози та інших . Хоча Лейбніц захоплювався інтелектом Спінози, він також був відверто стривожений його висновками[26][27][28], особливо, коли вони були несумісні з християнською ортодоксальністю. Одного разу Лейбніц сказав, що схвалює більшу частину того, про що читає, проте це свідчить не про еклектизм, а про властивий йому дар синтезувати різні ідеї, створюючи оригінальне вчення. Лейбніц володів здатністю примирювати і об’єднувати різнорідне, і плюралізм його метафізики певною мірою зобов’язаний саме цій властивості. На відміну від Декарта, який протиставляв нову науку традиційній схоластичній філософії, Лейбніц був переконаний у необхідності примирити платонізм і арістотелізм в їх середньовічній інтерпретації з фізикою та астрономією Галілея і Кеплера, геометрією Кавальєрі, аналізом Валліса і Гюйгенса, а також з біологією Левенгука, Мальпігі і Сваммердама .

Лейбніц відхилив висунутий Декартом як критерій істини, принцип безпосередньої достовірності, тобто ясності та виразності ідей. Лейбніц вважав такий критерій психологічним, а тому суб’єктивним, на противагу він вказував, що не стільки суб’єктивна очевидність, скільки логічний доказ гарантує об’єктивність та істинність знання. Досконалість дійсного світу Лейбніц розумів як «гармонію сутності та буття»: оптимальність відносин між різноманітністю існуючих речей і дій природи і їх впорядкованістю; мінімум втрат при максимумі результаті.

Лейбніц — один з найважливіших представників новоєвропейської метафізики, в центрі уваги якої — питання про те, що таке субстанція. Лейбніц розвив систему, що отримала назву субстанціальний плюралізм або монадологія. Лейбніц першим системно і доказово представив висловлювану ще у піфагорійські часи ідею про те, що монадність Всесвіту — ознака транзитивна. Тобто розгляд Всесвіту як монади означає водночас визнання як монад та індивідуальних складових Всесвіту. Взяті як множина, а не як Єдине, монади постали у якісно іншому ракурсі, збагатилися новими значеннями.[30] Монади не змінюють своєї внутрішньої структури під впливом інших монад. Кожна монада виступає як певний світ, відображаючи в собі весь світовий порядок, і має свою власну визначеність (є носієм певних якостей), якою вона відрізняється від інших. Монади не мають ніяких просторових або будь-яких фізичних характеристик. Їх, таким чином, не можна пізнати чуттєво. Вони є суто ідеальними, духовними елементами буття. Ми можемо їх пізнати тільки за допомогою розуму. Чуттєві речі, тобто поєднання монад, відрізняються залежно від монад, з яких вони складаються.

Математика[ред. | ред. код]

Лейбніц шукав можливості для розширення наукових контактів. Він розпочав листування з Ольденбургом, секретарем Лондонського наукового товариства. Восени 1672 р., з нагоди дипломатичної місії від Бойнебурга у Парижі, Лейбніц познайомився з Гюйгенсом і за його керівництвом розпочав дослідження з теорії рядів і знаходить славетну формулу

π4=1−13+15−17+….{\displaystyle {\frac {\pi }{4}}=1-{\frac {1}{3}}+{\frac {1}{5}}-{\frac {1}{7}}+\ldots .}

Під впливом Гюйгенса Лейбніц вивчив праці Паскаля, Грегорі та інших з інфінітезімальної геометрії, тобто питання дотичних до кривих, і виходить з ідеєю «функції», в сучасній термінології — похідної, таким чином винаходячи центральну концепцію математичного аналізу.

У 1675 році Лейбніц створив диференціальне й інтегральне числення і згодом опублікував головні результати свого відкриття, випередивши Ньютона, який ще раніше прийшов до схожих результатів і писав про них Лейбніцу в приватному листуванні.

У 1684 році Лейбніц опублікував першу у світі велику роботу по диференціальному численню: «Новий метод максимумів і мінімумів», причому ім’я Ньютона в першій частині навіть не згадується, а в другій заслуги Ньютона описані не цілком ясно. Тоді Ньютон не звернув на це уваги. Його роботи з аналізу почали видаватися тільки з 1704 року. Згодом через це виникла багаторічна суперечка між Ньютоном і Лейбніцем про пріоритет відкриття диференціального числення. Ньютон написав два листа до Лейбніца, в яких повідомив про свої дослідження з аналізу, але без викладання методів. У відповідь Лейбніц описав деякі зі своїх методів, щодо яких Ньютон зневажливо зауважив: «…не розв’язане жодне попередньо відкрите питання…».

У 1686 році Лейбніц поділив дійсні числа на трансцендентні та алгебраїчні. Вперше ввів у друк символ ∫{\displaystyle \int } для інтегралу (і вказав, що ця операція обернена диференціюванню).

Лейбніц виклав свої дослідження з математичного аналізу у декількох мемуарах, починаючи з «Nova Methodus pro Maximis et Minimis, Itemque Tangentibus, qua nec Fractas nec Irrationales Quantitates Moratur, et Singulare pro illi Calculi Genus» («Новий метод для максимумів і мінімумів, а також дотичних, якому не заважають ні дробні, ні ірраціональні кількості, і дивовижний вид числення для цього»), надр. в Acta Eruditorum в 1684 р. Зокрема, вже перший мемуар містить нотацію dx{\displaystyle dx} і правила для диференціювання добутків, часток і степенів. Оскільки жодні з результатів методу флюксій Ісаака Ньютона, який він розробляв принаймні з 1671 р., ще не було надруковано (Ньютоновські «Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» з’явились лише у 1687 р.), ці публікації Лейбніца згодом призвели до надзвичайно лютої і тривалої суперечки щодо пріоритету у створенні диференціального та інтегрального числення. Так чи інакше, ідеї Лейбніца та його нотація мали набагато більший вплив на розвиток математичного аналізу протягом наступного століття, особливо на континенті.

Ще одним із визначних досягнень Лейбніца був його трактат «Dynamica» з аналітичної механіки, який підсумував дослідження, розпочаті у 1676 р.

Інформатика[ред. | ред. код]

Він першим зрозумів роль двійкової системи числення в механізації та організації обчислень.

Лейбніц також описав двійкову систему числення з цифрами 0 і 1, на якій працює сучасна комп’ютерна техніка. Сучасна двійкова система була повністю описана ним у роботі «Explication de l’Arithmétique Binaire». Як людина, що захоплюється китайською культурою, Лейбніц знав про Книгу Змін і зауважив, що гексаграми відповідають двійковим числам від 0 до 111111; він захоплювався тим, що це відображення є свідченням великих китайських досягнень у філософській математиці того часу. Лейбніц можливо був першим програмістом і інформаційним теоретиком. Він виявив, що якщо записувати певні групи двійкових чисел одне під іншим, то нулі і одиниці у вертикальних стовпцях будуть регулярно повторюватися, і це відкриття навело його на думку, що існують цілком нові закони математики. Лейбніц зрозумів, що двійковий код оптимальний для системи механіки, яка може працювати на основі активних і пасивних простих циклів, що перемежовуються. Він намагався застосувати двійковий код в механіці і навіть зробив креслення обчислювальної машини, що працювала на основі його нової математики, але незабаром зрозумів, що технологічні можливості його часу не дозволяють створити таку машину. Проект обчислювальної машини, що працює в двійковій системі, в якій використовувався прообраз перфокарти, Лейбніц виклав у праці, написаній ще в 1679 (до того, як він докладно описав двійкову арифметику в трактаті 1703 Explication de l’Arithmétique Binaire). Одиниці і нулі в уявній машині були представлені відповідно відкритими або закритими отворами в банці, що переміщується, через яку передбачалося пропускати кульки, що падають у жолоби під нею. Лейбніц писав також про можливість машинного моделювання функцій людського мозку.

Ним же був розроблений (і частково реалізований) проект механічної обчислювальної машини, оснований на двійковій арифметиці. Саме із числових обчислень розпочалась ера механізації й автоматизації інформаційних систем.

У 1673 році Лейбніц побудував першу лічильну машину, здатну механічно виконувати всі чотири дії арифметики. Ряд найважливіших її механізмів застосовували аж до середини XX століття. До типу машини Лейбніца можуть бути віднесені всі машини, зокрема і перші ЕОМ, які виконували операцію множення як багаторазове додавання, а ділення — як багаторазове віднімання. Головною перевагою цих машин були більш високі, ніж у людини, швидкість і точність обчислень. Їх створення продемонструвало принципову можливість механізації інтелектуальної діяльності людини.

Протягом XVII—XIX ст. з’явилася ціла низка арифмометрів і калькуляторів для механічної обробки числової інформації. Основи такої обробки базувались на винайдених ще в Стародавній Індії позиційних системах числення й правилах виконання в них чотирьох основних арифметичних дій. Ці правила набули поширення в Європі приблизно в 820—825 рр. завдяки трактату хорезмського математика й астронома аль Хорезмі. Звідси й походять такі словосполучення, як «алгоритм додавання», «алгоритм множення» тощо. Пізніше термін «алгоритм» став застосовуватись у ширшому сенсі, означаючи будь-яке механічне правило для обробки інформації, у тому числі й символьної.

Наприкінці XIX та на початку XX ст. ідеї Лейбніца про універсальну платформу знайшли свій подальший розвиток у формалізації класичної математики, яка завершилася створенням прикладного числення предикатів.

1673 року, після знайомства з Християном Гюйгенсом, Лейбніц створив механічний калькулятор (арифмометр), що виконує додавання, віднімання, множення і ділення чисел, а також добування коренів і піднесення до степеня.[31] У машині Лейбніца використовувався принцип зв’язаних кілець підсумовуючої машини Паскаля, але Лейбніц ввів у неї рухомий елемент (прототип каретки настільного калькулятора), що дозволив прискорити повторення операції додавання, необхідне при перемножуванні чисел. Замість коліщат і приводів у машині Лейбніца використовувалися циліндри з нанесеними на них цифрами. Кожен циліндр мав дев’ять рядів виступів або зубців. При цьому перший ряд містив один виступ, другий ряд — два виступи і так аж до дев’ятого ряду, що містив відповідно дев’ять виступів. Циліндри з виступами були рухомими.

Спеціально для своєї машини Лейбніц застосував систему числення, що використовує дві цифри: 0 і 1. Принцип двійкової системи числення Лейбніц пояснював на прикладі коробочки з отворами: відкритий отвір означає 1, закритий — 0. Одиниця позначалася кулею, що випала, нуль — відсутністю кулі. Двійкова система числення Лейбніца знайшла згодом застосування в автоматичних обчислювальних пристроях. Машина була продемонстрована у Французькій академії наук і лондонському Королівському товаристві.[31]

Лейбніц підказав Дені Папену конструкцію парової машини (циліндр і поршень). Сам Готфрід Лейбніц із перемінним успіхом намагався створити парову помпу на рубежі XVII і XVIII століть поряд з Християном Гюйгенсом.[32]

Лейбніц міг за тиждень запропонувати з півдюжини геніальних ідей: від підводного човна до абсолютно нової форми годинника, від новаторської моделі ліхтарика до воза, який міг рухатися з такою ж швидкістю, як і сучасні автомобілі (навіть у часи, коли дороги являли собою колійні шляхи), однак жоден з цих винаходів так і не був завершений.[33] Як інженер, Лейбніц працював над обчислювальними машинами, годинниками і навіть над обладнанням для гірничодобувної промисловості. Як бібліотекар, він в цілому винайшов сучасне уявлення про каталогізацію.[34]

Попри те, що проект осушування копалень у горах Гарца у 1678—1684 р.р. зазнав невдачі, під час його виконання Лейбніц розробив чимало конструкцій вітряків, помп та інших механізмів. До того ж, завдяки накопиченим спостереженням Лейбніц перетворився на експерта з геології, сформулювавши гіпотезу, що Земля спочатку була розплавленою. Серед винаходів Лейбніца можна також відзначити:

 • проектування оптичних приладів та гідравлічних машин[35]
 • роботу над створенням «пневматичного двигуна»[35]

Лейбніц листувався майже з усіма тогочасними науковцями Європи, до його кореспондентів належало понад 600 осіб. Він переконав Фрідріха Вільгельма I заснувати Бранденбурзьке наукове товариство (пізніше — Берлінська АН) і з 1700 був його президентом. На прохання Петра I розробив проекти розвитку освіти і державного керування в Росії. Також доклав чимало зусиль для заснування наукових академій у Санкт-Петербурзі (яку було створено вже після його смерті) та Відні.

У своїх метафізичних роботах, наприклад, «Монадологія» (1714), доводив, що все складається з безлічі елементів, монад, що перебувають між собою в відношенні гармонії. Монади, будучи незалежними одна від одної, взаємодіють. Це означає, що християнська віра і наукове знання не повинні бути в конфлікті, і існуючий світ створений Богом як найкращий із усіх можливих світів.

Лейбніц на поштових марках[ред. | ред. код]

 1. а б Архів історії математики Мактьютор
 2. ↑ SNAC — 2010.
 3. ↑ Find a Grave — 1995. — ed. size: 165000000
 4. а б Майоров Г. Г. Лейбниц Готфрид Вильгельм // Большая советская энциклопедия: [в 30 т.] / под ред. А. М. Прохоров — 3-е изд. — Москва: Советская энциклопедия, 1973. — Т. 14 : Куна — Ломами. — С. 268–270.
 5. а б в г ідентифікатор BNF: платформа відкритих даних — 2011.
 6. ↑ Encyclopædia Britannica
 7. ↑ http://www.gutenberg.org/files/40957/40957-h/40957-h.htm
 8. ↑ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/anie.201410838/abstract
 9. ↑ LIBRIS — 2017.
 10. а б в https://plato.stanford.edu/entries/leibniz-physics/
 11. а б в Математична генеалогія — 1997.
 12. ↑ Математична генеалогія — 1997.
 13. ↑ Католицька енциклопедія — D. Appleton & Company, 1913.
 14. ↑ http://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Leibniz.html
 15. ↑ http://www.technikatlas.de/~th3/biografie.html
 16. ↑ https://www.deutsche-biographie.de/gnd118571249.html#ndbcontent
 17. ↑ http://www.gwleibniz.com/friedrich_leibniz/friedrich_leibniz.html
 18. ↑ Універсальний геній Готфрід Вільгельм Лейбніц. КПІ ім. Ігоря Сікорського
 19. ↑ Ulrich Leisinger: Leibniz-Reflexe in der deutschen Musiktheorie des 18. Jahrhunderts. Königshausen & Neumann, Würzburg 1997, ISBN 3-88479-935-5, S. 8. (нім.)
 20. а б Mackie, John Milton; Guhrauer, Gottschalk Eduard, 1845. Life of Godfrey William von Leibnitz. Gould, Kendall and Lincoln. p. 21. (англ.)
 21. ↑ Филиппов M. M. Готфрід Лейбниц. Его жизнь, общественная, научная и философская деятельность. — 1893. (рос.)
 22. а б Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб. : Брокгауз-Ефрон, 1890—1907. (рос.)
 23. Acta Eruditorum (Philosophical Transactions)(англ.)
 24. ↑ Ariew, R & D Garber, 1989. Leibniz: Philosophical Essays. Hackett. 272—84. (англ.)
 25. ↑ Loemker, Leroy, 1969 (1956). Leibniz: Philosophical Papers and Letters. Reidel. § 14, § 20, § 21. (англ.)
 26. ↑ Wiener, Philip, 1951. Leibniz: Selections. Scribner. III.8. (англ.)
 27. Бойченко І.В. Філософія історії. Підручник. — 2001.
 28. а б Энциклопедия Кольера. — Открытое общество. 2000. (рос.)
 29. Семенов Н. М. Пыхтящий двигатель прогресса. «Вокруг света», 2008. (рос.)
 30. ↑ Деятели философии. Жизнь и труды Лейбница (рос.)
 31. ↑ Internet Encyclopedia of Philosophy: «Leibniz: Metaphysics» (англ.)
 32. а б Лейбниц Готфрид Вильгельм (рос.)
 • В. И. Арнольд, Гюйгенс и Барроу, Ньютон и Гук. М., Наука, 1989. (рос.)
 • Volodymyr Olexijovyc Abaschnik, Leibniz-Rezeption in der Ukraine im 18. und 19. Jahrhundert. In: Nihil sine ratione. Mensch, Natur und Technik im Wirken von G.W. Leibniz. VII. Internationaler Leibniz-Kongress. Berlin, 10.-15. September 2001. Vortraege in 3 Teilen hg. von Hans Poser u.a. — Berlin: Druckhaus Berlin-Mitte, 2001, 1. Teil, S. 1-8.
 • Volodymyr Oleksijovyc Abaschnik, Vladimir Karinskij und der ukrainisch-russische Neuleibnizianismus. In: Einheit in der Vielheit. VIII. Internationaler Leibniz-Kongress (Hannover, 24. bis 29. Juli 2006). Vortraege 1. Teil, hg. v. Herbert Breger, Juergen Herbst u. Sven Erdner. Hannover: Druckerei Hartmann, 2006, S. 1-8.
 • Абашнік В. О. Ляйбніц Готтфрід Вільгельм // Велика українська юридична енциклопедія: у 20 томах. Том 2: Філософія права / Ред. С. І. Максимов. — Харків: Право, 2017. — С. 433—437. 
 • Ляйбніц, Готфрид Вільгельм // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін. ; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори) ; І. О. Покаржевська (художнє оформлення). — Київ : Абрис, 2002. — С. 351. — 742 с. — 1000 екз. — ББК 87я2. — ISBN 966-531-128-X.
 • [1] Британська енциклопедія. (англ.)
 • [2] Біографія Лейбніца у архіві з історії математики. (англ.)
  Тематичні сайти

uk.wikiyy.com

Готфрід Вільгельм Лейбніц

Готфрід Лейбніц – німецький філософ, історик, логік, мовознавець,фізик.

Народився влітку  1646 року в Лейпцігу.  Батько Фрідріх –  очолював посаду професора  філософії моралі при Лейпцізькому університеті. Фрідріх одружився з донькою видатного професора юриспунденції  Катериною Шмукк – майбутньою матірю Готфріда.  Майбутній філософ  походив  від чисто німецьких предків. У ранній період Готфрід  уважно слухав  розповіді батька зі священної світської історії.

В семирічному віці   втратив  батька, успадувавши від нього  після смерті  бібліотеку.  Книги Лівія та Кальвізія  викликали неабиякий інтерес  в Готфріда. Йому легше  сприймався  другий автор книги  із  всезагальної  історії, ніж перший.  Вчитель Готфріда побачив, що хлопець аж надто зацікавлений  Лівієм,  відправившись до якихось осіб вказав  їм  на перешкоду у його навчанні.  Вважав за необхідне  дати прочитати хлопцеві  книги  інших авторів – Коменського «Orbis pictus»  та Лютера «Короткий катехизис», а ті відібрати.  В захист Готфріда  став  сусід і до того ж старий науковець,  вказуючи на дурість вчителя  та й зрештою підростаючого генія, якому  потрібно сприяти  усіма можливими засобами.

Науковець був здивований чітким відповідям Лейбніца на його запитання.  Перед ним стояла майбутня геніальна особистість,  тому наказав  родичам допустити хлопця до батьківської  бібліотеки.  Перед Готфрідом  відкрився  шкирокий спектр  праць з філософії та теології.  В десятирічному віці  він засвоїв  праці  античних і римських мислителів, а в дванадцятирічному –  вільно володів латинською мовою, тоді ж як в тринадцятирічному –  розвинув  поетичний талант.  На свято Трійці  складає  вірш із трьох сот гекзаментрів за один день,  через  читання якого  отримав   схвалення  від вчителів і визнання ними  поетичного таланту в ньому.

Цікавився також  «Енеїдою» Вергілія. Якоб Томазій  сказав  Лейбніцу, що той стане відомою людиною, і його ім’я   принесе світову славу в науці.  Чотирнадцятирічний Лейбніц  почав замислюватися  над логікою – наукою  пов’язаною з людським мисленням. Із богословських трактатів  вибрав  твір  Мартіна Лютера про  критику  свободи волі, а такж цілу низку  полемічних трактатів.  У 1661 році  вступив  до Лейпцизького університету.   Рівень підготовки  Лейбніца  значно перевершував  інших студентів.

Будучи студентом  університету  знайомиться  з працями таких  видатних  науковців як Кеплер та  Галілео Галілей.  В університеті зустрічається   з професором філософії, справжнім фахівцем Якобом Томазієм.  Готфрід  не пропускав ні одної  лекції професора  Томазія, віднаходячи щось нове для себе.  У 1663 році  –  вивчає математику в Єнському університеті, відвідує  лекції  професора Вейгеля,  з юриспунденції,  слухає викладання  історії  професором Бозіусом. Останній  запросив  його  взяти участь  у зібранні  навчального  товариства, куди відповідно входили  професори та студенти, створивши  свою колегію.

У цьому ж році  Лейбніцом  було опубліковано трактат  під назвою «Про принцип індивідуації», захищає    номіналістичне  вчення  про реальність  індивідуального  ступінь бакалавра, а  1664році –  магістра філософії.  Дисертація Готфріда  була  високо оцінена   професором  Томазієм. Не зумів отримати  ступінь  доктора права  через відносну молодість. Проте не втрачаючи надії, він   успішно  захищає дисертацію на тему: «Про заплутані судові випадки» (стосувалася  розібрання питання про заплутані юридичні справи)  в Альтдорфському  університеті  і  все ж таки  отримує  науковий ступінь.

Проживає в місті Нюрнберг. Тутт отримує інформацію  про орден розенкрейцерів, очільником  якого  є Вьольфер. Розенкрейцери  прийняли від нього  якісь  виписані  формули  як доказ  пізнання таємниць алхімії.  По крайній  мірі  на що  міг розраховувати  Готфрід, перебуваючи   в лабораторії, бути адептом. Але  ніяких знань  в алхімії  Готфрід  не мав.  Пізніше  йому  доручили  справу  ведення   протоколів ордену,  займав  посаду секреатря, проводив алхімічні досліди та записував їхні результати. Лейбніц  оволодів  необхідною інформацією.

У 1666 році –  пише  твір «Про мистецтво комбінаторики». У двадцяти однорічному віці  замислюється на проектом  математичної логіки.   У 1673 році – демонструє  науковий  винахід – арифмометр всьому Лондонському королівському товариству  і обирається  його членом. У 1675 році – закінчує  математичний аналіз, працює над створенням символіки, термінології.  У 1676 році, у зв’язку  зі смертю майнцського курфюста  проходить служіння  в гановерського герцога  Ернеста – Августа Брауншвейга.

Ким тільки не був Гофрід  в герцога – радником, бібліотекарем, істориком, дипломатом. Того ж року  заводить дружне листування з Ньютоном.  У  своїх листах  викладає  самі важливі основи мтаематичного аналізу.  Нараховуалося  близько пятнадцяти тисяч листів переписок  з науковцем. З 1682 року  стає засновником  популярного  у всій Європі наукового журналу  «Acta Eruditorum».  Він  запропонував вести наукові дослідження своїм учням – братам Бернуллі, Якобу, Іоганну.  Після  смерті герцога Брауншвейгського  у 1698 році  його  місце  зайняв  Георг – Людвіг,  який навідміну від попереднього  не досить лобре відносився  до Лейбніца.  У 1700  році  –  завдяки  королеві Софії Шарлоті,  безпосередньої підтримки  засновує  в Берліні  Академію наук і як президент очолює її. Був обраний  членом Академії наук у Франції. У 1708 році між Лейбніцом та  науковцем сером Ньютоном  виникла  дискусія  щодо наукового  пріоритету  відкриттня диференціального  вирахування.

У 1716 році – відбулася  остання  зустріч  Лейбніца з російським імператором Петром І. У цьому ж році  літнього  періоду  Лейбніц закінчує  історію графства Брауншвейг.  Фізичний стан  філософа  погіршувався  через  прогресивність хвороби подагри, що супровджувалася  ревматичними болями в плечах.  Лейбніц  надавав перевагу лікам, подарованим  приятелем – єзуїтом. Через передозування ліків  відчув їхню негативну  реакцію на організм.  Лікар, який  прибув  до Готфріда Лейбніца  побачив, що він перебуває у  важкому стані  і негаючи жодної хвилини поспішив  до аптеки, проте не встиг йому допомогти.

У 1716 році Готфрід Лейбніц  помер. Похований  в місті Ганновер.  На  раптову  смерть філософа не зреагувала  Берлінська академія наук,  тільки пізніше  члени  Паризької академії  наук, на честь пам’яті  німецького  мислителя  почули  промову Фонтенеля.

Вадим Підосичний

tureligious.com.ua

Готфрід Вільгельм Лейбніц — Вікіцитати

Ґотфрід Вільгельм Лейбніц (іноді Ляйбніц, Gottfried Wilhelm Leibniz; 1646—1716) — німецький філософ, математик, логік, фізик, історик, дипломат, винахідник і мовознавець. Засновник і перший президент Берлінської Академії наук.

Бібліотеки — це скарбниці всіх багатств людського духу.

Любити — це знаходити у щасті іншого своє власне щастя.

Наше щастя зовсім не полягає і не може полягати у повному задоволенні, коли не залишиться вже чого бажати, що сприяє отупінню нашого розуму. Вічне прагнення нових задоволень і нового вдосконалення — це і є щастя.

Нема у розумі нічого, чого б не було у відчуттях, крім самого інтелекту[1].

Ми чекаємо від історії трьох вигод: передусім — насолоди пізнавати незвичайні речі, далі — корисних для життя настанов і, врешті, — оповіді про те, як теперішнє походить від минулого, коли все досконало виводиться зі своїх причин[2]. — З передмови до «Accessiones Historicae», перегукується з Цицероном.

 

Tria sunt quae expetimus in Historia: primum, voluptatem noscendi res singulares; deinde, utilia in primis vitae praecepta; ac denique origines praesentium a praete-ritis repetitas, cum omnia optime ex causis noscantur[3].

Примітки[

uk.wikiquote.org

ГОТФРІД ВІЛЬГЕЛЬМ ЛЕЙБНІЦ. Біографія і книги Лейбніца. Німецький філософ, математик, фізик, мовознавець

Німецький філософ, математик, фізик, мовознавець В дусі раціоналізму розвинув вчення про

природженої здатності розуму до пізнання вищої категорій буття та загальних і

необхідні істини логіки та математики («Нові досліди про людському розумі»,

1704) Реальний світ, по Лейбницу, складається із субстанцій — монад («Монадология»,

1714), існуючий світ створений Богом як «найкращий з усіх можливих світів»

(«Теодіцея», 1710) Передбачив принципи сучасної математичної логіки Один

із творців диференціального та інтегрального числення

Готфрід Вільгельм Лейбніц народився 21 червня (1 липня) 1646 року Батько був Лейбніца

досить відомий юрист і протягом дванадцяти років викладав філософію,

займаючи посаду асесора на філософському факультеті Лейпцігського університету

Він був також «публічним професором моралі» Його третя дружина, Катерина Шмукк,

мати великого Лейбніца, була дочкою видатного лро-фессора-юрисга За сімейною

традиції Лейбницу готували філософський та юридичний терені

Батько намагався розвинути в дитині допитливість і часто розповідав йому епізоди

з священної та світської історії Ці оповідання, на словами

самого Лейбніца, глибоко запали йому в душу і були самим сильним впечат ленням

його раннього дитинства

У 1652 році Готфрід втратив батька, Матір Лейбніца, яку современни ки вважали

розумною і практичною жінкою, піклуючись про освіту сина, віддала його до школи

Ніколаї, що вважалася тоді найкращою в Лейпцигу Помічником ректора цієї школи

був відомий вчений і філософ Яків Томазий, батько знаменитого Християна Томазия,

однак викладачі школи, за небагатьма винятками, не вражали талантами

Крім фізики і Лівія, Лейбніц у шкільні роки захоплювався Вергілієм, знав напам’ять

мало не всю «Енеїду» Він прочитав кращі праці в області схоластичної логіки

Богословські трактати також цікавили його Він прочитав твір Лютера про

свободу волі, полемічні трактати лютеран, реформатів, єзуїтів, арминиан,

томистов і янсенистов

Ці нові заняття Лейбніца стривожили його вихователів Вони боялися,

що Готфрід стане «хитромудрим схоластиком» «Вони не знали, — пише філософ в

своїй автобіографії, — що мій дух не міг бути наповнений одностороннім

змістом».

Лейбницу не було ще чотирнадцяти років, коли у нього виявився ще один талант —

поетичний. У день Трійці один з учнів повинен був прочитати святкову промову

по-латині. Лейбніц за один день склав мова в триста гекзаметров!

«Дві речі, — пише Лейбніц, — принесли мені величезну користь, хоча звичайно вони

приносять шкоду. По-перше, я був, власне кажучи, самоучкою, по-друге, у

всякій науці, як тільки я набував про неї перші поняття, я завжди шукав

нове, часто просто тому, що не встигав досить засвоїти звичайне…»

Готфрід було п’ятнадцять років, коли в 1661 році після декілька років

самоосвіти він вступив на юридичний факультет Лейпцизького університету.

Лейбніц познайомився з поглядами Декарта, Бекона, Кеплера, Галілея та інших

мислителів.

Сімнадцятирічний Лейбніц блискуче витримав іспит на ступінь магістра

«вільних мистецтв і світової мудрості», тобто словесності і філософії.

Незабаром після магістерського іспиту його спіткало важке горе: він втратив матір.

Це ненадовго перервала наукові заняття Лейбніца. Після смерті матері він зайнявся,

крім юриспруденції, грецькою філософією Лейбніц намагався погодити системи

Платона і Аристотеля як між собою, так і з системою Декарта. Він прагнув не

до створення компілятивною системи, а до синтезу, до пошуку загальних начал, поглинаючих

в собі колишні системи як односторонні зокрема. Головне питання, який займав

його, полягав у наступному: чи можливе поєднання в одному вищому початку двох

протилежних світогляді, з яких одне допускає в природі лише

механічний принцип, тоді як інша бачить у всьому доцільність?

У 1666 році він закінчив Лейпцігський університет, провчившись, крім того, один

семестр в Єні у знаменитого ентузіаста математичного методу пізнання Е.

Вейгеля. Але університетські влади рідного міста відмовили Лейбницу ученого

ступеня, відхиливши його дисертацію Зате він блискуче довів право на докторську

ступінь в тому ж році в Альторфе, місті поблизу Нюрнберга.

Лейбніц відмовився від запропонованої в Альторфе кар’єра: вона

скувала б розвиток його оригінальної думки Він поїхав в сусідній з Альторфом

головне місто республіки, Нюрнберг, де жив його однофамілець (за іншими

відомостями, далекий родич) Юстус Лейбніц, з яким філософ Лейбніц був

добре знайомий. У Нюрнберзі перебувала знаменита суспільство розенкрейцерів, у

чолі яких стояв тоді проповідник Вельфер Юстус Лейбніц також належав до

цього таємничого суспільству. Відомо, що Декарту свого час так і не

вдалося дізнатися таємниці розенкрейцерів

Готфрід проявив винахідливість. Він дістав твори славнозвісних алхіміків,

виписав з них самі незрозумілі вирази і формули та склав записку, в

якої, за власним визнанням, він сам нічого не міг

зрозуміти Цю нісенітницю він підніс голові алхімічного товариства з

проханням прийняти його твір як явний доказ грунтовного

знайомства з алхимическими таємницями. Розенкрейцери негайно ввели Лейбніца в

свою лабораторію і визнали його щонайменше адептом Лейбніц протягом

деякого часу був секретарем товариства, вів протоколи, записуючи

результати дослідів, і робив витяги із знаменитих алхімічних книг. Багато

члени товариства навіть зверталися до Лейбницу за відомостями, а він, у свою чергу,

осягнув їх таємниці. Лейбніц ніколи не шкодував часу, проведений у суспільстві

розенкрейцерів

Однак для незалежного життя вченого-дослідника у Лейбніц не вистачало

грошових коштів; йому довелося вступити на службу до титулованим і коронованим

владикам, і в залежності від них більшою чи меншою в різні періоди

часу — потім пройшла вся його життя. Але майбутній філософ і вчений використовував

найменшу можливість для того, щоб подивитися світ, поринути в атмосферу

наукових суперечок з інтелектуальними світилами епохи, зав’язати і розширити

листування з ними.

У 1667 році Лейбніц з рекомендаційними листами відправився в Майнц до курфюрсту,

яким був негайно представлений. Ознайомившись з працями Лейбніца, курфюрст

запросив молодого вченого взяти участь у підготовці нового зводу законів.

Робота була доручена Лассеру і Лейбницу. Розповідають, що Лейбніц купив два

видання римського кодексу Юстиніана, розрізав текст, розклеїв на папері і на

полях робив помітки, примітки та виправлення. В той час римське право було

основою законодавства німецьких держав.

Протягом п’яти років Лейбніц займав видне положення при майнцському дворі,

виконуючи надзвичайно корисні для свого духовного розвитку функції юриста,

дипломата і історіографа. Цей період у його житті був часом плідної

літературної діяльності: він написав цілий ряд творів філософського і

політичного змісту В області філософії Лейбніца виклав лише основи своєї

майбутньої системи

У 1672 році він був посланий з дипломатичною місією в Париж, де провів чотири

року. У столиці Франції йому вдалося особисто і через листування зав’язати контакти з

такими титанами науки, як Ферма, Гюйгенса, Папен, і з такими видатними філософами,

як Мальбранш і Арно.

У 1673 році Лейбніц представив свою модель арифметичної машини в Паризьку

академію наук. Ця машина виробляла не тільки додавання та віднімання, але й

множення, ділення, а також зводила числа в ступінь і витягала коріння.

Завдяки винаходу нової арифметичної машини Лейбніц став іноземним

членом Лондонської академії Остання, відома під ім’ям Королівського

суспільства, прийняла Лейбніца в свої члени через рік за вступ в це суспільство

Ньютона.

Ньютон на десять років раніше, ніж Лейбніц, приступив до дослідження, вылившемуся

у відкриття диференціального обчислення, але Лейбніц вже в 1684 році, тобто за

три роки до Ньютона, опублікував повідомлення про аналогічному відкриття, що і

послужило поштовхом до тягостному спору про наукове першості. В заслугу Лейбницу

повинно бути поставлено те, що його трактування диференціального обчислення була

пов’язана не тільки зі значно більш

зручною, ніж у його британського суперника, символікою, але і з глибокими ідеями

загальнофілософського характеру і більш широким розумінням ролі математичних

абстракцій в пізнанні взагалі

З Парижа Лейбніц зміг зробити короткочасні поїздки в Лондон, Амстердам і

Гааги, де познайомився з Ньютоном і Бойлем, кілька разів зустрічався з

Спинозой (останній раз — в 1676 році, за півроку до смерті голландського

мислителя)

Але придворне життя в Парижі наводила на нього нудьгу, тому у 1676 році він

прийняв пропозицію ганноверського герцога Йоганна Фрідріха зайняти місце

Бібліографя «В хвилини відпочинку і задоволення ми вельми охоче будемо розмовляти з

Вами», — писав герцог Лейбницу, пропонуючи йому постійну посаду і 400 талярів

річного платні

Йоганн Фрідріх був прийняв католицтво лютеранином, відзначався поміркованістю і

релігійною терпимістю Незабаром після прибуття в Ганновер Лейбніц писав «Я живу у

монарха настільки доброчесного, що покора йому краще всякої свободи».

В 1679 році Йоганн Фрідріх помер, на превеликий жаль Лейбніц, який був до

нього щиро прив’язаний

Незабаром по вступі на ганноверський престол герцога Ернста Серпня Лейбніц був

призначений офіційним історіографом ганноверського будинку Лейбніц взявся за справу

найсумліннішим чином Він почав з об’їзду тих німецьких земель, де колись

панували Вельфы Лейбніц відправився в Південну Німеччину, відвідав Мюнхен,

Франкфурт-на-Майні, Нюрнберг Крім питання про походження брауншвейгського будинку,

Лейбницу було доручено ще одна річ, він, де можливо, зондував ґрунт для

підготовки церковної унії між протестантським і католицьким світом В Ганновері

цим проектом сприяли сімейні обставини вдова звернулася в

католицтво Йоганна Фрідріха була ревна католичка, панівний герцог

Ернст Август — лютеранин, його дружина Софія — кальвинистка Герцог і його дружина

відрізнялися віротерпимістю

Думка про унію займала Лейбніца вже тому, що його власні погляди стояли

вище тих релігійних суперечок, що велися між католиками і протестантами За

його власними словами (в одному з листів до герцога Ернста Серпня), він цінував у

римської церкви її традицію, але не міг погодитися з її догматичними основами,

багато в чому суперечать розуму

Під час своїх подорожей (1687-1690) Лейбніц відвідав Відень, Венецію, Модену,

Рим, Флоренцію, Неаполь та інші міста

У Римі його прийняли з великою пошаною Всілякі учені товариства запрошували його

на свої засідання, багато обрали своїм членом

На римських вчених і на папський двір Лейбніц справив таке сприятливий

враження, що сам папа, через кардинала Козакоту, запропонував йому посаду

зберігача ватиканської бібліотеки Ця посада була для Лейбніца знахідкою, але

йому поставили умову — прийняти католицьку віру Лейбніц відмовився і встояв

перед спокусою

З учених, з якими Лейбніц познайомився в Римі, особливе враження

справив на нього єзуїт Грімальді, незадовго до того повернувся з Китаю

У Болоньї Лейбніц познайомився з відомим хіміком, фізиком і математиком

Гульельмини, який залучив його до участі в лейпцизьких «Працях» Цей математик

так високо цінував Лейбніца, що обрав його третейським суддею в суперечці, затіяному

їм з винахідником відомого котла Татовому Гульельмини представив Лейбніца

знаменитому анатому Мальпігі, Лейбніц, який цікавився всім, постійно стежив

за відкриттями в галузі природознавства і медицини

Нарешті філософ прибув в Модену і в одному старовинному бенедиктинському монастирі

знайшов те, що шукав з такою завзятістю і терпінням, як ніби мова йшла про великого

наукове відкриття Він відшукав надгробні камені, на яких прочитав історію

вельфского будинку

Під час своєї тривалої подорожі Лейбніц виявив чимало

історичних документів Результатом став монументальний праця, досі

є важливим джерелом з історії середніх віків, виданий під Лейбніцем

заголовком- «Звід постанов міжнародного права» Всього планувалося три

тома, але із-за фінансових труднощів вдалося Лейбницу видати лише перший.

Світлою плямою в житті вченого були філософські бесіди з герцогинею Софією.

Коли Лейбніц вступив на ганноверську службу, герцогині Софії було п’ятдесят

років, а її дочці Софії Шарлотті — дванадцять. Самому філософу в цей час

виповнилося тридцять чотири роки Мати доручила йому освіта Чотири дочки

роки опісля молода дівчина вийшла заміж за бранденбурзького принца Фрідріха X,

згодом став королем Фрідріхом I Однак серйозна, вдумлива,

мрійлива Софія Шарлотта не могла виносити порожній і безглуздою придворної

життя Про Лейбнице вона зберігала спогад про дорогу, улюбленому вчителеві,

обставини сприяли новому, більш міцному зближенню Ще до романа

з Софією Шарлоттою, в 1696 році Лейбніц зробив пропозицію одній дівчині, а та

просила часу подумати Тим часом 50-річний Лейбніц передумав одружуватися і

сказав «досі я уявляв, що завжди встигну, а тепер виявляється, що

запізнився»

Перші роки 18-го століття було епохою в найщасливішу життя Лейбніца В 1700

році йому виповнилося 54 роки. Він перебував у зеніті своєї слави, його життя

зігрівалася високої, чистої любові жінки — цілком його гідною по розуму,

ніжною і лагідною, без зайвої чутливості Любов такої жінки,

філософські бесіди з нею, читання творів інших філософів, особливо Бейля,

— все це не могло не вплинути на діяльність самого Лейбніца Він працював над

системою «наперед встановленої гармонії» (1693-1696) Бесіди з Софією Шарлоттою про

скептичних міркуваннях Бейля навели його на думку написати повний виклад

своєї власної системи Він працював над «Монадологией» і над «Теодицеей», але

Софія Шарлотта не дожила до закінчення цього праці

На початку 1705 року королева Софія Шарлотга поїхала до матері В дорозі вона

застудилася і після нетривалої хвороби 1 лютого 1705 року померла.

Лейбніц був пригнічений горем В перші місяці після її смерті він не міг займатися

ні філософією, ні наукою Прихильність королеви до Лейбницу

була настільки загальновідома, що посланці всіх іноземних держав та інші

особи вважали своїм обов’язком нанести візити з Лейбницу виразом співчуття.

По смерті Софії Ганноверської (матері Софії Шарлотти) єдиним близьким

людиною для Лейбніца стала принцеса Кароліна, згодом принцеса

уельська. Лейбніц надзвичайно прив’язався до молодої принцеси. Їх зв’язували

спогади про покійної прусському королеві Кароліна в любові до науки трохи

поступалася Софії Шарлотті

У його житті було чимало безрадісного. Довгі роки йому доводилося рахуватися

завідувачем придворної бібліотекою, і на цій посаді він побував при трьох

змінювали один одного ганноверських правителів Коли останній з них, Георг

Людвіг, успадкував в 1714 році англійську корону, він не побажав взяти Лейбніца

з собою.

Оточений недовірою, презирством і недоброю славою полуатеиста, великий філософ

і вчений доживав останні роки, опиняючись іноді без платні і терплячи крайню

потребу. Для англійців він був ненависний ворог Ньютона у спорах про наукове

пріоритет, для німців він був далекий і небезпечний як людина, перетолковывающий всі

загальноприйняте по-своєму, Але і раніше йому доводилося нелегко: треба було всі ці

роки ладити з коронованими володарями і їх міністрами, виконувати їх часом

тяжкі доручення, наприклад за складання родовідного дерева будинку Вельфів

Лейбніц мав слухатися і коритися. Поїздки в інші області Німеччини,

в Австрії та Італії, пов’язані з виконанням різних, в тому числі і

політичних, доручень, Лейбніц використав і для розширення наукових зв’язків, а

великі наукові відкриття, що склали його посмертну славу, він скоїв,

зрозуміло, не з благословення ганноверських правителів, а крім їх завдань.

Гірким був особистий підсумок життя і діяльності Лейбніца, незрозумілий і зневажений,

притесняемый і гнаний, неосвіченою і пихатої придворною клікою, він пережив

крах кращих своїх надій. З властивим йому глибоким розумінням

насправді він писав «Не будь воєн, роздирають Європу з часу заснування

перше королівських товариств або академій, було б зроблено дуже багато, і можна

було б скористатися нашими працями. Але сильні світу цього більшою частиною

не знають ані значення їх, ні того, що вони втрачають, нехтуючи прогресом

серйозних знань».

При третьому правителя — курфюрсте Георге Людвиге Лейбницу доводилося особливо

погано. Неодноразові догани за «недбалість», безглузді підозри, припинення

виплати грошового утримання — так був винагороджений старий філософ за

довголітню службу. Йому раз давали зрозуміти, що він більше не потрібен і даром

їсть свій хліб.

До 50-річного віку Лейбніц рідко хворів. Він обожнював солодке, навіть у вино

підмішував цукор, але взагалі пив мало вина, їв з великим апетитом, але гурманом

не був. Звичайно він лягав спати не раніше першої години ночі і вставав не пізніше

семи годин ранку. Такий спосіб життя він вів до глибокої

старості. Часто траплялося, що Лейбніц засинав у своєму робочому кріслі від

перевтоми, так і спав до самого ранку. Від сидячої роботи і неправильного

харчування у нього розвинулася подагра. Два останні роки життя Лейбніц провів в

постійних фізичних стражданнях На початку серпня 1716 йому стало краще, і

Лейбніц поспішив у Ганновер, бажаючи, нарешті, закінчити горезвісну брауншвейгскую

історію Він застудився, відчув напад подагри і ревматичні болі

плечах З усіх ліків Лейбніц довіряв лише одному, яке колись подарував

йому приятель-єзуїт Лейбніц прийняв на цей раз дуже велику дозу і

відчув себе погано Прибулий лікар знайшов положення настільки небезпечним, що

сам побіг в аптеку за ліками. Під час його відсутність Лейбніц хотів щось

написати, але не міг сам прочитати написане. Він ліг в ліжко, заплющив очі і

помер. Це було 14 листопада 1716 року.

Єдиний спадкоємець Лейбніца, його племінник, священик Лефлера, з’явився

отримувати спадщину Прекрасний портрет дядька він продав за кілька талерів і, до

замилування своєму, отримав в спадщину значну суму грошей. Коли цей

племінник Лейбніца повернувся додому, дружина його, чекала отримати гріш, до того

зраділа, що з нею став удар.

Зневагу можновладців і ненависть до церковників великому мислителю

переслідували його і після смерті Цілий місяць тіло філософа лежало в церковному

підвалі без поховання. Лютеранські пастори, майже відкрито називали Лейбніца

«безбожником», ставили під сумнів саму можливість поховання його на

християнському кладовищі. Коли врешті-решт скромний кортеж попрямував до могили,

за труною йшли тільки кілька людей, майже всі з них випадкові особи, а від

двору ніхто не був присутній І один з небагатьох свідків церемоній, розумів

справжнє значення того, що сталося, зауважив : «Цей людина становив славу

Німеччині, а його поховали як розбійника». .

Заснована Лейбніцем Берлінська академія наук, давно вже яка обрала іншого

президента під приводом, що Лейбніц припинив наукову діяльність, в той час

ні словом не пом’янула свого засновника. Лондонське королівське товариство вважало

непристойним хвалити суперника Ньютона. Тільки в Паризькій академії наук

Фонтенелль прочитав знамениту похвальну промову Лейбницу, якій визнав його

одним з найвидатніших учених і філософів всіх часів

Після філософа залишилася значна друковане і більше велике рукописне

науково-філософська спадщина.

На думку Л Фейєрбаха, «всі духовні дарування, які звичайно зустрічаються

по частинах, в ньому об’єдналися здібності вченого в області чистої і прикладної

математики, поетичний і філософський дар, дар філософа-метафізика і філософа-

емпірика, історика і винахідника, пам’ять, избавлявшая його від праці перечитувати

те, що одного разу було написано, подібний мікроскопу очей ботаніка і анатома і

широкий кругозір узагальнюючого систематика, терпіння і чуйність вченого, енергія і

сміливість самоучки і самостійного дослідника, доходить до самих основ» До

жаль, розмах, різноманіття інтересів і життєвих зв’язків завадили повній

реалізації його багатостороннього таланту Багато його ідеї залишилися нереа-

лизованными Але те, що він зробив у науці і філософії, становить епоху в

розвиток європейської думки

В історії філософії Лейбніца характеризували самим різним чином Одні називали

його философствующим логіком, інші — релігійним філософом, заклопотаним головним

чином тим, як надати наукову респектабельність положенням віри В Лейбнице

бачили те правовірного і благочестивого теиста, то пантеїста, то вільнодумця-

деиста, а в філософському — то предтечу Канта, то раннього просвітителя, який не

залишив справжньої школи і по суті справи пережив свої ідеї Ким же був Лейбніц в

действительности9

Лейбніц — математик і фізик, правознавець і історіограф, археолог і лінгвіст,

економіст і політик — вчений нового типу, він був великим винахідником і

організатором наукових академій і товариств «Філософські школи надійшли б

безсумнівно краще, поєднавши теорію з практикою, як це роблять медичні,

хімічні та математичні школи » — говорив він

Так, тривога з приводу наслідків зневажливого ставлення до політичної

економії змусила Лейбніца зайнятися не тільки загальноекономічними питаннями, але

і закономірностями монетного обігу, причому він з’ясував залежність падіння

цін на шляхетні метали від привозу срібла із заморських іспанських рудників

Його допитливий розум звернувся до розробок срібних рудників Гарцу, і після ряду

дослідів винайшов більш досконалі, ніж раніше, насоси для відкачування підземних вод

Неодноразово спускаючись під землю, він звернув увагу на будова шарів

рудничних порід, через які здійснювалася проходка шахтних стволів Так виник

задум «Протогеи» (1691), твори, якому містяться міркування про

розвиток твердої і рідкої оболонки нашої планети і її рослинно-тваринного

населення в далекому минулому, доповнювані у «Нових досвідах про людський розум»

здогадкою про мінливість видів тварин Як влучно помітив До Фішер, для Лейбніца

«історія Гарцу стає історією землі» «Протогея», залишилася незавершеною,

не стала тією галуззю знання, яку Лейбніц позначив як «природну

географію», а ми називаємо геологією і палеонтологією, але це була заявка на

створення таких наук в майбутньому

І чим би не займався великий вчений — проектами скасування кріпосного права,

організацією фарбувальної справи, питаннями працевлаштування міський бідноти,

складанням доповідних записок про страхові товариства, історичними розвідками,

математичними, — він ніколи не замикався в рамках тільки даного питання,

завжди бачив його зв’язок з більш широкими і глибокими проблемами

Великі заслуги Лейбніца як організатора науки, лікарського і книжкової справи Ставши

у 1673 році членом Лондонського Королівського товариства, сам заклав основу

кількох академій наук і товариств з вивчення мови і історії Він став першим

президентом Прусської академії наук в 1700 році і був ініціатором створення

аналогічних установ у Відні і Петербурзі Тричі зустрічався він з Петром I,

який запрошував його в Росію В записці про майбутню Петербурзької академії наук

німецький просвітитель підкреслював необхідність її орієнтації на практичні

потреби великої і під

чому ще невпорядкованого країни Відомо, що він також подав Петру I думка про

організації спостережень над відхилення магнітної стрілки у різних місцях

Російської імперії «Німецький Ломоносов» мріяв про міжнародному співтоваристві

вчених, свого роду «республіці» з політичними правами, солідної технічної

базою для організації експериментів, обширною бібліотекою і Ця архівами

міжнародна організація змогла б взяти на себе видання енциклопедії,

покликаної повсюдно поширити нову науку Через півстоліття після смерті

Лейбніца ця остання задача була виконана зусиллями французьких філософів-

освітян і науковців

Лейбніц намагався подолати намітився в філософії картезіанства розрив між

світом і людиною З цією метою він висунув концепцію про монадах Монади —

неподільні, прості субстанції, свого роду останні цеглинки світобудови,

«істинні атоми природи» Але, на відміну від атомів Демокріта, монада — духовна

одиниця буття, свого роду «випромінювання божества» Монади не мають фізичних і

геометричних характеристик, вони індивідуальні і відрізняються один від одного, як

відрізняються між собою різні індивіди Згідно Лейбницу, «ніколи не буває в

природі двох істот, які були б абсолютно одне як інше» Монади

самостійні, і жодна монада не може впливати на внутрішнє життя іншого монади

Природно, таку «метафізичну» сутність не можна сприймати безпосередньо

органами почуттів, вона осягається тільки розумом

Якщо монади настільки своєрідні, то хто ж забезпечує єдність і узгодженість

їх действий91 Згідно авторові монадології, це єдність є результатом

божественної встановленої гармонії Всі монади висловлюють одну і ту ж

Всесвіт Нескінченна кількість монад відтворюють Всесвіт «Всюди і завжди

існує одна і та ж річ з різними ступенями досконалості», — стверджував

Лейбніц

Для Лейбніца-раціоналіста факти, чуттєві дані не стільки знання, скільки

матеріал для знання Чуттєві дані є поштовхом до прояву

природжених ідей

Лейбніц багато і плідно займався філософськими проблемами моралі,

держави і права, доводячи, що першоджерелом зла виступає обмеженість

і кінцівка всіх речей, недосконалість світу, створеного Виходячи з Богом

цього, Лейбніц створив свою концепцію «виправдання Бога» — теодицею, в якій він

доводить, що створений світ є найкращим з можливих світів У цьому самому

досконалому світі навіть зло — це неминучий супутник і умова добра — на краще

Тому Лейбніц виходить з того, що божественне всевідання повинно було знати

цей кращий із світів, божественна благодать повинна була бажати його

здійснення, тоді як божественне всемогутність має бути здатним

його провести. Все це можливо, згідно Лейбницу, оскільки не суперечить

законами логіки Головне — «сотворений світ» досконалий в силу того, що в

ньому добро значно переважає зло Перевагу добра над злом у цьому світі

більший, ніж у всіх інших можливих світах

bibliograph.com.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.